Now showing items 1-20 of 348

  • TinyGo Jazyk 

   Author: Maksim Gusev; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato práce představuje jazyk TinyGo a jeho překladač. TinyGo je zjednodušená verze skutečného programovacího jazyka GoLang. Byl vytvořen pro vzdělávací účely studia konstrukce kompilátoru a zachování nejdůležitějších ...
  • Syntaktická analýza obecných výrazů a popis syntaxe programovacího jazyka pomocí výrazů 

   Author: Aleksandr Levin; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato práce poskytuje parser LL(1) pro obecné výrazy. Za předpokladu správné tabulky priorit operátorů je analyzátor schopen analyzovat daný vstupní řetězec a v případě úspěchu poskytnout AST reprezentaci vstupu. Práce také ...
  • Vyvažovací lemata v kernelizaci 

   Author: Daria Objeleanscaia; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato práce shrnuje známé výsledky problému Equitable Connected Partition a zavádí nový kernelizační algoritmus dokazující, že ECP připouští jádro o velikosti $2^{O(k^2)} \cdot n^{O(1)}$, když je parametrizováno krycí číslo ...
  • Strukturální vlastnosti chodníkových sítí 

   Author: Vojtěch Kopal; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Hušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   V této práci analyzujeme reálné chodníkové sítě z pohledu grafové teorie. Začínáme získáním dat chodníkových sítí z OpenStreetMap a jejich serializací do různých datových formátů. Za pomocí řešičů celočíselného lineárního ...
  • Interpreter podmnožiny Prologu pomocí Warren Abstract Machine 

   Author: Jiří Skotal; Supervisor: Verter Jan Liam; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato práce se zabývá implementací interpreteru pro podmnožinu jazyka Prolog pomocí Warren Abstract Machine. Podrobně popisuje teoretický model Warren Abstract Machine, její vnitřní fungování a nabízí detailní příklady jako ...
  • Možná vylepšení pro algoritmy řešící problém Min-Power Symmetric Connectivity 

   Author: Richard Hartmann; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   V teto praci se zabyvame problemem minimalizace celkove spotreby energie bezdratove site, ktery je formalne znamy jako Min-Power Symmetric Connectivity. Modelem bezdratove site je hranove ohodnoceny neorientovany graf. ...
  • Využití praktik OOP a FP pro vývoj iOS mobilní aplikace pro Ace Volleyball Academy 

   Author: Adam Procházka; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro platformu iOS určené pro organizaci volejbalových tréninků a turnajů v multi-paradigmatickém jazyce Swift. Aplikace umožňuje uživatelům sledovat svůj profil, ...
  • Parametrizované algoritmy pro problém Min-Power Symmetric Connectivity 

   Author: Daniel Dajbov; Supervisor: Opler Michal; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   V bakalářské práci představíme problém Min Power Symmetric connectivity (MinPSC), který je na obecných grafech NP-těžký. Problém MinPSC má uplatněni v sítích, kde pro daný uzel chceme zmenšit jeho spotřebu energii na co ...
  • Frontend překladače pro podmnožinu programovacího jazyka C++ 

   Author: Daniel Král; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Plachý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Překladače pro programovací jazyky jsou nezbytnou součástí vývoje moderního software. Tato práce se zabývá návrhem přední části překladače pro (skoro) podmnožinu jazyka C++ nazvanou C+-. Nejprve je specifikován rozsah C+-. ...
  • Symbolická exekuce pro R 

   Author: Petr Šťastný; Supervisor: Donat-Bouillud Pierre; Opponent: Krynski Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Symbolic execution je technika, která umožňuje testovat programy a dokazovat jejich netriviální vlastnosti. Vytvoření nového systému pro symbolic execution je náročné. Místo toho je použita technika, kdy je symbolicky ...
  • Parametrizované algoritmy pro problém zkrácené metrické dimenze 

   Author: Jiří Jirásek; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce se zabývá FPT algoritmy řešící problém Zkrácené Metrické Dimenze. Představíme dva již známé algoritmy řešící problém Metrické Dimenze. Pro algoritmus parametrizovaný šířkou modulu ukážeme jeho jednoduchou ...
  • Parameterized Algorithms for the Truncated Metric Dimension problem 

   Author: Jiří Jirásek; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce se zabývá FPT algoritmy řešící problém zkrácené metrické dimenze. Nejdříve představíme dva již známé algoritmy řešící problém metrické dimenze. Poté představíme dva jednoduché protipříklady algoritmu, jehož ...
  • Překladač jazyka kontrol do SQL 

   Author: Otto Šleger; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací překladače jazyka kontrol navrženého Českou národní bankou. Tento překladač umožňuje překlad jazyka kontrol do jazyka SQL, který je následně možné spustit ...
  • Implementace Simple Object Machine v funkcionálním programovacím jazyce 

   Author: Filip Říha; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Sliacký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá implementaci dialektu programovacího jazyka Smalltak nazývaného Simple Object Machine (SOM), a to v čistě funkcionálním programovacím jazyce Haskell. Práce zkoumá syntaxi a sémantiku SOM programu a ...
  • Vícevláknová metoda řazení Timsort 

   Author: Daniel Blažek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této práce je zabývat se sekvenčními optimalizacemi algoritmu Timsort a jeho paralelizací pomocí OpenMP. Nově vzniklé algoritmy jsou otestovány a porovnány se základní verzí Timsortu a dalšími vybranými řadícími ...
  • Skrývání vůdců skrytých sítí: perspektiva výpočetní složitosti 

   Author: Patrik Drbal; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této práci poskytujeme úvod do problematiky skrytých sítí (covert networks) a jejich analýzy, s důrazem na problém Hiding Leaders, který zkoumáme s ohledem na míru centrality měřenou stupněm uzlu (degree centrality) a ...
  • Slovníkové kompresní metody 

   Author: Matěj Javorka; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Náplní této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace slovníkových kompresních metod LZ77, LZ78, LZSS a LZW. V literární rešerši jsou popsány základní pojmy, principy a metody komprese dat. Podrobně se literární ...
  • Výpočetní složitost problémů blízkých TSP v řídkých grafových třídách 

   Author: Vitalii Shakhmatov; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této bakalářské práci představujeme a zkoumáme problém Multi-Graph Multi-Constrained Optimal Path (MGMCOP). Tento problém souvisi s problémem obchodniho cestujiciho (TSP), který je známý jako NP-úplný problém. Problém ...
  • Výpočetní složitost problému Maximum Betweenness Centrality: Multivarietní analýza 

   Author: José Gaspar Smutný; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Problém Maximum Betweenness Centrality spočívá ve výběru skupiny úzlů uživateli zadané velikosti ze sociální sítě tak, abychom maximalizovali pravděpodobnost zachycení komunikace probíhající po nejkratších cestách v rámci ...
  • Strukturované volby komisí 

   Author: Terezie Hrubanová; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá hledáním vítěze ve volbách komisí. Poskytujeme přehled volebních systémů pro single-winner a multi-winner volby. Hledání vítěze je často výpočetně náročné, proto zavádíme volby se strukturovanými ...