Now showing items 9106-9125 of 35888

  • Inovace věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2B 

   Author: Nováková Andrea; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Semerád Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá analýzou věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2Ba je zaměřena na věrnostní program využitý v odvětví automobilového průmyslu. Cílem práce je návrh na zlepšení věrnostního ...
  • Inovace výukového materiálu pro učební obor zedník 

   Author: Klapuch Radek; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-16)
   Tématem mé bakalářské práce je inovace výukových materiálů učebního oboru zedník. Práce je zaměřena na tvorbu nových výukových pomůcek, které ovlivňují dynamiku výuky, originalitu, názornost a zlepšují interakci mezi ...
  • Inovace webových stránek domácího vzdělávání 

   Author: Endrštová Barbora; Supervisor: Vítečková Slávka; Opponent: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této bakalářské práce je inovovat webové stránky Domácího vzdělávání Jany Králové na základě sestaveného návrhu vycházejícího z výsledků analýzy dosavadního řešení webové prezentace a požadavků poskytovatele. Vlastní ...
  • Inovační aktivity českých výrobců zdravotnických přístrojů - efekty a omezení 

   Author: Kubín Antonín; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Fenik Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inovační proces a faktory, které ho ovlivňují 

   Author: Kratochvíl Milan; Supervisor: Švejda Pavel; Opponent: Horák Pavel
  • Inovační proces ve stavebnictví 

   Author: Kubíčková Petra Elena; Supervisor: Švejda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

   Author: Veselý Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Junaštíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...
  • Inovační prostředí firmy 

   Author: Balatka Jaroslav; Supervisor: Cejthamr Václav; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Inovační přístupy v oblasti živičných povrchů 

   Author: Boukalová Barbora; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inovační systémy v oblasti zateplovacích systémů 

   Author: Pávek Jan; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inovativní dřevěné konstrukce 

   Author: Vomelová, Šárka; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Inovativní přístupy v procesu nákupu nemovitostí 

   Author: Krampera Martin; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Konášová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce řeší aspekty, které jsou součástí rozhodovacího procesu při investování do nemovitostí. Výstupem je vlastní postup procesu jak postupovat při investici do nemovitostí. Kromě běžně požívaných Technical Due ...
  • Inovativní řešení inteligentní budovy v kontextu území Holešovické elektrárny 

   Author: Jitka Mazurková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V rámci plánované konverze území stávající elektrárny a okolí v Holešovicích je vyřešena nová čtvrť města, která ze stávající roztroušené zástavby vytváří ucelenou strukturu. V jejim středu se nachází samotná elektrárna, ...
  • Inovativní systémy rekonstrukcí budov pro bydlení a jejich použitelnost v podmínkách ČR 

   Author: Holoubková Petra; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Zahradník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá problematikou celkového stárnutí bytového fondu a hledáním nových, alternativních řešení, jak se s tímto faktem lze vypořádat jinak a lépe, než je dosud běžná praxe. V teoretické části práce jsou úvodem ...
  • Inovovaná datová komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1 

   Author: Filip Brijar; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce zkoumá možnosti změny komunikace na školním rektoru VR-1. Je zde popsána stávající komunikace mezi kanály PMV, NVO a ŘP. Následuje detailní popis nové navrhované komunikace. Popisovány jsou jak změny struktury zprávy, ...
  • Inspekční činnost ve školách 

   Author: Kouba Marek; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-19)
  • Instability Growth Rate Dependence on Input Parameters During the Beam–Target Plasma Interaction 

   Author: Horký , Miroslav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   The two-stream instability without magnetic field is described by the well-known Buneman dispersion relation. For more complicated situations we need to use the Generalized Buneman Dispersion Relation derived by Kulhánek, ...
  • Instalace fotovoltaických panelů na bytové domy 

   Author: Mikuláš Komárek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Jakeš Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce pojednává o instalaci fotovoltaických panelů na bytové domy. Práce nejdříve vysvětluje fungování fotovoltaických panelů a s jakými typy FV panelů se lze setkat. Dále se práce věnuje aktuálnímu a budoucímu ...
  • Instalační šachty z požárního hlediska 

   Author: Pokorný Marek; Supervisor: Kupilík Václav; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Disertační práce v úvodní části analyzuje rizika vertikálního šíření požáru instalačními šachtami a hodnotí konstrukční a technické řešení těchto specifických prostor z hlediska pasivní a aktivní požární ochrany. Dále se ...
  • Institut domácího násilí a jeho význam z hlediska policejní praxe 

   Author: Míčka Daniel; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku institutu domácího násilí a jeho významu z hlediska policejní praxe. V teoretické části je charakterizováno samotné domácí násilí, identifikace ohrožených a násilných osob, ...