Zobrazují se záznamy 1-20 z 212

   Klíčové slovo
   algorithm, image processing, automation, detection of defects, glass manufacturing [1]
   algoritmus, zpracování obrazu, automatizace, detekce vad, výroba skla [1]
   alternative niln superalgebra, superidentity, generator, nonassociative, algebra, Wolfram Mathematica WSTP [1]
   alternativni niln superalgebra, superidentita, generator, neasociativni, algebra, Wolfram Mathematica WSTP [1]
   analysis,tire,tire tread,tread pattern,tread imprint,MATLAB [1]
   analýza dokumentu, počítačové vidění, aglomerativní hierarchické shlukování, analýza rozložení, segmentace strany, zpracování obrazu [1]
   analýza,pneumatika,dezén,běhoun,otisk pneumatiky,MATLAB [1]
   Android knihovna, relační databáze, objektově-relační mapování, zpracování anotací, generování kódu, SQLite, Java, Android [1]
   Android library, relational database, object-relational mapping, annotation processing, code generation, SQLite, Java, Android [1]
   Android, algorithms comparison, vocabulary, Java, C/C++ [1]
   Android, porovnání algoritmů, slovní zásoba, Java, C/C++ [1]
   aplikace, měření datové kvality, orientovaný acyklický graf, paralelní, reaktivní programování, Spring Integration, Java [1]
   application, data quality measurements, directed acyclic graph, parallel, reactive programming, Spring Integration, Java [1]
   artificial intelligence, multi agent systems in games, motivational web-based game, rule-based systems, procedural content generation [1]
   Artificial intelligence, Neural network, Differential evolution, Asteroids game, Evolutionary algorithm [1]
   artificial neural networks, embedded systems, testing, performance, generation, ARM, AVR [2]
   Automata library extension, algorithm profiling, measurement automation, string matching, experimental measurements [1]
   automatic music transcription, pitch detection algorithms, beat detection, music notation, key detection [1]
   automatická hudební transkripce, detekce výšky, detekce rytmu, detekce not, detekce tóniny, spektrální analýza [1]
   backward matching, pattern matching, tree matching, algorithm visualization, JavaScript [1]