Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 182

  • Dynamické generování testů pro balíčky v R 

   Autor: Ghibellini Filippo; Vedoucí práce: Křikava Filip; Oponent práce: Li Paley
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil ...
  • Porovnání algoritmů pro rychlou Fourierovu transformaci 

   Autor: Kozický Claudio; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce obsahuje přehled algoritmů pro řešení FFT. Zabývá se podrobně Bluesteinovým, Cooleyovým-Tukeyovým, prime-factor a Raderovým FFT algoritmem. U vyjmenovaných algoritmů jsou podrobně popsány možnosti jejich ...
  • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

   Autor: Jurásek Lukáš; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kotenkov Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
  • Genetické algoritmy pro generování molekul 

   Autor: Matějka Jonatan; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem této práce je vytvoření programu, který bude na základě požadavku uživatele generovat odpovídající molekuly. Program za pomoci genetického algoritmu vytváří z uživatelem dodané databáze populace nových molekul, které ...
  • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

   Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
  • Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků 

   Autor: Vašíček Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit ...
  • Hluboké učení ve velkých archívech astronomických spekter 

   Autor: Podsztavek Ondřej; Vedoucí práce: Škoda Petr; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Velké astronomické archívy, jako například spektrální archív LAMOST, obsahují řadu skrytých informací. Hluboké učení je jednou z nejpopulárnějších dnes používaných metod pro získávání znalostí z tohoto druhu dat. Tato práce ...
  • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

   Autor: Klement Michal; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cieľom tejto práce je vypracovanie rešeršu a vytvorenie podkladov pre budúcu implementáciu softvéru na vytvorenie herného plánu pre turnaj v kanoepole. Rešerš je zameraný na možné metódy riešenia - problém s obmedzujúcimi ...
  • Neuronové sítě jako detektory anomálií 

   Autor: Rymeš Karel; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato práce teoreticky popisuje neuronové sítě a přináší obecné shrnutí přístupů používaných k detekci anomálií. Největší důraz je kladen na popsání aktuálního stavu technik detekce anomálií založených na umělých neuronových ...
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Autor: Wudi Petr; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Návrh a implementace stromových datových struktur pro C++ 

   Autor: Vojáček Vladimír; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na návrh a implementaci stromových struktur v programovacím jazyce C++. Struktury jsem navrhl s ohledem na analýzu referenčních algoritmů Aho Corasick a Position heap. Na základě ...
  • Implementace násobení na neasociativních (nekomutativních) algebrách 

   Autor: Hollmann Matyáš; Vedoucí práce: Scholtzová Jiřina; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato prace uvede ctenare do problematiky neasociativnich algeber a superalgeber, coz jsou matematicke struktury (mnoziny s nejakymi operacemi na nich). Predstavi take koncept volnych (super)algeber, ktere definuji identity ...
  • Detekce přistávací plochy pro drony 

   Autor: Rudolf Jan; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá použitím konvolučních neuronových sítí pro detekci objektu v obrazu. Od vytvoření datasetu na základě dat z kamery drona s využitím detekčního algoritmu používající standardní metody počítačového vidění, ...
  • Serializace funkcí a prostředí v jazyku R 

   Autor: Vácha Michal; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce je součástí větší snahy, a to udělat kód napsaný v R spolehlivější a lépe udržovatelný. K tomu byl vytvořen nástroj pro automatické generování testů, Genthat. Jeho cílem je trasovat volání funkcí a z ...
  • Implementace algoritmu hledání repetic ve stromech 

   Autor: Shatrovskii Aleksandr; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předmětem této práce je implementace algoritmu hledání repetic v ohodnocených označených uspořádaných stromech. V práci je podrobně analyzován a popsán efektivní algoritmus, předloženy Michalisem Christou a dalšími, je ...
  • Mobilní aplikace pro transkripci zvukového záznamu do notového zápisu 

   Autor: Lomič Šimon; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Veselý Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá řešením problému automatické hudební transkripce. Analyzuje existující algoritmy sloužící k přepisu akustického monofonního signálu do hudební notace a hledá řešení problémů detekce výšky tónu, not, ...
  • Efektivní řešič lineárních nerovnic 

   Autor: Legner Jan; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce je zaměřena na algoritmus Conflict resolution, který je určený k řešeni systémů lineárnich nerovnic. Účelem práce je nalézt efektivni implementaci algoritmu s použitim bežných optimalizačnich technik a porovnat ...
  • Detekce síťových útoků typu Denial of Service 

   Autor: Hollmann Otto; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Útoky typu Denial of Service (DoS) jsou v dnešní době stále častější a dostupné pro každého. Útoky omezují běžné uživatele a můžou působit finanční ztráty provozovatelům služeb i poskytovatelům připojení. Tato práce se ...
  • Neuronové sítě pro řízení počítačové hry 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá použitím neuronových sítí pro hraní počítačové hry Asteroids namísto lidského hráče. Diskutuje nasazení různých typů umělé inteligence do této hry. V práci je implementován klon zmíněné hry a plně ...
  • Automatická klasifikace síťových entit 

   Autor: Jančička Jakub; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Zpracování nahlášených bezpečnostních incidentů je poměrně obtížný úkol, který zahrnuje analýzu velkého množství událostí a dohledání dodatečných informací. Jedním z nástrojů pracujících s přijatými bezpečnostními incidenty, ...