Now showing items 9126-9145 of 36128

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Květa Krupičková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh inovačního centra INNOCUBE pro ŠKODA AUTO, a.s. v Mladé Boleslavi. Stavba je umístěna do většího, nově navrženého, urbanistického celku, který byl řešen v rámci urbanistické studie. Záměr ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Terezie Cahová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Ullmann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh Inovačního centra (Innocube) v Mladé Boleslavi. Tvarové řešení Innocube vychází z urbanistické studie zpracované v předdíplomním projektu. Innocube zde tvoří přechod mezi veřejností a ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Matouš Cahák; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Hamanová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je architektonická studie multifunkční budovy označované jako INNOCUBE. Komplex je rozdělen do tří objektů propojených podzemními garážemi. Inovační centrum se zázemím pro práci jak individuální ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Jiří Čech; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je architektonický návrh inovačního centra Innocube v Mladé Boleslavi. Toto území bylo zpracováno v rámci urbanistického předdiplomním projektu společně s dvěma kolegy. V rámci návrhu byla hmotově ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Lenka Dršková; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH BUDOVY INNOCUBE- INOVAČNÍHO CENTRA MLADÁ BOLESLAV. PROJEKT NAVAZUJE NA PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCI, KTERÁ ŘEŠÍ URBANISTISKOU STUDII PROSTORU PŘED ZÁVODEM ŠKODA AUTO. CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ...
  • Innovative joint configuration for structures subjected to high seismic actions and to exceptional events ? Development of a spring model reflecting the joint behaviour in case of a column loss scenario 

   Author: Milovanović Nemanja; Supervisor: Jaspart Jean-Pierre; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The objective of the dissertation is to study the behaviour of a frame equipped with the innovative joint and the joint itself when subjected to a column loss. In case of column loss scenario, this joint will be subjected ...
  • Innovative retrofitting materials for brick masonry infill walls 

   Author: Mora Gómez Juan Antonio; Supervisor: Vasconcelos Graca; Opponent: Ramos Luis F.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Inoor navigace založená fůzi pozičních signálů 

   Author: Garmaev Nikolai; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Zatimco urcovani polohy venku je diky GPS vyreseno, stejna uloha je v interieru je slozitejsi. Satelitni technologie, nemohou tento problem spolehlive vyre- sit, existuji sice ruzne systemy pro zjistovani polohy v interieru, ...
  • Inovace a vylepšení životnosti komponentů systému APU APS 2000 

   Author: Poštová Michala; Supervisor: Pixa Jiří; Opponent: Hýbl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inovace akviziční kampaně nových zaměstnanců v B2B společnosti 

   Author: Šolcová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením akviziční kampaně B2B společnosti, na je-hož základě je vytvořen pro tuto společnost nový návrh kampaně. První, teoretická část uvádí do problematiky marketingových pojmů, nástrojů a ...
  • Inovace externího personálního marketingu se zaměřením na České vysoké učení technické v Praze ve ŠKODA auto, a.s. 

   Author: Majerová Klára; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Opekarová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá externím personálním marketingem zaměřeným na spolupráci se školami. Cílem práce je zhodnotit externí personální marketing se zaměřením na České vysoké učení technické v Praze ve ŠKODA AUTO a.s. ...
  • Inovace externího systému komunikace se zákazníky ve vybrané společnosti 

   Author: Yuzhakova Iryna; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Růžička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Závěrečná práce se zabývá problematikou týkající se komunikace s Importéry a problematikou komunikačního systémů MBV. Teoretická část je věnována především komunikaci v marketingu. Dále se tato práce zaměřuje na současnou ...
  • Inovace fasádních systémů 

   Author: Hladík Adam; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Inovace kontroly nákladů na stavbě 

   Author: Škoda Zbyněk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Fiala Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce "Inovace kontroly nákladů na stavbě" je v první části vymezení stěžejních teoretických poznatků, které se týkají inovací. V druhé části se práce zaměřuje na představení společnosti, ve které bude ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Author: Pavlovová Dáša; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Inovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o. 

   Author: Pavlovová Dáša; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní ...
  • Inovace marketingového plánu divadla Semafor o.p.s. 

   Author: Petra Havlišová; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Maršíková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Pozornost je nejprve věnována teoretické části, která popisuje typologii divadel, jejich zdroje financování a definuje specifika marketingu v kultuře. V praktické ...
  • Inovace personálního systému v podniku 

   Author: Vachtlová Kristýna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací personálního systému v podniku. Cí-lem práce je prozkoumat stávající systém personální práce ve vybraném podniku a následně navrhnout inovaci tohoto systému. V teoretické části jsou ...
  • Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku 

   Author: Messas Chahir; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   The pneumatic system is a domain of engineering which uses pressurized air or gas, This master thesis analysis the pneumatic system according to a given facility sketch and pneumatic control system drawing, and discuss the ...
  • Inovace počítačové podpory rozhodování 

   Author: Pokorná Jana; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)