Now showing items 264-283 of 335

  • Serializace funkcí a prostředí v jazyku R 

   Author: Vácha Michal; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce je součástí větší snahy, a to udělat kód napsaný v R spolehlivější a lépe udržovatelný. K tomu byl vytvořen nástroj pro automatické generování testů, Genthat. Jeho cílem je trasovat volání funkcí a z ...
  • Simulace centralizovaných algoritmů pro multi-agentní hledání cest na skutečných robotech 

   Author: Ján Chudý; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Rybář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Simulace řešení multi-agentího hledání cest je nezbytná pro výzkum, ale také pro demonstrace v akademickém prostředí. Většinou se simulace pouze zobrazuje na obrazovce bez použití robotických agentů. Používají-li se roboty, ...
  • Simulace kvantové částice ve zkrouceném 2D vlnovodu 

   Author: Waller Jakub; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace nedeterministického zásobníkového automatu pro indexování stromů 

   Author: Milík Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace pohybu tanečního páru po parketu 

   Author: Karafiát Jan; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace pohybu těles v planetárním systému 

   Author: Krutil Filip; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-19)
   Tato práce je zaměřená na optimalizaci kódu, který představuje simulaci pohybu těles, které mezi sebou gravitačne interagují, konkrétně byla k simulaci použita data představující sluneční soustavu. Neoptimalizovaný algoritmus ...
  • Simulátor 32-bitového procesoru podporující instrukční sadu MIPS 

   Author: Petr Nešpůrek; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Hlavním cílem této práce je implementovat simulátor procesoru, který podporuje instrukční sadu MIPS32. Implementaci vyřeším jako dva programy - jádro simulátoru napsané v jazyce Verilog a obalující grafická aplikace v ...
  • Simulátor 32-bitového procesoru podporující instrukční sadu MIPS 

   Author: Ondřej Marek; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému, který umožňuje simulovat vykonávání programů na vybrané mikroarchitektuře. Řešeršní část práce se zabývá srovnáním již existujích řešení a popisuje technologie ...
  • Sklad zámečnické firmy, optimalizace dělení materiálů 

   Author: Kuzin Tomáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Skrývání vůdců skrytých sítí: perspektiva výpočetní složitosti 

   Author: Patrik Drbal; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této práci poskytujeme úvod do problematiky skrytých sítí (covert networks) a jejich analýzy, s důrazem na problém Hiding Leaders, který zkoumáme s ohledem na míru centrality měřenou stupněm uzlu (degree centrality) a ...
  • Sledování chodců ve video sekvencích 

   Author: Petr Šejvl; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Sledováni pohybu objektů ve videosekvencich nabizi velký výzkumný i komerčni potenciál. Jedná se napřiklad o sledováni pohybu zákazniků a zaplněnosti budov. V rámci práce zkoumáme jak co nejpřesněji a nejeefektivněji ziskat ...
  • Sledování letících dron 

   Author: Davídek Hynek; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro detekci známého objektu ve videu s ohledem na zpracování dat v reálném čase. Poskytuje úvod do strojového učení, neuronových sítí a jejich implementace v programovacím ...
  • Slovníkové kompresní metody 

   Author: Matěj Javorka; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Náplní této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace slovníkových kompresních metod LZ77, LZ78, LZSS a LZW. V literární rešerši jsou popsány základní pojmy, principy a metody komprese dat. Podrobně se literární ...
  • Software pro výuku jazyka Prolog 

   Author: Marko Jakub; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stabilita Hedonických her se strukturovanými preferencemi 

   Author: Jan Šmolík; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Problém stabilních spolubydlících s podmínkami různorodosti spočívá v rozdělení agentů dvou typů do koalic pevné velikosti na základě jejich preferencí, které závisí pouze na počtu agentů stejného typu. V této práci se ...
  • Stability koalic a změna agentů 

   Author: Suzan Catay; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce se věnuje Hedonickým hrám a přináší přehled používaných konceptů stability a omezení preferenčních profilů. Dále se zaměřuje na upravenou verzi Hedonických her, při které se z existující struktury koalic tvoří nová, ...
  • Statická detekce malware využívající rekurentní neuronové sítě 

   Author: Matouš Kozák; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Neustále rostoucí počty útoků škodlivých programů na naši IT infrastrukturu si žádají nové a lepší metody ochrany. V této bakalářské práci se věnujeme využití rekurentních neuronových sítí pro rychlou a přesnou detekci ...
  • Statistická analýza časových řad 

   Author: Jelínek Roman; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Strukturované volby komisí 

   Author: Terezie Hrubanová; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá hledáním vítěze ve volbách komisí. Poskytujeme přehled volebních systémů pro single-winner a multi-winner volby. Hledání vítěze je často výpočetně náročné, proto zavádíme volby se strukturovanými ...
  • Systém detekce anomálií v docházce zaměstnanců pomocí neuronových sítí 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Černý Jan; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Rád bych poděkoval vedoucímu práce, bez něhož by práce jistě nebyla dokončena.} Práce analyzuje úlohu detekce anomálií a způsoby jejího řešení. Podrobněji se věnuje neuronovým sítím a konkrétně vícevrstvým replikačním ...