Now showing items 1-20 of 285

  • Agentní model globální komerční námořní dopravy 

   Author: Pelech Ondřej; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregace a prohledávání poštovních logů 

   Author: Lacina Miroslav; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Algoritmy a datové struktury pro hešování na GPU 

   Author: Askar Kolushev; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Hešovaci tabulka je typ datové struktury, která umožňuje vloženi a vyhledáváni kličů se složitosti O(1). Některé hešovaci tabulky jsou optimalizované pro práci na grafických procesorech (GPU). Tato práce je zaměřena na ...
  • Algoritmy kombinatoriky na slovech týkající se bohatosti na palindromy 

   Author: Gura Matúš; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Dvořáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Pre danú konečnú grupu G skladajúcu sa z morfizmov a antimorfizmov, popisujeme konečné slová s jazykom uzavretým na grupe G. Definujeme súvisiace pojmy a definície, pričom sa zameriavame na G-bohatosť a k tomu úzko súvisiaci ...
  • Algoritmy pro hledání v notových záznamech a jejich porovnání 

   Author: Noha Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro násobení polynomů 

   Author: Holub Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vybrané algoritmy pro násobení polynomů. V teoretické části jsou tyto algoritmy popsány a je vysvětlen jejich princip. Praktická část se zaměřuje na implementaci a následnou optimalizaci ...
  • Algoritmy pro násobení polynomů 

   Author: Rahm Jan; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá vybranými algoritmy pro násobení polynomů, zejména Karatsubova a Schönhageho-Strassenova algoritmu. Cílem práce je implementace algoritmů v jazyku C++, optimalizace pomocí transformace zdrojového ...
  • Algoritmy pro podporu sémantické analýzy 

   Author: Švehla Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Hanousek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro řešení problému 0-1 baťohu 

   Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato Bakalářská práce se zabývá problémem batohu 0-1 a přístupy hledajícími jeho optimální řešení. V práci je implementován v jazyce C++ algoritmus založený na metodě větví a mezí, dále algoritmus založený na metodě ...
  • Algoritmy pro řešení problému čínského listonoše 

   Author: Matěj Razák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům pro řešení problému čínského listonoše (varianta DCPP), tj. jednou z optimalizačních úloh z oboru teorie grafů. Úkolem je najít nejkratší cestu listonoše na jeho cestě ...
  • Algoritmy pro řešení problému čínského listonoše 

   Author: Matěj Razák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje vybraným algoritmům pro řešení problému čínského listonoše (varianta DCPP - Directed Chinese Postman Problem), tj. jedné z optimalizačních úloh z oboru teorie grafů. Úkolem této úlohy je ...
  • Algoritmy pro řešení problému obchodního cestujícího 

   Author: Dvořák Lukáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Algoritmy pro skládání origami 

   Author: Nádvorník Jiří; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Algoritmy pro výpočet maticové exponenciály v Sage 

   Author: Tomanek Jakub; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci se budeme zabývat algoritmy pro numerický výpočet maticové exponenciály. Zvýšenou pozornost budeme věnovat open-source programu Sage, pro který budeme implementovat méně vídanou Krylovovu metodu. Ta se od ...
  • Algoritmy synchronizace dokumentace při vývoji SW 

   Author: Červenka Adam; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

   Author: Vopatová Radka; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
  • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

   Author: Vopatová Radka; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
  • Analýza a srovnání síťových HTTP/REST knihoven na platformě Apple iOS 

   Author: Malíček Tomáš; Supervisor: Hladík Jakub; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza algoritmů pro porovnání vzorků notových záznamů 

   Author: Juráška Juraj; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza dynamického SQL kódu v projektu Manta 

   Author: Nasyrov Artur; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je analýza typických případů použití dynamického SQL v datových skladech a rozšíření projektu Manta sadou strategií, které umožní analýzu dynamického SQL kódu v některých případech. Předmětem práce je vyhledání ...