Now showing items 41031-41050 of 42553

  • WheelGo: Plánovač tras pro vozíčkáře 

   Author: Nuc Martin; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • WheelTrip – multimodální mobilní navigace pro vozíčkáře 

   Author: Legát Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Jakob Michal
   Diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní navigační aplikace pro vozíčkáře. Navigace je určena pro využití při jízdě ve městě. K nalezení trasy a navigačních instrukcí aplikace využívá systém třetí strany. Aplikace informuje ...
  • Whistleblowing 

   Author: Gerychová Kateřina; Supervisor: Pourová Irena; Opponent: Leyer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem whistleblowingu jako vysoce aktuálním tématem v České republice, přičemž problematiku zkoumá ze dvou hlavních aspektů. Prvním je existující a připravovaná právní úprava ochrany oznamovatelů ...
  • Wide-Slotted Printed Slotline Radiator 

   Author: Macháč, Jan; Zehentner, Ján; Lorenz, Petr; Mrkvica, Jan
   (IEEE, 2002)
   This paper summarizes the investigation of radiation from the slotline made on a thin low permittivity substrate. The slot radiates the space leaky wave of the first order. The dispersion characteristic of this wave is ...
  • Wideband VIP power divider with differential output 

   Author: Sokol, V.; Hoffmann, K.; Škvor, Z.
   (IEEE, 2003-12)
   A novel wideband VIP power divider with out of phase outputs was designed and experimentally verified. The phase difference 180° ±5° and the amplitude difference ± 0.8 dB of output signals were achieved in 4-26 GHz frequency ...
  • Wienerův proces a vlastnosti jeho trajektorií 

   Author: Prokop Jindřich; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Jizba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • WiFi pro kolonu autodráhových vozidel 

   Author: Hývl David; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Dolinský Kamil
  • WiFi senzor teploty 

   Author: Buben Dominik; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty prostředí. Práce zahrnuje výběr a popis konkrétního hardwarového řešení společně s kompletním softwarovým řešením zařízení. Práce je rozdělena ...
  • Wiki knihovna pro Java Enterprise Edition aplikace 

   Author: Dytrych Petr; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Wiki systém založený na Gitu 

   Author: Šmolík Jaroslav; Supervisor: Jirůtka Jakub; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem práce je vyvinout wiki systém založený na Git, s podporou jednoduchých značkovacích jazyků a řízení přístupových práv. Systém je při analýze definován standardními prostředky. Vzhledem k jeho požadavkům jsou zhodnoceny ...
  • Wireless diagnostic methods in an aerospace application 

   Author: Kreibich, Ondřej; Supervisor: Šmíd, Radislav
   (2014-03-20)
  • Wireless Network Coding with HDF strategy for Impulse Radio UWB systems 

   Author: Hynek Tomáš; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Wireless Physical Layer Network Coding with Compute & Forward Relaying Strategy 

   Author: Hejtmánek Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Uřičář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Wireless Power Transmission 

   Author: Kraček, Jan; Supervisor: Mazánek, Miloš; Pechač, Pavel
   (2015)
  • WMA specifikációk és ezzel kapcsolatos tapasztalatok a Cseh Koztársaságban 

   Author: Valentin J.; Fiedler J.; Kašpar J.
   (2013)
   Ez a cikk elsősorban a TP 238-as WMA előzetes nemzeti specifikációjáról számol be, amit a CTU készített Prágában és a Közlekedési Minisztérium publikált 2012-ben. Ez a dokumentum letölthető a cseh útspecifikációk weboldaláról ...
  • Work ability index u osob 50 plus jako nástroj řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Babková Karolína; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Work ability index u osob 50 plus jako nástroj řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Babková Karolína; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Work ability index u osob 50 plus jako nástroj řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Babková Karolína; Supervisor: Rogalewicz Vladimír; Opponent: Štverka-Kořínková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-23)
   Diplomová práce se zabývá otázkami age managementu, konkrétně zjišťováním ainterpretací indexu pracovní schopnosti (WAI) zaměstnanců ve věku 50 plus. Cílem práce je ověřit možnost využití mezinárodní evropské dotazníkové ...
  • Work-Life Balance as Rediscovered Modern Trend in HR Management 

   Author: Šimonová K.; Šafránková J.
   (Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2015)
   The paper addresses the issue of work-life balance (WLB) as a modern trend in Human Resources Management, while the term was coined in 1986 and the concept itself exists from mid-1800s, if not considering Seneca´s thoughts. ...