Now showing items 21-40 of 280

  • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

   Author: Baloun Lubomír; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá implementací algoritmů pro sledování jednotlivých osob, rozhodnutí o přítomnosti určitého objektu a analyzování pohybu do teplotní mapy. V práci je proveden rozbor technik pro vhodné řešení této ...
  • Analýza Scala programů pomocí Grafových Databází 

   Author: Otakar Vinklář; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Aby bylo možné vyvinout takový programovací jazyk, který budou lidé rádi využívat, je nutné znát, jak je tento jazyk používaný. V článku [KŘIKAVA, Filip; MILLER, Heather; VITEK, Jan. Scala implicits are everywhere: a ...
  • Analýza sekvencí protilátek pomocí metod hlubokého učení 

   Author: Ján Jendrušák; Supervisor: Příhoda David; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Pokroky v sekvenovaní umožňujú vedcom zbierať veľké množstvá DNA sekvenovaných dát a spolu s výpočtovými zdrojmi poskytovanými výpočtovými klastermi umožnňujú využívať výpočtové prístupy napomáhajúce v mnohých biologických ...
  • Analýza zvuku pomocí rekurentních neuronových sítí 

   Author: Dresslerová Marie; Supervisor: Vondráková Michaela; Opponent: Malík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá sběrem dat a následnou analýzou zvuku pevných disků a dále návrhem rekurentní neuronové sítě pro jejich hlubší analýzu, která pak dokáže předvídat budoucí stav stroje. Je zde popsáno jak lze data získat, ...
  • Android knihovna pro objektově-relační mapování 

   Author: Bína Jan; Supervisor: Skoumal Vladislav; Opponent: Čermák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací Android knihovny pro objektově-relační mapování. Popisuje a porovnává dva různé způsoby implementace. Na základě požadavků a poznatků z porovnání existujících řešení ...
  • Aplikace Fourierovy a Waveletové transformace ve vibrační a akustické analýze mechanických zařízení 

   Author: Lukány Jan; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Většina mechanických zařízení vydává vibrační a akustické signály. Tyto signály mnohdy obsahují informace o oscilačním pohybu těchto zařízení, které mohou pomoci odhalit jejich aktuální stav, jakožto například že trpí ...
  • Aplikace metody náhodných rozhodovacích lesů v astroinformatice 

   Author: Palička Andrej; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace pro správu velké slovní zásoby pod OS Android 

   Author: Lepíček Michal; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro mobilní operační systém Android. Účelem aplikace je správa slovní zásoby cizího jazyka. V práci se zabývám různými metodami vývoje pro Android. Tyto metody jsem ...
  • Aplikace pro vizualizaci pojmů a metod z lineární algebry 

   Author: Chvátal Martin; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem této práce je vytvoření výukové aplikace pro lineární algebru, která umožní vyučujícím doplnit výklad o ukázku použití probíraných témat v informatice. Pro studenty je nachystán soubor programovacích úloh, na ...
  • Aplikace pro vyhodnocení stylu jízdy řidiče 

   Author: Šabata Tomáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace samoorganizačních map v astroinformatice 

   Author: Lopatovský Lukáš; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aproximační algoritmy pro shlukování 

   Author: Ananyev Vladimir; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Šabata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Aglomerativni hierarchické shlukováni je důležitý shlukovaci algoritmus, který má mnoho praktických využiti, na přiklad pro segmentaci trhu. Jeho největši nevýhodou je jeho velká časová složitost O(n^3). Cilem této práce ...
  • Asynchronní iterativní řešiče 

   Author: Martin Quarda; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Práce se zabývá třemi algoritmy na řešení lineární soustavy rovnic. Algo-ritmy řeší pravou stranu matice udavající soustavu rovnic. Matice musí spl-ňovat jeden ze dvou předpokladů, aby to zvládly vyřešit. Vybrané algoritmyjsou ...
  • Asynchronní iterativní řešiče 

   Author: Martin Quarda; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zabývá třemi algoritmy hledajícími řešení lineárních soustav rovnic. Ty zvládnou vyřešit omezenou skupinu matic. Vybrané algoritmy jsou Jacobiho, Gauss-Seidelova a SOR metoda. Implementoval jsem je sekvenčně a ...
  • Automatická klasifikace síťových entit 

   Author: Jančička Jakub; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Zpracování nahlášených bezpečnostních incidentů je poměrně obtížný úkol, který zahrnuje analýzu velkého množství událostí a dohledání dodatečných informací. Jedním z nástrojů pracujících s přijatými bezpečnostními incidenty, ...
  • Automatická rekonstrukce chybějících dat 

   Author: Záleský David; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zaměřuje na chyby vzniklé při měření chování zákazníků v prodejně obchodního řetězce. Popisuje průběh a metodiku měření, identifikuje druhy možných chyb, příčiny jejich vzniku a možná řešení. Řešení dále ...
  • Automatizované provádění transformací cyklů 

   Author: Ječmen Jan; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatizované provádění transformací cyklů ve zdrojových kódech 

   Author: Heger Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Plicka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatizované zkracování textu 

   Author: Sklenář Ivo; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je prozkoumat a implementovat některé metody pro automatizované zkracování textu. Práce důkladně zkoumá čtyři takové algoritmy a kromě algoritmů pro zkracování textu se také zabývá podpůrnými metodami pro ...
  • Automatová knihovna - převody mezi regulárními výrazy, regulárními gramatikami a konečnými automaty 

   Author: Pecka Tomáš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)