• Agentní model globální komerční námořní dopravy 

   Autor: Pelech Ondřej; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregace a prohledávání poštovních logů 

   Autor: Lacina Miroslav; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Algoritmy kombinatoriky na slovech týkající se bohatosti na palindromy 

   Autor: Gura Matúš; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Dvořáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Pre danú konečnú grupu G skladajúcu sa z morfizmov a antimorfizmov, popisujeme konečné slová s jazykom uzavretým na grupe G. Definujeme súvisiace pojmy a definície, pričom sa zameriavame na G-bohatosť a k tomu úzko súvisiaci ...
  • Algoritmy pro hledání v notových záznamech a jejich porovnání 

   Autor: Noha Jan; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro násobení polynomů 

   Autor: Holub Jakub; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vybrané algoritmy pro násobení polynomů. V teoretické části jsou tyto algoritmy popsány a je vysvětlen jejich princip. Praktická část se zaměřuje na implementaci a následnou optimalizaci ...
  • Algoritmy pro násobení polynomů 

   Autor: Rahm Jan; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá vybranými algoritmy pro násobení polynomů, zejména Karatsubova a Schönhageho-Strassenova algoritmu. Cílem práce je implementace algoritmů v jazyku C++, optimalizace pomocí transformace zdrojového ...
  • Algoritmy pro podporu sémantické analýzy 

   Autor: Švehla Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Hanousek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro řešení problému obchodního cestujícího 

   Autor: Dvořák Lukáš; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Algoritmy pro skládání origami 

   Autor: Nádvorník Jiří; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Algoritmy pro výpočet maticové exponenciály v Sage 

   Autor: Tomanek Jakub; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci se budeme zabývat algoritmy pro numerický výpočet maticové exponenciály. Zvýšenou pozornost budeme věnovat open-source programu Sage, pro který budeme implementovat méně vídanou Krylovovu metodu. Ta se od ...
  • Algoritmy synchronizace dokumentace při vývoji SW 

   Autor: Červenka Adam; Vedoucí práce: Flígl Stanislav; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

   Autor: Vopatová Radka; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
  • Analýza a srovnání síťových HTTP/REST knihoven na platformě Apple iOS 

   Autor: Malíček Tomáš; Vedoucí práce: Hladík Jakub; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza algoritmů pro porovnání vzorků notových záznamů 

   Autor: Juráška Juraj; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza míry informace získané měřením při útoku postranním kanálem 

   Autor: Pikna Marek; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce využívá informační metriky známé jako odhadová entropie za účelem analýzy informačního obsahu v postranním kanálu. Útok na postranní kanál, který byl v této práci zvolen, je diferenciální (resp. ...
  • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

   Autor: Cvacho Ondřej; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

   Autor: Baloun Lubomír; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá implementací algoritmů pro sledování jednotlivých osob, rozhodnutí o přítomnosti určitého objektu a analyzování pohybu do teplotní mapy. V práci je proveden rozbor technik pro vhodné řešení této ...
  • Android knihovna pro objektově-relační mapování 

   Autor: Bína Jan; Vedoucí práce: Skoumal Vladislav; Oponent práce: Čermák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací Android knihovny pro objektově-relační mapování. Popisuje a porovnává dva různé způsoby implementace. Na základě požadavků a poznatků z porovnání existujících řešení ...
  • Aplikace metody náhodných rozhodovacích lesů v astroinformatice 

   Autor: Palička Andrej; Vedoucí práce: Škoda Petr; Oponent práce: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace pro správu velké slovní zásoby pod OS Android 

   Autor: Lepíček Michal; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro mobilní operační systém Android. Účelem aplikace je správa slovní zásoby cizího jazyka. V práci se zabývám různými metodami vývoje pro Android. Tyto metody jsem ...