Now showing items 88-107 of 335

  • Editor konečných automatů na dotykových zařízeních 

   Author: Marek Fořt; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Šestáková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a implementací prototypu editoru konečných automatů na iPad zařízení a následném uživatelském testováním na vytvořeném prototypu. Také obsahuje analýzu webového rozhraní knihovny ...
  • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

   Author: Motyka Václav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
  • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

   Author: Motyka Václav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
  • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

   Author: Turcajová Gabriela; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Cílem práce je implementace Doolitlova algoritmu pro LU rozklad řídkých matic a seznámení s různými heuristikami pro snížení tvorby nenulových prvků, konkrétně s algoritmy Multiple Minimum Degree, Reverse Cuthill-McKee a ...
  • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

   Author: Jurásek Lukáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kotenkov Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
  • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

   Author: Kusý Stanislav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce řeší LU rozklad řídkých matic a možnost jeho paralelizace. K rozkladu je využita Croutova, Choleského a QR metoda. Tyto metody implementuje pro několik formátů ukládání řídkých matic. Implementované metody jsou ...
  • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

   Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
  • Efektivní násobení polynomů 

   Author: Číla Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro násobení polynomů, konkrétně algoritmy Karatsuba, Toom-Cook a Rychlá Fourierova transformace. Mimo jiné se práce zaměřuje na paralelizaci těchto algoritmů v jazyce C++ za ...
  • Efektivní násobení řídkých matic 

   Author: Thanh Quang Mai; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá formáty pro uložení řídkých matic COO, CSR, CSC a algoritmy pro násobení matic v těchto formátech. Cílem práce je i implementace těchto algoritmů a formátů v programovacím jazyce C++ a změření ...
  • Efektivní paralelní Timsort algoritmus 

   Author: Píro Jan; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na třídící algoritmus Timsort. Cílem bylo paralelizovat algoritmus tak, aby byl efektivnější než jeho sekvenční verze a porovnat jeho rychlost s jinými algoritmy.
  • Efektivní plánování směn pro dohled nad datovými centry 

   Author: Kučerová Anna; Supervisor: Černý Jan; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému plánování směn s využitím evolučních algoritmů a jiných heuristik. Jedná se o NP-obtížný problém, ve kterém potřebujeme přiřadit směny zaměstancům v souladu s množstvím ...
  • Efektivní řešič lineárních nerovnic 

   Author: Legner Jan; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce je zaměřena na algoritmus Conflict resolution, který je určený k řešeni systémů lineárnich nerovnic. Účelem práce je nalézt efektivni implementaci algoritmu s použitim bežných optimalizačnich technik a porovnat ...
  • Efektivní řešič lineárních nerovnic: 

   Author: Tomáš Janecký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Ječmen Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá implementací algoritmu pro řešení soustav lineárních nerovnic pomocí řešení konfliktů. Algoritmus je implementován v C++17, jeho paralerizace je docílena pomocí knihovny OpenMP.
  • Efficient multiplication of sparse matrices 

   Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX, CRS a quadtree, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní výpočty. Součástí práce je implementace v C++, testy ...
  • Efficient multiplication of sparse matrices 

   Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX a CRS, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní algoritmy. Součástí práce je implementace v C++, testy nad reálnými ...
  • Eternal domination na speciálních třídách grafů 

   Author: Křišťan Jan Matyáš; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V této práci studujeme problém věčné dominace grafu, který je známý pod názvem m-eternal domination problem. Je zadán graf G a na vrcholy G umístíme ochránce. Následně jsou na vrcholy postupně vedeny útoky. Po každém útoku ...
  • Experimentální srovnání worst-case optimálních hald 

   Author: Adam Volek; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V rámci této bakalářské práce je vytvořena implementace Brodalovy haldy, prioritní fronty, která je i v nejhorším případě asymptoticky optimální. Spolu s ní je vytvořen jednoduchý test měřící efektivitu haldy, ten je ...
  • Experimenty s algoritmy na vyhledávání jader v řetězcích 

   Author: Jůna Martin; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci jsem se zaměřil na dva algoritmy hledající vlastní přibližná jádra řetězců. Na řešení tohoto problému existují dva odlišné algoritmy. Za účelem jejich srovnání jsem provedl sadu experimentů s těmito algoritmy. ...
  • Experimenty s GNU GCC nebo LLVM 

   Author: Bukový Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kessl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Exportér síťových toků s podporou aplikačních informací 

   Author: Havránek Jiří; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Monitorování síťového provozu je nezbytnou součástí správy dnešních počítačových sítí. Získané informace slouží nejen k zajištění základní funkcionality a včasné detekování potenciálních problémů, ale především k bezpečnostní ...