Now showing items 9086-9105 of 33948

  • Jižní tangenta Českých Budějovic 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Jílové u Prahy - Manuál rozvoje veřejných prostranství 

   Author: Kořalka Vojtěch; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Johanides Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomní práce je popsat a analyzovat současný stav veřejných prostranství a formulovat úvahy o jejich kultivaci a zkvalitnění. Tato práce nemá za cíl nahradit územní studie v případě řešených lokalit, ale spíše ...
  • Jíloviště - JIH 

   Author: Kajčevská Marie; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Jíloviště - SEVER 

   Author: Janečková Ivana; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví 

   Author: Hradecká Lucie; Supervisor: Lenková Alžběta; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví" je postup a metodika měření úhlů klopení motocyklu v obloucích. Tyto hodnoty jsou důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce ...
  • Jízdárna 

   Author: Hlavatá Věra; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Jízdárna 

   Author: Zubatý Jakub; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Jízdárna 

   Author: Hamousová Petra; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna 

   Author: Píšová Barbora; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna 

   Author: Luňáček Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem diplomové práce je návrh konstrukce jízdárny. Diplomová práce se skládá ze statické a výkresové části. Statická část obsahuje výpočty prvků jednopodlažní haly a spojů dle českých norem ČSN EN. Výkresová část se ...
  • Jízdárna 

   Author: Randl František; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tématem bakalářské práce je návrh konstrukce jízdárny. Bakalářská práce se skládá ze statické a výkresové části. Statická část obsahuje výpočty prvků jednopodlažní haly a výpočty spojů dle českých norem ČSN EN. Výkresová ...
  • Jízdárna "Čapí hnízdo" 

   Author: Dospíšil Tomáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna se zázemím 

   Author: Kostková Jana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Jízdárna v Českém Krumlově 

   Author: Valek Richard; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Čestlicích 

   Author: Lakosilová Lucie; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Terezíně 

   Author: Srb Ondřej; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jízdárna v Třeboni 

   Author: Tomaščiková Petra; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Jízdní charakteristiky cyklisty 

   Author: Smeták Jan; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce jsou "Jízdní charakteristiky cyklisty". Téma je rozebráno z pohledu techniky, vybavení a způsobu měření. Experiment popisuje spojení jízdního kola s akcelerometry a má dokázat odlišnosti mezi ...
  • Jízdní řády zaměřené na hledání podle místa 

   Author: Purchart Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdní vlastnosti motocyklu pro znaleckou činnost 

   Author: Hradecká Lucie; Supervisor: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)