Now showing items 9086-9105 of 39541

  • Horská bouda, Pec pod Sněžkou 

   Author: Rada Vdovenko; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Petrová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Zadáním projektu je návrh horské boudy v Peci pod Sněžkou. Objekt je umístěn v blízkosti lanových drah a turistických stezek. Navrhovaným objektem je stavba dočasného bydlení sloužící jako horský hotel. Dispozice přízemí ...
  • Horská chata 

   Author: Hegrová Ludmila; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Mija. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení, s co největším důrazem ...
  • Horská chata Maxhütte 

   Author: Valčišová Lucie; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt Horské chaty Maxhutte, která se nachází v I. zóně CHKO Krkonoše. Objekt spadá do katastrálního území Rýchory okresu Trutnov a plánovaná stavba zasáhne na parcely.č. ...
  • HORSKÁ CHATA SCHWARZENSTEIN 

   Author: Müller Jiří; Supervisor: Schleger Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Horská chata v Krkonoších 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Horská restaurace 

   Author: Fučík Jiří; Supervisor: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Horský bufet pod Velkou Deštnou 

   Author: Michaela Térová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Zadáním mé bakalářské práce byl návrh horského bufetu. Pozemek, na němž se objekt nachází je v Orlických horách přímo pod vrcholem Velké Deštné 1 105 m.n.m. Na pozemek nejsou přiváděny žádné inženýrské sítě, proto jsem ...
  • Horský bufet, pod Velkou Deštnou 

   Author: Tereza Krákorová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem dokumentace pro stavební povolení je projekt Horského bufetu, který se nachází pod nejvyšším vrcholem CHKO Orlických hor, Velká Deštná, v 1 105 m.n.m. BPV. Místo je cílem několika turistických tras a objekt slouží ...
  • Horský chalet - těžký dřevěný skelet 

   Author: Kuta Jakub; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Hrycík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Obsahem bakalářské práce je prováděcí dokumentace, která se zabývá konstrukčním a stavebně technickým řešením těžkého dřevěného skeletu dle studie horského chaletu v místě Špindlerova Mlýna. Na stavbu jsou použity převážně ...
  • Horský hotel 

   Author: Hlaváčová Jana; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • HORSKÝ HOTEL 

   Author: Richtár Martin; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Milunič Vlado
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Práce se zaměřuje na návrh polyfunkční vybavenosti "hotelového typu" na Slovensku v oblasti Malé Fatry - Vrátná dolina, 01306 Terchová. Předmětem práce je snaha o skloubení a nalezení rovnováhy mezi drobným měřítkem údolí ...
  • Horský hotel ve Špindlerově Mlýně 

   Author: Svatošová Pavlína; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s horským hotelem v Krkonošských horách. Jedná se o dřevo - betonovou stavbu ve výšce nad 1200 m.n.m. V první části práce jsem navrhla skladby konstrukcí, které jsem posoudila ...
  • Horský hotel Vrátná 

   Author: Suchá Pavlína; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Zámečník David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Hotel je umístěn v lokalitě Vrátné Doliny v Malé Fatře na Slovensku. Pozemek spadá pod obec Terchová. Hotel je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Konstrukční systém je stěnový, objekt je založen na základových pasech. ...
  • HOSPIC CHEB 

   Author: Král Martin; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Papp Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné ...
  • Hospitační činnost ve školách 

   Author: Vaňková Aneta; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Vojtíšková Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Hospital Based HTA - Implementation in the Czech Republic 

   Author: Matloňová Veronika; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Holcát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   This Master's Thesis is set out to explore the concept of hospital-based HTA and identify various forms of this approach, usage diversification in hospitals around the world, the type and the extent of questions solved by ...
  • Hospodaření s dešťovou vodou v bytovém domě 

   Author: Vohradníková Kristýna; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Hospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4 

   Author: Knap Jakub; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kuk Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových ...
  • Hospodaření s dešťovými a šedými vodami 

   Author: Faiferlíková Klára; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je popis možností využití šedých a dešťových vod a hospodaření s nimi. Teoretická část pojednává o využití, úpravě a akumulaci šedých a dešťových vod a o hospodaření s dešťovými vodami v ...
  • Hospodaření s dešťovými vodami 

   Author: Candrová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje dešťovým vodám a hospodaření s nimi. Druhá, praktická, je zaměřena na návrh hospodaření se srážkovým odtokem pro zvolený objekt v obci ...