Now showing items 19834-19853 of 33927

  • Prevence recidiv luxací ramenního kloubu u parašutistů fyzioterapeutickou intervencí 

   Author: Lísalová Tereza; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Kubíček Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Bakalářská práce jezaměřená na fyzioterapeutickouintervenci u pacientů srecidivující luxací, kteří provádějí parašutismus. Práce navrhujevhodné kombinace fyzioterapeutickýchpostupů, které umožní pacientovi se vco nejkratší ...
  • Prevence sociálně patologických jevů na střední škole 

   Author: Vrba Václav; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Prevence srážek tramvají s chodci 

   Author: Hájková Barbora; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Houdek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Prevence srážek tramvají s chodci" je rozbor problematiky nehod chodců s tramvajemi na území České republiky na základě souhrnných statistik a dat získaných pomocí dotazování, videozáznamů a ...
  • Prevence závažných chemických havárií - únik nebezpečné látky z chladicího systému zimního stadionu 

   Author: Hrdlička Petr; Supervisor: Morávek Pavel; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou prevence závažných havárií. Vteoretické části jsouuvedeny vybrané základní pojmy týkající se prevence závažných havárií. Dálejeshrnutaevropská a česká legislativa související sprevencí ...
  • Prevence závažných havárií - únik nebezpečné látky ze zimního stadionu 

   Author: Hrdlička Petr; Supervisor: Melicharová Michaela; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce je věnována otázce prevence závažných havárií. Pro snadnější pochopení souvislostí v práci byly jako první uvedeny vybrané základní pojmy vztahující se k prevenci závažných chemických havárií a další pojmy ...
  • Prevence zranění kolenního kloubu u mládeže národní házené 

   Author: Josefusová Gabriela; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Štiková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dětských úrazů, především pak nejčastějších úrazů kolenního kloubu vzniklých při národní házené. Cílem bakalářské práce je prevence zranění kolenního kloubu. Dílčí úkoly tvoří ...
  • Preventivně výchovná činnost na základních školách v oblasti ochrany obyvatelstva 

   Author: Kralovanská Pavla; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou preventivně výchovné činnosti na úrovni základních škol v oblasti ochrany obyvatelstva. Cílem mé bakalářské práce je určit, průběh vzdělávání žáků na jedné z konkrétních základních ...
  • Preventivně výchovná činnost realizovaná v rámci ochrany obyvatelstva pro osoby starší 18 let 

   Author: Kulhánková Lucie; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Téma ochrany obyvatelstva se v souvislosti se zvyšujícími riziky, přírodního nebo antropogenního typu, současné společnosti neustále vyvíjí. Hlavní pozornost je věnována zmírnění následků rizik a hrozeb, jež nás obklopují. ...
  • Preventivní činnost městské policie hl. m. Prahy zaměřená na prodej a požívání alkoholu u mladistvých osob 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Tůma Jiří; Opponent: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce pojednává o prevenci Městské policie hlavního města Prahy a jejím
  • Preventivní činnost Městské policie na základních školách 

   Author: Trešek Pavel; Supervisor: Štěpánek František; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   V současné době je určitě prevence kriminality a sociálně patologických jevů v popředí zájmu celé společnosti a není divu. Stále více dětí, a to již od útlého věku, proniká do virtuálního světa. S tím jsou samozřejmě spojena ...
  • Preventivní ochrana proti dřevokazným houbám 

   Author: Hrochová Petra; Supervisor: Ryparová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Preventivní údržba flotily vozidel ADR a optimalizace nákladů 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Záhora Miroslav; Opponent: Vlášek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářské práce "Preventivní údržba flotily vozidel ADR a optimalizace nákladů" se zabývá problematikou preventivní údržby popisovaného vozového parku. Práce se zaměřuje na preventivní přístup při běžném provozu, ale ...
  • Prezentace a image školy 

   Author: Urbanová Dagmar; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prezentace kartografických výstupů ze zpracovaných archivních materiálů pro vybrané zámecké objekty v Jihomoravském kraji 

   Author: Šípková Michaela; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá zámeckými objekty Kunštát a Lysice v Jihomoravském kraji. Cílem práce je prezentace kartografických výstupů. Pro zpracování byl proveden archivní průzkum s požadavkem shromáždit mapové, plánové, ...
  • Prezentace produktů pomocí rozšířené reality 

   Author: Doležal Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Se stále se zvyšujícím výkonem mobilních zařízení se popularita aplikací využívajících virtulní/rozšířené reality na mobilních zařízeních prudce šíří, avšak ve většině případů se jedná o jednoduchou ukázku technologie a ...
  • Prezentace se stromovou strukturou 

   Author: Duchoň Ondřej; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem bakalářské práce je revize, oživení a doplnění nástroje Tree Presenter, který je určený k tvorbě webových prezentací s nelineární, stromovou strukturou. Prezentaci je možné vytvořit ze souboru HTML, ze souboru markdown, ...
  • Prezentace vad odlitků k podpoře výuky 

   Author: Komárek Michal; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Celá bakalářská práce je koncipována do 2 částí - teoretická a praktická - odráží v sobě problematiku zefektivnění výuky pomocí prezentace vad odlitků. Teoretická část se zabývá obecně vadami odlitku, jejich rozdělením a ...
  • Prezentační centrum vedení firmy Škoda Auto a.s. 

   Author: Tejkal Václav; Supervisor: Hlaváček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Prezentační část webového rezervačního ubytovacího systému pro infocentra 

   Author: Řezníček Filip; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prezentační dovednosti manažerů 

   Author: Slaná Anežka; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)