Now showing items 41051-41070 of 44047

  • Využití sonifikace pro navigační účely 

   Author: Štolc Alan; Supervisor: Rund František; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Využití současných trendů při tvorbě webových stránek a text miningu k automatickému vytvoření struktury webové stránky 

   Author: Figura Lukáš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Vrba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Táto práca obsahuje podrobný popis systému, ktorý umožňuje automatické generovanie štruktúr webových stránok v kategóriách webová prezentácia a blog. Tento systém je určený ako nástroj, pomocou ktorého majú vedieť rôzne ...
  • Využití souřadnicové měřicí techniky v oblasti kontroly kvality 

   Author: Purkart Martin; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Pelikán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se týká využití kartézských souřadnicových měřicích strojů v procesu kontroly kvality. První část obsahuje stručnou rešerši týkající se kvality. Práce uvádí rozdělení CMM a jejich konkrétní příklady. Dále je uvedeno ...
  • Využití souřadnicové měřicí techniky v oblasti kontroly kvality strojních součástí 

   Author: Miloslav Kuntoš; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se týká využití kartézských souřadnicových měřicích strojů ve výrobním procesu. První část uvádí rozdělení CMM a jejich konkrétní příklady. Dále je uveden přehled snímacích systémů, kterých se při měřeních na CMM ...
  • Využití spektrální analýzy EEG k diagnostice Alzheimerovy choroby 

   Author: Tylová Naďa; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Spektrální analýza EEG umožňuje přehledně analyzovat rytmickou aktivitu mozku, která se při patologických stavech mění. Příkladem takového stavu je Alzheimerova choroba (AD), která je příčinou demence. Cílem této práce je ...
  • Využití spektrofotometrických metod v imunologické diagnostice Lymeské borreliózy 

   Author: Jurkaninová Jaroslava; Supervisor: Půtová Ivana; Opponent: Vojtíšková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Využití srážkových rastrových dat při hydrologickém modelování urbanizovaných povodí 

   Author: Markéta Blovská; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Modelování srážkoodtokových procesů na urbanizovaných povodích je obor, kterému se odborníci věnují desítky let. S novými technickými a technologickými pokroky se otevírají nové možnosti nejen co se týče samotného měření ...
  • Využití stabilometrické plošiny u pacientů s gonartrózou 

   Author: Adamová Klára; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Křížková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce bylo provést vyšetření dvou pacientek s gonartrózou, na jejich základě vypracovat rehabilitační plán a zhodnotit efekt terapie porovnáním vstupního a výstupního kineziologického rozboru. Dílčím cílem práce bylo ...
  • Využití standardních stavebních kontraktů v řízení dodavatelských řetězců 

   Author: Löwit Harry; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci. 

   Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto ...
  • Využití statistické analýzy a separačních metod při detekování fyzikálních procesů v urychlovačích částic 

   Author: Sluková Michaela; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Záveský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití statistické regulace v řízení jakosti 

   Author: Stanko Marián; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Vít David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití statistických metod v řízení jakosti 

   Author: Longauer Jakub; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Využití stavebních recyklovaných materiálů pro nosné konstrukce 

   Author: Dovrtělová Tereza; Supervisor: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití stavových automatů pro řízení dronu 

   Author: Gura Matúš; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cieľom práce je implementovať stavový automat, ktorý nasmeruváva dron cez otvorené okno. Robot Operating System je použitý ako hlavný nástroj na implementáciu. Jeho koncepty sé preto bližšie študované. Dosiahnuté modulárne ...
  • Využití stávající stodoly pro bydlení 

   Author: Ducký Jan; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití stejnosměrného proudu v energetice 

   Author: Majling Eduard; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití stretchingu v prevenci zranění u hráček ženského fotbalu 

   Author: Diana Bartovičová; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Hušková Václava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je posouzení vlivu stretchingu v prevenci nejčastějších typů zranění u hráček ženského fotbalu. K tomu budou sloužit navržené nestandardizované testy flexibility. Tyto testy budeme porovnávat ...
  • Využití strojového učení pro detekci veřejných podsítí 

   Author: Michal Hloušek; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem této práce je navrhnout a vyhodnotit funkční prototyp systému pro detekci sítí pro hosty. Data ze síťových toků získaná z několika zdrojů využívajících protokol NetFlow jsou vhodně předzpracována a jsou z nich vytěženy ...
  • Využití strojového učení pro detekování, kdy jsou dva produkty stejné 

   Author: Peter Jung; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Verbruggen Gust
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V tejto práci sa zamieravame na možnosti využitia strojového učenia v oblasti e-commerce. S konkrétnym využitím pre párovanie produktov a ich ponúk od roznych obchodov. Aj ked všetky metódy budú optimalizované pre toto ...