Now showing items 41090-41109 of 42553

  • Zabezpečení procesů letiště pomocí senzorických sítí 

   Author: Mikyška Viktor; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato práce slouží k identifikaci procesů na základě vytvoření teoretického modelu letiště. Přesným definováním rizik odhalíme potřeby zabezpečení a na základě technických a situačních možností pak dokážeme vytvořit adekvátní ...
  • Zabezpečení přenosu signálů v přístupových sítích 

   Author: Svejkovský Petr; Supervisor: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení radionuklidových zářičů a jaderných materiálů v podmínkách univerzitní laboratoře 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Starý Radovan; Opponent: Thinová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktuální legislativou v oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů a jaderných materiálů v podmínkách laboratoří, které nejsou jadernými zařízeními. Obsahem je rešerše aktuální legislativy ...
  • Zabezpečení systémů pro Internetu věcí s ohledem na kontext 

   Author: Michal Trnka; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-30)
   Zabezpecení je jedna z klícových oblastí Internetu vecí. V nedávné dobe se vývoj Internetu vecí
  • Zabezpečení velkochovů v kraji náhradními zdroji elektrické energie 

   Author: Musílková Diana; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je zjištění aktuálního stavu zabezpečení chovů před výpadkem elektrické energie a případné doporučení k nápravě. Teoretická část se zabývá problematikou kritické infrastruktury, a dále podrobněji ...
  • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Author: Voříšek Pavel; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Zabezpečení webové aplikace 

   Author: David Pokorný; Supervisor: Vaculík Přemysl; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem práce je seznámit čtenáře se základy bezpečnosti v oblasti webových aplikací se zaměřením na systém WordPress. Zvolené řešení jsou přizpůsobeny požadavkům malé firmy. Text je určen pro začínající programátory.
  • Zabezpečený lock-down systém 

   Author: Hájek Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá implementací zabezpečeného lock-down systému umožňující zobrazení pouze prohlížeče s definovanými povolenými doménami využívající běžnou Linuxovou distribuci. První část obsahuje analýzu existujících ...
  • Zabezpečovací a monitorovací systém využívající technologie GPS, GSM a Bluetooth 

   Author: Šopík Vincenc; Supervisor: Novák Lukáš; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečovací systém s logováním na SD kartu vytvořený z přípravku Nexys4 v jazyce VHDL 

   Author: Bohdan Jůza; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pehnelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu jednoduchého prototypu domácího zabezpečovacího systému s využitím FPGA pole na kitu Digilent Nexys 4 v jazyce VHDL. Zabývá se představením použitých komponentů a pak také ...
  • Zabezpečovací systémy občanské stavby 

   Author: Šindelářová Zuzana; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Nečesaný Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce s názvem "Zabezpečovací systémy občanských budov" se věnuje zabezpečovacím systémům v běžné praxi a modelovému zabezpečení fakulty stavební ČVUT v Praze. Nejprve se věnuji zabezpečení budov obecně, ...
  • Zabezpečování bezpečnostně technických kontrol zdravotnických přístrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Machálek Jakub; Supervisor: Borovský Juraj; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečování lidských zdrojů v prostředí personální agentury 

   Author: Martina Vodehnalová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce zpracovává téma zabezpečování lidských zdrojů v personální agentuře. Cílem práce je analyzovat procesy zabezpečování lidských zdrojů ve vybrané personální agentuře, určit možné problémy a navrhnout vhodná ...
  • Zabezpěčení web aplikací na platformě Java Enterprise Edition 

   Author: Trnka Michal; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zabránění šíření nakažlivé nemoci leteckou dopravou 

   Author: Janovská Michaela; Supervisor: Hauerová Marie; Opponent: Škrna Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou zdravotních rizik, kterým mohou být cestující při cestování leteckou dopravou vystaveni. S narůstajícím leteckým provozem po celém světě roste zároveň také riziko šíření nákazy nakažlivých ...
  • Zabudování prvků ZTI z pohledu akustiky 

   Author: Volf Jakub; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou instalace vodovodního potrubí a koncových prvků ZTI v souvislosti s přenosem hluku. Práce poskytuje čtenáři základní přehled v oblasti hluku, dále popisuje potrubí z hlediska ...
  • Zacelení trhlin v cementových kompozitech obsahující bakterie a ochranné polymery při různých teplotách 

   Author: Schreiberová H.; Trtík T.; Chylík R.; Šeps K.; Kohoutková A.
   (BETON TKS, 2020)
   Autonomní zacelování trhlin v betonu pomocí biokalcifikace se v posledních dvou desetiletích stalo terčem zájmu. Tento článek je zaměřen na dvě hlavní otázky tzv. samohojitelného biobetonu, tj. ochranu bakteriálních spor ...
  • Zacházení s datovými strukturami na haldě ve zpětné symbolické exekuci 

   Author: Husák Robert; Supervisor: Ratschan Stefan; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této práce je významně rozšířit AskTheCode, dříve vytvořený doplněk nástroje Microsoft Visual Studio, který využívá zpětnou symbolickou exekuci pro verifikaci asercí v kódu C#. Jedno z největších omezení našeho doplňku ...
  • Zachování a určení způsobilosti provozu horkovzdušného balonu 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)