Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 187

  • Paralelní metody stabilního řazení 

   Autor: Čermák Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce obsahuje popis algoritmů in-place a out-of-place Mergesortu. Zabývá se jejich implementací v jazyce C++ a následnou optimalizací a paralelizací pomocí technologie OpenMP. Dále je na základě těchto algoritmů ...
  • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

   Autor: Hrabec Šimon; Vedoucí práce: Sanan Patrick; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce zkoumá téma interpolace tvarů. Zahrnuje úvod do souvisejících témat - numerických metod, paralelních výpočtů & CUDA. Práce obsahuje implementaci jednoho z algoritmů pro interpolaci tvarů s víceúrovňovým rozšířením ...
  • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

   Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
  • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

   Autor: Vopatová Radka; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
  • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

   Autor: Macho Martin; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...
  • Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků 

   Autor: Vašíček Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit ...
  • Neuronové sítě jako detektory anomálií 

   Autor: Rymeš Karel; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato práce teoreticky popisuje neuronové sítě a přináší obecné shrnutí přístupů používaných k detekci anomálií. Největší důraz je kladen na popsání aktuálního stavu technik detekce anomálií založených na umělých neuronových ...
  • Triangularizace planárních objektů a její implementace do nástroje AToM v prostředí Matlab 

   Autor: Štrambach Martin; Vedoucí práce: Čapek Miloslav; Oponent práce: Schenk Olaf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce je zaměřena na tvorbu trojúhelníkových sítí planárních objektů ve dvou- a třírozměrných prostorech. Takovéto struktury a jejich efektivní tvorba jsou obzvláště důležité pro numerické výpočty. Jsou shrnuty ...
  • Pokročilé metody řazení ve vícevláknovém prostředí 

   Autor: Talácko Rudolf; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými řadícími algoritmy. Konkrétně se jedná o algoritmy MergeSort a TimSort. Tyto algoritmy jsou implementovány v jazyce C++ a pomocí metod transformací zdrojového kódu, efektivního ...
  • Dynamické generování testů pro balíčky v R 

   Autor: Ghibellini Filippo; Vedoucí práce: Křikava Filip; Oponent práce: Li Paley
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil ...
  • Implementace násobení na neasociativních (nekomutativních) algebrách 

   Autor: Hollmann Matyáš; Vedoucí práce: Scholtzová Jiřina; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato prace uvede ctenare do problematiky neasociativnich algeber a superalgeber, coz jsou matematicke struktury (mnoziny s nejakymi operacemi na nich). Predstavi take koncept volnych (super)algeber, ktere definuji identity ...
  • Validátor zdojových kódů pro vestavné systémy 

   Autor: Šimek Jakub; Vedoucí práce: Bělohoubek Jan; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Práce se zabývá validací kódů pro jednoduché vestavné systémy. Nejprve popisuje současné pokrytí relevantní podmnožiny standardu CERT C Secure Coding Standard v dostupných nástrojích. V praktické části pak popisuje ...
  • Predikce počtu odpovědí na inzerát 

   Autor: Šmíd Martin; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá metodami prediktivního modelování a vytěžování znalostí z textu. Na základě dat o pracovních inzerátech je cílem predikovat počet odpovědí na inzerát. Jednotlivé atributy jsou prozkoumány a zajímavé ...
  • Efektivní řešič lineárních nerovnic 

   Autor: Legner Jan; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce je zaměřena na algoritmus Conflict resolution, který je určený k řešeni systémů lineárnich nerovnic. Účelem práce je nalézt efektivni implementaci algoritmu s použitim bežných optimalizačnich technik a porovnat ...
  • Mobilní aplikace pro transkripci zvukového záznamu do notového zápisu 

   Autor: Lomič Šimon; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Veselý Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá řešením problému automatické hudební transkripce. Analyzuje existující algoritmy sloužící k přepisu akustického monofonního signálu do hudební notace a hledá řešení problémů detekce výšky tónu, not, ...
  • Serializace funkcí a prostředí v jazyku R 

   Autor: Vácha Michal; Vedoucí práce: Máj Petr; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce je součástí větší snahy, a to udělat kód napsaný v R spolehlivější a lépe udržovatelný. K tomu byl vytvořen nástroj pro automatické generování testů, Genthat. Jeho cílem je trasovat volání funkcí a z ...
  • Paralelní iterační řešič soustav lineárních rovnic pomocí řezů v grafu 

   Autor: Brožek Ondřej; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Práce popisuje různé způsoby, jak lze řešit soustavy lineárních rovnic, které vedou na řídké matice. V práci jsou popsány iterační metody a metoda hranového řezu. Jako iterační metody byly zvoleny Jacobi, Gauss-Seidel a ...
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Autor: Wudi Petr; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Návrh a implementace jazyka s jednoduchou, bezpečnou a efektivní správou paměti 

   Autor: Kravec Miroslav; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Jednoduchosť použitia, efektívne využívanie prostriedkov, a bezpečnosť voči poškodeniu pamäte sú dôležité vlastnosti správ pamätí. Pre ich dosiahnutie sa práca zameriava na správu pamäte založenú na regiónoch . V práci ...
  • Implementace algoritmu hledání repetic ve stromech 

   Autor: Shatrovskii Aleksandr; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předmětem této práce je implementace algoritmu hledání repetic v ohodnocených označených uspořádaných stromech. V práci je podrobně analyzován a popsán efektivní algoritmus, předloženy Michalisem Christou a dalšími, je ...