Recently added

Now showing items 1-20 of 253

  • Předzpracování dat pro řazení algoritmem Sample sort 

   Author: Pavel Erazím; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na řadici algoritmus Samplesort.Cilem bylo algoritmus implementovat a paralelizovat. V této práci ukáži, že představená implementace pro CPU se podle výsledků měřeni ukazuje jako efektivnějši ...
  • Efektivní násobení řídkých matic 

   Author: Thanh Quang Mai; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá formáty pro uložení řídkých matic COO, CSR, CSC a algoritmy pro násobení matic v těchto formátech. Cílem práce je i implementace těchto algoritmů a formátů v programovacím jazyce C++ a změření ...
  • Efficient multiplication of sparse matrices 

   Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX a CRS, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní algoritmy. Součástí práce je implementace v C++, testy nad reálnými ...
  • Nonlineární metoda sdružených gradientů 

   Author: Aleksandr Efremov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V této práci studujeme nelineární metody sdružených gradientů pro nepodmíněnou optimalizaci. Uvádíme možnosti a limity stávajících metod nepodmíněné optimalizace. Teoretické vlastnosti metod sdružených gradientů se porovnávají ...
  • Lexikální analyzátor pro C++ generovaný v čase kompilace 

   Author: Boris Rúra; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Užitečnost lexikální analýzy je nepopiratelná, ať už se jedná o zpracování přirozených jazyků, jako jsou textové zprávy, nebo zpracování zdrojových kódů kompilátory. Zjednodušení jejich tvorby a zvýšení jejich výkonnosti ...
  • Vícevláknová implementace "Four Russians" algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Editační vzdálenost lze vypočítat s obecně známým algoritmem využívajícím dynamické programování v čase O(n^2), kde n je délka vstupních řetězců. Algoritmus Čtyř Rusů zlepšuje tuto složitost s pomocí vyhledávací tabulky o ...
  • Paralelizace algoritmů pro toky v síti 

   Author: Jan Groschaft; Supervisor: Blažej Václav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá možnostmi paralelizace vybraných algoritmů pro nalezení maximálního toku v síti. Je zaveden potřebný teoretický základ, na který navazuje popis existujících sekvenčních a paralelních algoritmů. Následně ...
  • Asynchronní iterativní řešiče 

   Author: Martin Quarda; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Práce se zabývá třemi algoritmy na řešení lineární soustavy rovnic. Algo-ritmy řeší pravou stranu matice udavající soustavu rovnic. Matice musí spl-ňovat jeden ze dvou předpokladů, aby to zvládly vyřešit. Vybrané algoritmyjsou ...
  • Nástroj pro měření spotřeby systémových zdrojů OS linux při obsluze externích HW klientů na platformě Raspberry Pi 

   Author: Marek Kňazovický; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V práci je rozoberaná problematika merania systémových zdrojov a jej nasadenia v typickom IoT projekte na zdrojovo obmedzenej platforme. Preto je práca rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje tvorbe knižnice určenej ...
  • Maximální hranové barvení ve speciálních třídách grafů 

   Author: Vojtěch Hruša; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá problémem maximálního hranového q-barvení. Podstatou problému je obarvení hran grafu za použití co nejvyššího počtu barev tak, aby byly hrany vedoucí z jednoho vrcholu obarveny maximálně q různými ...
  • Algoritmy pro řešení problému 0-1 baťohu 

   Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato Bakalářská práce se zabývá problémem batohu 0-1 a přístupy hledajícími jeho optimální řešení. V práci je implementován v jazyce C++ algoritmus založený na metodě větví a mezí, dále algoritmus založený na metodě ...
  • Simulátor 32-bitového procesoru podporující instrukční sadu MIPS 

   Author: Ondřej Marek; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému, který umožňuje simulovat vykonávání programů na vybrané mikroarchitektuře. Řešeršní část práce se zabývá srovnáním již existujích řešení a popisuje technologie ...
  • Miner pro FITCOIN 

   Author: Filip Volf; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Bitcoin je digitálni měna, která se snaži řešit problémy stávajiciho finančniho systému. Ačkoliv původni návrh Bitcoinu byl jednoduchý, složitost této kryptoměny neustále roste. Tato práce se zabývá základnimi myšlenkami ...
  • Vektorový grafický editor s podporou geometrických pravidel ve Pharo/Bloc 

   Author: Vojtěch Balík; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Při tvorbě strukturovaných kreseb jako jsou diagramy, jsou mezi objekty často zamýšlené geometrické vztahy, nebo-li omezující podmínky, které by měly platit. V této práci nejdříve shrnuji existující metody řešení omezujících ...
  • Plánování evakuace založené na lokálních technikách kooperativního hledání cest 

   Author: Róbert Selvek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V tejto práci sa venujeme otázke evakuácie z budov alebo priestranstiev z perspektívy algoritmov na kooperatívne hľadanie ciest. Definujeme problém na zvaný multi-agentná evakuácia, ktorý sa skladá z neorientovaného grafu, ...
  • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

   Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
  • Virtuální historický průvodce - navigační modul 

   Author: Ivo Strejc; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na vytvořeni navigačniho modulu pro týmový pro-jekt Virtuálni historický průvodce. Náplni práce modulu je řešeni Problém obchodniho cestujiciho na dynamicky ohodnocených grafech. Práce se zabývá ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání pravidelností 

   Author: Irina Shushkova; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem této práce je seznámení s algoritmy řešícími problém hledání pravidelností v textech. Konkrétně se v práci probírají přesná pokrytí řetězců a přibližná pokrytí řetězců pro Hammingovu vzdálenost. Všechny algoritmy ...
  • Překladač skriptovacího jazyka RA do Javy 

   Author: Daniil Grankin; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Šestáková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cilem této práce je návrh a implementace vylepšeného skriptovaciho enginu, řešeni problémů a návrh nových vlastnosti existujici proprietárni implemen-tace tohoto enginu. Skriptovaci engin se použivá ke zpracováni skriptů ...
  • Překlad QuakeC do Rustu 

   Author: Martin Taibr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na nalezení vhodného přístupu k překladu jazyka QuakeC do jazyka Rust a implementaci prototypu takového překladače. Překladač se snaží zachovat čitelnost kódu a podporuje překlad některých maker ...