Now showing items 147-166 of 326

  • Kernelizace problému maximálního řezu 

   Author: František Koutenský; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Červený Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce shrnuje dosavadní výzkum problému Max Cut a představuje nový kernelizační algoritmus pro Simple Max Cut problém parametrizovaný velikostí minimálního vrcholového pokrytí vstupního grafu G omezující velikost jádra ...
  • Klasifikace dokumentů pomocí metod strojového učení 

   Author: Artem Ustynov; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Problém hledání v nekategorizovaných dokumentech spočívá v tom, že uživatelům jsou často prezentovány výsledky, které obsahují hledaná klíčová slova, ale nejsou pro uživatele relevantní. Cílem této práce je rozšířit dokumenty ...
  • Klasifikace komunikace uvnitř Tor spojení 

   Author: Lukáš Jančička; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí anonymizační sítě Tor a klasifikací jejího provozu pomocí metod strojového učení. Statistické vlastnosti síťového provozu získané z dat ve formě síťových toků jsou použity k trénování ...
  • Klasifikace zařízení na základě toků v počítačových sítích 

   Author: Kasner Zdeněk; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickým rozpoznáváním typů zařízení komunikujících po síti. Zařízení v počítačových sítích generují provoz, který lze zachytit v podobě síťových toků. Ve své práci jsem navrhl metodu, ...
  • Klasifikátor textu z pohledu nálady pisatele 

   Author: Žaloudek Jan; Supervisor: Šlapák Martin; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Komprese dat metodou bajtového antislovníku 

   Author: Tatarevićová Sandra; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komprese LZ77 pomocí OpenCL 

   Author: Bobek Martin; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací paralelní verze kompresního algoritmu LZ77 pro výpočet na grafických kartách s využitím frameworku OpenCL. V rámci řešení byly pro vyhledávání implementovány a porovnány ...
  • Kompresní metoda LZFSE 

   Author: Hron Martin; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá kompresní metodou LZFSE, která kombinuje slovníkovou kompresi s technikou založenou na ANS (asymmetric numeral systems). Práce popisuje principy, na kterých tato metoda funguje, a analyzuje referenční ...
  • Kompresní metoda Zstandard 

   Author: Vladyka Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V práci se zaměřuji na nový algoritmus pro bezeztrátovou kompresi dat zvaný Zstandard. Teoretická část se zabývá úvodem do kompresních algoritmů a analýzou algoritmu Zstandard. V praktické části je algoritmus implementován ...
  • Kompresní metody LZ 

   Author: Fiedler Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konstrukce a simulace vyhledávacích automatů přesného a přibližného vyhledávání 

   Author: Čapek Tomáš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Cílem této práce je implementovat algoritmy konstrukce vyhledávacích automatů. Dále se práce zabývá simulacemi tohoto druhu automatů. V práci jsou implementovány metody, používající Hammingovu, Levenshteinovu a Zobecněnou ...
  • Konverze přechodových diagramů automatů z programu IPE do formátu balíčku TikZ 

   Author: Kopp Matyáš; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Korpus diskuzních příspěvků na zpravodajských serverech 

   Author: Bartel Jakub; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Lexikální analyzátor pro C++ generovaný v čase kompilace 

   Author: Boris Rúra; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Užitečnost lexikální analýzy je nepopiratelná, ať už se jedná o zpracování přirozených jazyků, jako jsou textové zprávy, nebo zpracování zdrojových kódů kompilátory. Zjednodušení jejich tvorby a zvýšení jejich výkonnosti ...
  • Logická hra využívající principů grafových algoritmů a umělé inteligence 

   Author: Hlaváč Šimon; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Maximální hranové barvení ve speciálních třídách grafů 

   Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá problémem maximálního hranového q-barvení. Podstatou problému je obarvení hran grafu za použití co nejvyššího počtu barev tak, aby byly hrany vedoucí z jednoho vrcholu obarveny maximálně q různými ...
  • Metoda pohyblivých vážených nejmenších čtverců v Julia 

   Author: Vu Tung Anh; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V této práci byla implementována metoda pohyblivých vážených nejmenších čtverců v jazyce Julia. Metoda byla zkoumána jak po teoretické stránce, tak i experimentálně. Byl formulován problém hledání sousedů v daném rozsahu ...
  • Metody umělé inteligence pro motivační herní prostředí 

   Author: Sochor Matěj; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce zkoumá možnosti herní umělé inteligence přizpůsobit svou strategii protivníkovi v komplexní strategické hře, která je součástí motivační úkolové aplikace Taskino, a tím zlepšit její hratelnost. Popisuje a ...
  • Metriky procesu vývoje softwaru 

   Author: Basel Samy Mohamed Kamaleldin Elshanawany; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této práce je analyzovat metriky pracovního toku vývoje softwaru a vytvořit webovou aplikaci, která pomáhá vývojářům softwaru vizualizovat a sledovat jejich produktivitu. Analýza vedla ke shromažďování dat z určitých ...
  • Měření v automatové knihovně 

   Author: Červený Radovan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Předmětem této práce je rozšíření Automatové knihovny pro měření času běhu algoritmu, paměti spotřebované algoritmem, a obecných událostí pro profilování algoritmu. Dále jsou navrženy a implementovány aplikace pro automatizaci ...