Now showing items 1-20 of 326

  • Průzkum metod řešících problém indexování stromových datových struktur 

   Author: Karolina Hrnčiříková; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Plachý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Stromové indexování je problém vyhledávání určitého typu dotazů v předzpracovaných datech, které mají tvar stromové struktury. Tento problém existuje v mnoha variantách. Jelikož jsme nenašli shrnutí, které by popisovalo ...
  • Nové modely ve vícevrstevném přiřazování 

   Author: Kryštof Razima; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Přiřazovací problém je problémem na pomezí matematické a ekonomické teorie. Přiřazovací problém se skládá z agentů a položek, agenti vyjadřují své preference k položkám a cílem je najít (určitým způsobem) optimální přiřazení. ...
  • Problém monitorovaní hran vzdálenostmi vzhledem ke strukturálním parametrům 

   Author: Václav Lepič; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá problémem monitorování hran pomocí vzdáleností. Problém je nejdříve popsán a poté je k němu přistoupeno z pohledu strukturálních parametrů. Algoritmus parametrizovaný velikostí vrcholového pokrytí byl ...
  • Paralelní výpočty na strukturovaných mřížkách na GPU 

   Author: Yury Hayeu; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Různé numerické metody používají strukturované ortogonální mřížky kvůli jejich jednoduché implementaci. Tato práce se zaměřuje na zdokonalení implementace strukturovaných ortogonálních mřížek v knihovně Template Numerical ...
  • Analýza datových toků v Azure Data Factory 

   Author: Jan Chybík; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Košvanec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu datových toků v nástroji Azure data factory. Zkoumá reprezentaci datových toků projektu Manta. Prozkoumává a popisuje zdrojové soubory Azure data factory a následně navrhuje způsob, jak ...
  • Algoritmy výpočetní krystalografie 

   Author: Michal Dufek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Rohlíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšiřováním balíčku ParaCell o novou výpočetní metodu přizpůsobenou k optimalizaci kvality indexace a to za pomocí opravy chyby posunutí nuly (zeroshift error) před samotnou indexací ...
  • Implementace a porovnání různých typů vyhledávacích stromů 

   Author: Michal Štěpánek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá datovou strukturou vyhledávací strom, především jejími typy. V práci je detailně popsán vyhledávací strom, jednotlivé typy vyhledávacích stromů, jejich výhody, nevýhody, vlastnosti a příklady využití. ...
  • Platforma pro měření efektivity komunikace mikrokontroleru Arduino s externími senzory 

   Author: Matěj Kocourek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zabývá analýzou a měřením sítě senzorů a jiných modulů, centrálně řízenou mikrokontrolérem Arduino (modely Uno a Mega 2560) přes RS485. Je navrhnut jednoduchý komunikační protokol, který je následně použit pro ...
  • Sledování chodců ve video sekvencích 

   Author: Petr Šejvl; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Sledováni pohybu objektů ve videosekvencich nabizi velký výzkumný i komerčni potenciál. Jedná se napřiklad o sledováni pohybu zákazniků a zaplněnosti budov. V rámci práce zkoumáme jak co nejpřesněji a nejeefektivněji ziskat ...
  • Návrh šablonovacího jazyka a implementace překladače 

   Author: Adam Plodek; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Jirůtka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cílem této práce je návrh a implementace šablonavacího jazyka, pro tvorbu HTML stránek, který se zaměřuje na podporu funkcionálního stylu programování, pomocí nehož lze vylepšit vlastnosti šablonovacích jazyků. Základními ...
  • Debugger SECD virtuálního stroje 

   Author: Vojtěch Rozhoň; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce popisuje implementaci debuggeru SECD stroje, sestávajícího se z SECD virtualního stroje a frontendové části. Programovací jazyk tiny-lisp je navržen jako jazyk, jehož programy budou interpretovány SECD virtuálním ...
  • Ověřená binární halda 

   Author: Luboš Zápotočný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Hušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce popisuje implementaci binární minimové haldy a formální důkazy korektnosti jednotlivých operací. Ověřená binární halda je následně použita v Dijkstrově algoritmu pro hledání nejkratší cesty v grafu.
  • Vyhledávání opsaných programů 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Plagiátorství zdrojových kódů je problematika, se kterou se musí potýkat nejeden vysokoškolský kurz programování. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení detekce opsaných programů pro systém ProgTest, portál pro ...
  • Metriky procesu vývoje softwaru 

   Author: Basel Samy Mohamed Kamaleldin Elshanawany; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem této práce je analyzovat metriky pracovního toku vývoje softwaru a vytvořit webovou aplikaci, která pomáhá vývojářům softwaru vizualizovat a sledovat jejich produktivitu. Analýza vedla ke shromažďování dat z určitých ...
  • Řešič soustavy lineárních rovnic pomocí Gauss-Jordanovy metody na GPU 

   Author: Emil Eyvazov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Řešení systému lineárních rovnic metodou Gauss-Jordan na GPU s CUDA. Porovnání doby provedení implementace na GPU s implementací na CPU. Porovnání implementace Gauss-Jordan na GPU s implementací knihovny cuSOLVER.
  • Přibližná pokrytí textových řetězců 

   Author: Vendula Švastalová; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce staví na publikaci Kędzierského and Radoszewského, kteří představili vylepšené polynomiální algoritmy řešící problém k-přibližných pokrytí řetězců nad Hammingovou, Levenshteinovou a váženou editační vzdáleností. ...
  • Automatické generování hudby 

   Author: Adam Beckert; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá algoritmickým generováním hudby. Práce shrnuje aktuální řešení automatické kompozice a jejich výsledky. Jsou zde převážně zmíněné rozdíly mezi jednotlivými přístupy a jejich nevýhodami.~V ...
  • Detektor gest s pomocí Leap Motion senzoru 

   Author: Viet Anh Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Helcl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Zkoumání způsobů pro ovládání virtuálního prostředí je populárním cílem mnoha výzkumných prací v odvětví interakce člověka s počítačem. Jeden ze způsobů je použití Leap Motion optického senzoru, vyvíjeného specificky pro ...
  • Implementace B-stromů na GPU 

   Author: Tat Dat Duong; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   B-Tree je datová struktura, která provádí vkládání, mazání a vyhledávání klíčů a hodnot se složitostí O(log n). Tato práce se zabývá jejich studiem a implementací na kartách GPU. Byly naimplementovány dvě varianty B-Tree: ...
  • Rozpoznávání a editace urbanistické scény II. 

   Author: Tatiana Popova; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Registrace obrazu je velmi komplexní problém v rámci oboru strojového vidění. Takový problém pomáhají vyřešit moderní metody hlubokého učení. Tato práce se zabývá amalýzou metod pro registraci obrazů a implementací prototypu ...