Now showing items 207-226 of 280

  • Re-identifikace osob v systému kamer. 

   Author: Erik Hulmák; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Sledování pohybu předmětů a těžba dat z kamerového obrazu je zajímavá oblast výzkumu s širokou aplikací. V našem případě je cílem sběr statistik o průchodech lidí komplexními budovami, jako jsou například obchodní centa. ...
  • Realizace grafických komponent pro měření a řízení technologických procesů 

   Author: Jíša Nikolas; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rekurzivně konstruovatelné grafy 

   Author: Štěpánková Anežka; Supervisor: Scholtzová Jiřina; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je představit rekurentní grafy definované v BI-GRA a příslušné lineární rekurentní rovnice k těmto grafům. Dále seznámit se s třídami rekurzivně konstruovatelných grafů a podobně jako u BI-GRA grafů pro ...
  • Roboti pro algoritmické obchodování na burze měnových párů 

   Author: Korček Juraj; Supervisor: Štampach František; Opponent: Konfršt Zdeněk
   Táto bakalárska práca slúži ako úvod do sveta algoritmického obchodovania pre ľudí, ktorí majú predošlé skúsenosti s programovaním. Pre uvedenie čitateľa do problematiky obchodovania na burze menových párov bakalárska práca ...
  • Rozpoznání konečného automatu z obrazu 

   Author: Lukáš Horák; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá strojovým rozpoznáním diagramů konečných automatů z obrazu. Samotný obraz bude mít omezení, že na snímku bude jediný diagram automatu bez objektů v pozadí. Tento problém je řešen pomocí ...
  • Rozpoznávání barev lakovaných částí v automobilové výrobě 

   Author: Dragoun Dominik; Supervisor: Krupička Mikuláš; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá rozpoznatelností barev lakovaných částí z automobilového průmyslu. Vysvětluje některé metody zpracování obrazu a strojového učení. Zkoumá vliv barevného osvětlení a jednotlivých metod zpracování obrazu ...
  • Rozpoznávání objektů hlubokou sítí pro robota NAO 

   Author: Kostelanský Martin; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V mojej práci skúmam strojové videnie a možnosti rozpoznávania objektov. Používam najmodernejšie hlboké konvolučné neurónové siete vo frameworku Keras. Skúmal som ich architektúru a možnosti dotrénovania. V rámci expe-rimentov ...
  • Rozpoznávání souvislé řeči s využitím neuronových sítí 

   Author: Zvada Adam; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato bakalářska práce se zaměřuje na oblast rozpoznávání řeči s pomocí neuronových sítí a klade si za cíl implementovat "end-to-end" rozpoznávač řeči jako hlasové uživatelské rozhraní pro robota NAO. Uvažovaná architektura ...
  • Rozpoznávání znaků v CAPTCHA 

   Author: Pištora Matouš; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáváním znaků generovaných CAPTCHA řešeními. Jejím cílem je poukázat na nedostatky a slabá místa v jejich návrzích. Studovány a vyhodnocovány jsou různé prvky návrhů. Je vytvořen a ...
  • Rozšíření implementace formátu kvadrantového stromu 

   Author: Karabela Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Rozšíření síťového simulátoru o Spanning tree protocol 

   Author: Bábics Peter; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Spanning Tree protokolu do existujúceho simulátoru siete vyvíjaného na Fakulte Informacných technológií ako bakalárske a magisterské práce. Spanning tree protokol dovoluje vytvárat ...
  • Rozšíření systému pro výpočet softwarových metrik 

   Author: Hrbek Lukáš; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Rozvrhovací algoritmy a jejich aplikace 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rychlé násobení smíšených polynomů 

   Author: Léhar Adam; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení rovnic postupnými aproximacemi 

   Author: Enkhbayar Saruul; Supervisor: Šolcová Alena; Opponent: Kupsa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Řešení soustav lineárních rovnic v modulární aritmetice 

   Author: Doubek Jakub; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řešení textových CAPTCHA obrázků neuronovými sítěmi 

   Author: Nikl Matěj; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickým rozpoznáváním znaků z textových CAPTCHA obrázků. Jejím cílem je porovnání mělkých a hlubokých umělých neuronových sítí spolu s jejich dopadem na výslednou přesnost. Je navrhnut ...
  • Serializace funkcí a prostředí v jazyku R 

   Author: Vácha Michal; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce je součástí větší snahy, a to udělat kód napsaný v R spolehlivější a lépe udržovatelný. K tomu byl vytvořen nástroj pro automatické generování testů, Genthat. Jeho cílem je trasovat volání funkcí a z ...
  • Simulace centralizovaných algoritmů pro multi-agentní hledání cest na skutečných robotech 

   Author: Ján Chudý; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Rybář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Simulace řešení multi-agentího hledání cest je nezbytná pro výzkum, ale také pro demonstrace v akademickém prostředí. Většinou se simulace pouze zobrazuje na obrazovce bez použití robotických agentů. Používají-li se roboty, ...
  • Simulace kvantové částice ve zkrouceném 2D vlnovodu 

   Author: Waller Jakub; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)