Now showing items 1-20 of 298

   Subject
   algorithm design,tree pattern matching algorithm,tree pattern matching,tree processing,tree linearisation [1]
   algorithm, image processing, automation, detection of defects, glass manufacturing [1]
   algoritmus, zpracování obrazu, automatizace, detekce vad, výroba skla [1]
   ALIB,ALT,C++,Qt,grafické uživatelské rozhraní,paralelismus [1]
   ALIB,ALT,C++,Qt,graphical user inferace,parallelism [1]
   alternative niln superalgebra, superidentity, generator, nonassociative, algebra, Wolfram Mathematica WSTP [1]
   alternativni niln superalgebra, superidentita, generator, neasociativni, algebra, Wolfram Mathematica WSTP [1]
   analysis,tire,tire tread,tread pattern,tread imprint,MATLAB [2]
   analýza dokumentu, počítačové vidění, aglomerativní hierarchické shlukování, analýza rozložení, segmentace strany, zpracování obrazu [1]
   analýza dynamického SQL,návrh a implementace strategií analýzy,datové toky,databáze,Manta,Oracle,Java [1]
   analýza,pneumatika,dezén,běhoun,otisk pneumatiky,MATLAB [2]
   Android knihovna, relační databáze, objektově-relační mapování, zpracování anotací, generování kódu, SQLite, Java, Android [1]
   Android library, relational database, object-relational mapping, annotation processing, code generation, SQLite, Java, Android [1]
   Android, algorithms comparison, vocabulary, Java, C/C++ [1]
   Android, porovnání algoritmů, slovní zásoba, Java, C/C++ [1]
   android,raspberry pi,portace,diagnostický program,výkon,spotřeba paměti,linux,jádro,události jádra,spotřeba procesoru [1]
   android,raspberry pi,porting,diagnostic tool,performance,memory usage,linux,kernel,kernel events,cpu usage [1]
   aplikace, měření datové kvality, orientovaný acyklický graf, paralelní, reaktivní programování, Spring Integration, Java [1]
   application, data quality measurements, directed acyclic graph, parallel, reactive programming, Spring Integration, Java [1]
   artificial intelligence, multi agent systems in games, motivational web-based game, rule-based systems, procedural content generation [1]