Now showing items 114-133 of 326

  • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

   Author: Klement Michal; Supervisor: Bartík Matěj; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cieľom tejto práce je vypracovanie rešeršu a vytvorenie podkladov pre budúcu implementáciu softvéru na vytvorenie herného plánu pre turnaj v kanoepole. Rešerš je zameraný na možné metódy riešenia - problém s obmedzujúcimi ...
  • Generátor syntaktického analyzátoru s transformacemi gramatik 

   Author: Uzel Matěj; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce rozebírá principy provádění deterministické jednoprůchodové syntaktické analýzy. Především je kladen důraz na přístup shora dolů metodu rekurzivního sestupu. Dále se práce zabývá transformacemi gramatik na LL(1) ...
  • Genetické algoritmy pro generování molekul 

   Author: Matějka Jonatan; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem této práce je vytvoření programu, který bude na základě požadavku uživatele generovat odpovídající molekuly. Program za pomoci genetického algoritmu vytváří z uživatelem dodané databáze populace nových molekul, které ...
  • Grafické prostředí pro testování agentů 

   Author: Horák Jakub; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Grafy a grafové algoritmy pro knihovnu algoritmů 

   Author: Uhlík Jan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce vylepšuje implementaci grafů a grafových algoritmů v knihovně algoritmů ALib vyvíjené na Katedře teoretické informatiky FIT ČVUT v Praze. Hlavní důraz je kladen na univerzalitu návrhu, který vede ke ...
  • Herní prostředí s umělou inteligencí pro motivační webovou aplikaci 

   Author: Kulík Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce popisuje rozšíření motivační webové aplikace a její strategické hry o schéma inteligentního chování počítačového protivníka. Výsledná aplikace obsahuje pravidlový systém pro ovládání protivníků a multiagentní ...
  • Hešovací kolize v SHA-1 

   Author: Jelínek Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hešovací kolize v SHA-1 

   Author: Horňák Juraj; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Heuristiky pro propagaci intervalů 

   Author: Kottnauer Jakub; Supervisor: Ratschan Stefan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
   Omezující podmínka je relace mezi proměnnými omezující množiny hodnot, kterých mohou proměnné nabývat. Problém splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) je problém, jehož řešení spočívá v nalezení hodnot proměnných tak, aby ...
  • Hluboké učení ve velkých archívech astronomických spekter 

   Author: Podsztavek Ondřej; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Velké astronomické archívy, jako například spektrální archív LAMOST, obsahují řadu skrytých informací. Hluboké učení je jednou z nejpopulárnějších dnes používaných metod pro získávání znalostí z tohoto druhu dat. Tato práce ...
  • Identifikace funkčního stylu dokumentu 

   Author: Ekimova Svetlana; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce se zabývá identifikací funkčního stylu textových dokumentů. Úloha identifikace je řešena jako úloha klasifikační: funkční styl dokumentu se určuje pomocí metod, které bývají používány pro klasifikaci textů. Pro naučení ...
  • Identifikace oblastí společného významu v naskenovaném dokumentu 

   Author: Haifler František; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Rybníčková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Dokument pojednává o problému identifikace oblastí společného významu v naskenovaných dokumentech. První část rozebírá jednotlivé kroky těchto postupů včetně předzpracování obrazu. Další částí je popis zvolené metody pro ...
  • Implementace a porovnání různých typů vyhledávacích stromů 

   Author: Michal Štěpánek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá datovou strukturou vyhledávací strom, především jejími typy. V práci je detailně popsán vyhledávací strom, jednotlivé typy vyhledávacích stromů, jejich výhody, nevýhody, vlastnosti a příklady využití. ...
  • Implementace algoritmu hledání repetic ve stromech 

   Author: Shatrovskii Aleksandr; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předmětem této práce je implementace algoritmu hledání repetic v ohodnocených označených uspořádaných stromech. V práci je podrobně analyzován a popsán efektivní algoritmus, předloženy Michalisem Christou a dalšími, je ...
  • Implementace algoritmů vyhledávání v řetězcích s konstantní pracovní pamětí navíc 

   Author: Jan Jirák; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cilem této práce je uvedeni do problematiky přesného vyhledáváni v řetězci s požadavkem použiti pouze konstantniho množstvi paměti. Práce se dále zabývá implementaci probiraných algoritmů, které tento problém řeši. Tyto ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání jader 

   Author: Veronika Dolanská; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje vyhledávání pravidelností v řetězcích, konkrétně vyhledávání jader. Obsahuje popis algoritmů vyhledávajících přesná i přibližná jádra s určitou maximální Hammingovou vzdáleností. Algoritmy ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání pravidelností 

   Author: Irina Shushkova; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem této práce je seznámení s algoritmy řešícími problém hledání pravidelností v textech. Konkrétně se v práci probírají přesná pokrytí řetězců a přibližná pokrytí řetězců pro Hammingovu vzdálenost. Všechny algoritmy ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání rozšířených pokrytí 

   Author: Rajmund Hubert Hruška; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Táto práca sa zaoberá popisom automatových algoritmov na hľadanie približných rozšírených pokrytí a uvoľnených približných rozšírených pokrytí a ich implementáciou do knižnice algoritmov ALT. Maximálny počet chýb, ktorým ...
  • Implementace B-stromů na GPU 

   Author: Tat Dat Duong; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   B-Tree je datová struktura, která provádí vkládání, mazání a vyhledávání klíčů a hodnot se složitostí O(log n). Tato práce se zabývá jejich studiem a implementací na kartách GPU. Byly naimplementovány dvě varianty B-Tree: ...
  • Implementace evolučního shlukování 

   Author: Trusina Jan; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   Tato bakalárská práce se zabývá shlukováním dat a implementací algoritmu MOCK. První cást této práce je venována ruzným metodám shlukování dat. V druhé cásti je popsán algoritmus MOCK a jeho implementace do frameworku Clueminer. ...