Now showing items 9086-9105 of 36106

  • Informační technologie v teplárenství 

   Author: Šnyta Stanislav; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační zabezpečení logistických systémů 

   Author: Patočka Tomáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informačný systém na správu žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie 

   Author: Marek Pukaj; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Prokop Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práca sa zameriava na problematiku správy žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie. Základným cieľom práce je návrh a implementácia informačného systému, ktorý bude slúžiť Štátnemu fondu životného ...
  • Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace 

   Author: Jánský Tomáš; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Mezi nejrozšířenější a zároveň nejnebezpečnější síťové útoky patří bezesporu distribuované útoky odepření služby (DDoS). Tyto útoky jsou neustálou hrozbou všem poskytovatelům internetového připojení a jsou schopny vyřadit ...
  • Informovanost studentů středních škol o reálném využití alternativních zdrojů energie v ČR 

   Author: Kolář Pavel; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informování obyvatelstva o zásadách chování při vzniku mimořádných událostí 

   Author: Procházková Zuzana; Supervisor: Hendrych Adam; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce na téma ?Informování obyvatelstva o zásadách chování přivzniku mimořádných událostí?popisuje současný stav varování obyvatelstva vČeské republice. Věnuje se podrobněji jednotnému systému varování a vyrozumění, ...
  • Infotainment aplikace pro auto na smartphonu 

   Author: Hrubý Lukáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bouchner Petr
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro chytrý telefon, která je určena pro použití v automobilu a minimalizuje kognitivní zátěž. Aplikace je připojena k řídící jednotce automobilu, zobrazuje a ukládá ...
  • Infotainment systém pro tablet 

   Author: Bláha Michael; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-13)
   Cílem této práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní pro použití tabletu v automobilu, které minimalizuje kognitivní zátež a pritom poskytne požadovanou funkcionalitu. Dalším cílem je s použitím tohoto GUI vyvinout ...
  • InfoWeb - Nástroj získávání informací z webů 

   Author: Tuček Jakub; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kusý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce rozebírá problematiku získávání informací z webu s durazem na potreby internetových obchodu jako napríklad vývoj ceny produktu u konkurence. Jelikož této práci predcházel týmový projekt z predmetu BI-SP1 a BI-SP2 ...
  • Infračervená a Ramanova spektroskopie v lékařství 

   Author: Kotzianová Adéla; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-05-31)
   V teoretické části této práci jsem se zaměřila na obecný popis infračervené spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, FTIR spektroskopie a jejich aplikace. Popsala jsem rovněž molekulové vibrace, typy těchto vibrací a základní ...
  • Infračervené pevnolátkové lasery pracující při nízkých teplotách 

   Author: Hubka Zbyněk; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Bakule Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • INFRARED PHOTOLUMINESCENCE SPECTRA OF PBS NANOPARTICLES PREPARED BY LANGMUIR–BLODGETT AND LASER ABLATION METHODS 

   Author: Remes , Zdeněk; Novak , Tomas; Stuchlik , Jiri; Stuchlikova , The-ha; Dřínek , Vladislav; Fajgar , Radek; Zhuravlev , Konstantin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   We optimized the optical setup originally designed for the photoluminescence measurements in the spectral range 400‒1100 nm. New design extends the spectral range into the near infrared region 900‒1700 nm and allows the ...
  • Infrastruktura plnicích stanic na CNG v ČR a její rozvoj v rámci ČR 

   Author: Třešňák Stanislav; Supervisor: Fořt Milan; Opponent: Wolfová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Infrastruktura pro centralizovanou automatickou instalaci serverů 

   Author: Sokol Jan; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a implementací systému na instalaci serverů bez lidského dozoru. Cílem práce je využití některého již použitého systému a s úpravami nasazení do produkce. V teoterické části práce ...
  • Infrastruktura pro sdílení a elektronický oběh dokumentu 

   Author: Rajnoch Filip; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Mezera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Inhalační trauma v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Wagner Hanuš; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Inherited Properties of Effect Algebras Preserved by Isomorphisms 

   Author: Paseka , Jan; Riečanová , Zdenka
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   We show that isomorphism of effect algebras preserves properties of effect algebras derived from effect algebraic sum ? of elements. These are partial order, order convergence, order topology, existence of states and other ...
  • INHIBITION OF CANDIDA ALBICANS GROWTH ON SURFACES TREATED BY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE WITH VARIOUS BARRIERS 

   Author: Sláma , Jan; Kríha , Vítezslav
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   Discharges generating low temperature plasma at atmospheric pressure have the potential to treat surfaces biologically contaminated by organic matter in a non-destructive manner. We have been studying ways of inhibiting ...
  • Inicializace algoritmu pro bayesovský odhad modelu směsi komponent 

   Author: Mlynářová Tereza; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Initial boundary value problems for some damped nonlinear conservation laws 

   Author: Yadav M.
   (Hungarian Academy of Sciences, 2015)
   In this paper, we study the non-negative solutions of initial boundary value problems for some damped nonlinear conservation laws on the half line modelled by first order nonlinear hyperbolic PDEs. We consider the class ...