Now showing items 41112-41131 of 44442

  • Využití mechanického profilometru pro měření parametrů biokompatibilních vrstev 

   Author: Kramář Peter; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Šlechtová Věnceslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Táto práca sa zaoberá meraním geometrických veličín tenkých vrstiev pomocou vysoko-citlivého mechanického profilometra Alpha-Step IQ. Tieto veličiny sú posudzované a vyhodnocované s ohľadom na technické normy a parametre ...
  • Využití mechanicky aktivovaného recyklátu z dopravních staveb 

   Author: Hercigová Kristýna; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití mechu v interiéru a zařizovacím vybavení 

   Author: Dominika Vrecionová; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Šatra Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Zadání "Využití rostlinných prvků (mechu) v interiéru a zařizovacím vybavení" poskytuje široký záběr. Vybrala jsem si aplikaci mechu na stěnu a navazující sezení. Cílem projektu je především najít využití pro živý mech, ...
  • Využití megavoltážního cone beam CT pro plánování protonové léčby u pacientů s kovovými implantáty 

   Author: Ondřej Kořistka; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Nedílnou součástí radioterapie je plánovací CT vyšetření. Kilovoltážní CT snímky pacientů, kteří mají ve svém těle implantovaný kov, jsou poznamenány kovovými CT artefakty. Artefakty výrazně negativně ovlivňují kvalitu ...
  • Využití meta-analýz a dalších integračních metod při hodnocení klinických 'outcomes' 

   Author: Kohout Pavel; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Šeberka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá využitím meta-analýz a dalších integračních metod pro hodnocení u zdravotnické techniky. Ze získaných informací byl vytvořen návrh postupu, který by se dal využít pro hodnocení klinických outcomes ...
  • Využití metaanalýz na hodnocení zdravotnických prostředků 

   Author: Brokešová Eva; Supervisor: Rogalewicz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-31)
  • Využití metod adaptivní filtrace v systémech INS 

   Author: Reinštein Michal; Supervisor: Draxler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití metod HTA pro laboratorní diagnostiku ve FN Motol 

   Author: Anna Václavíková; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Matušková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem diplomové práce bylo uplatnění metod HTA na laboratorní techniku určenou pro měření glykemie v režimu POCT ve Fakultní nemocnici v Motole. V práci byla využita metoda CMA pro porovnání celkových nákladů na pořízení ...
  • Využití metod nukleární kardiologie a magnetické rezonance v diagnostice viability myokardu 

   Author: Blažková Markéta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Táborská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Využití metod nukleární kardiologie a magnetické rezonance v diagnostice viability myokardu 

   Author: Blažková Markéta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Táborská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití metod nukleární kardiologie a magnetické rezonance v diagnostice viability myokardu 

   Author: Blažková Markéta; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Táborská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-22)
   Porucha systolické funkce levé komory (LK) sesníženouejekční frakcíLK jeukazatelemšpatné dlouhodobé prognózy u pacientů sischemickou chorobou srdeční. Nemusí však představovat ireverzibilní poškození srdečního myokardu. ...
  • Využití metod operačního výzkumu v city logistice 

   Author: Daria Griniuk; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Využití metod operačního výzkumu v city logistice“ je analýza úloh teorie grafů zkoumaných v city logistice. Práce se zabývá metodami řešení lokačních úloh a problému směrovaní vozidel, a jejich ...
  • Využití metod průmyslového inženýrství pro organizaci procesů a řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Doudová Vendula; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Chromjaková Felicita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce pojednává o implementaci metod průmyslového inženýrství na G ynekologicko - porodnickém oddělení Thomayerovy nemocnice. Hlavními cíli práce bylo snížení nákladů na provoz ambulancí, zkrácení doby pacientek ...
  • Využití metod průmyslového inženýrství při výrobě zdravotnické techniky 

   Author: Bečka Lukáš; Supervisor: Jakubův Lenka; Opponent: Kolář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití metod strojového učení pro řešení úloh rozvrhování 

   Author: Evgeniya Brichkova; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Marek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce studuje algoritmy pro řešení úloh plánování pomocí strojového učení, konkrétně metod hlubokého učení. Soustředí se na problém rozvrhování, který je charakterizován jako 1|ri|ΣUi, tj. rozvrhování sady ...
  • Využití metod strojového učení v prototypové implementaci reputačního systému 

   Author: Pejla Jiří; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Gemrot Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Využití metod tematické kartografie pro Český historický atlas 

   Author: Zuzana Vaňková; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Náplní této práce jsou metody tematické kartografie s cílem realizovat jejich využití při tvorbě map pro Český historický atlas zaměřený na období 20. století. V práci jsou shrnuta česká atlasová díla podobná Českému ...
  • Využití metod umělé inteligence pro řízení hráčů ve hře "Ms. Pac-man" 

   Author: Feřt Petr; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Železný Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Využití metodiky Data vault pro ETL procesy 

   Author: Peter Kolárovec; Supervisor: Hrnčíř Lukáš; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V práci sa zaoberám metodikou modelovania Data Vault v spojení s budovaním dátového skladu a prenosmi dát - ETL procesmi. Analyzujem možnosti rozvoja interného ETL nástroja firmy Neit Consulting s. r. o. Ako jej zamestnanec ...
  • Využití metodiky SCRUM ve vývojových týmech 

   Author: Popelák Martin; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se věnuje popisu a rozdělení agilních metodik používaných pro vývoj softwaru. Práce popisuje jejich historii a srovnání s tradičními metodikami, někdy označovanými jako rigorózní. Největší část teoretické části ...