Now showing items 1-20 of 311

  • Implementace B-stromů na GPU 

   Author: Tat Dat Duong; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   B-Tree je datová struktura, která provádí vkládání, mazání a vyhledávání klíčů a hodnot se složitostí O(log n). Tato práce se zabývá jejich studiem a implementací na kartách GPU. Byly naimplementovány dvě varianty B-Tree: ...
  • Automatické generování hudby 

   Author: Adam Beckert; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá algoritmickým generováním hudby. Práce shrnuje aktuální řešení automatické kompozice a jejich výsledky. Jsou zde převážně zmíněné rozdíly mezi jednotlivými přístupy a jejich nevýhodami.~V ...
  • Přibližná pokrytí textových řetězců 

   Author: Vendula Švastalová; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce staví na publikaci Kędzierského and Radoszewského, kteří představili vylepšené polynomiální algoritmy řešící problém k-přibližných pokrytí řetězců nad Hammingovou, Levenshteinovou a váženou editační vzdáleností. ...
  • Detektor gest s pomocí Leap Motion senzoru 

   Author: Viet Anh Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Helcl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Zkoumání způsobů pro ovládání virtuálního prostředí je populárním cílem mnoha výzkumných prací v odvětví interakce člověka s počítačem. Jeden ze způsobů je použití Leap Motion optického senzoru, vyvíjeného specificky pro ...
  • Stabilita Hedonických her se strukturovanými preferencemi 

   Author: Jan Šmolík; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Problém stabilních spolubydlících s podmínkami různorodosti spočívá v rozdělení agentů dvou typů do koalic pevné velikosti na základě jejich preferencí, které závisí pouze na počtu agentů stejného typu. V této práci se ...
  • Klasifikace komunikace uvnitř Tor spojení 

   Author: Lukáš Jančička; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí anonymizační sítě Tor a klasifikací jejího provozu pomocí metod strojového učení. Statistické vlastnosti síťového provozu získané z dat ve formě síťových toků jsou použity k trénování ...
  • Rozpoznávání a editace urbanistické scény II. 

   Author: Tatiana Popova; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Registrace obrazu je velmi komplexní problém v rámci oboru strojového vidění. Takový problém pomáhají vyřešit moderní metody hlubokého učení. Tato práce se zabývá amalýzou metod pro registraci obrazů a implementací prototypu ...
  • Férová řešení pro problém Target Set Selection 

   Author: Bruno Kraus; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Schierreich Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Target Set Selection je NP-těžký problém klíčový v oblasti virálního marketingu. Pro danou sociální síť se problém Target Set Selection zabývá minimální velikostí množiny agentů, jejichž působení nakonec ovlivní každého v ...
  • Udržování formací v multi-agentním hledání cest 

   Author: Jan Lidák; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Legerský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá řešením problému udržení formace při hledání cest pro množinu agentů v rovinném prostředí mřížkových grafů. Na začátku je představena základní problematika hledání cest, hledání cest pro více agentů a ...
  • Diskrétní simulace automobilové dopravy se spojitým časem 

   Author: Patrik Schweika; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V práci se zabýváme návrhem a realizací simulátoru automobilové dopravy s diskrétním prostorem a spojitým časem, jehož hlavní využití předpokládáme pro porovnání algoritmů na plánování tras. V simulátoru implementujeme dva ...
  • Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU 

   Author: Xuan Thang Nguyen; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá vybranými paralelními řadícími algoritmy vhodnými pro implementaci na GPU. Jedná se konkrétně o Bitonic sort a Quicksort. Bitonic sort, i když má vyšší časovou složitost, je vhodným kandidátem na řazení ...
  • Algoritmy pro výpočet vlastních čísel matic 

   Author: Lucie Procházková; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem práce je shrnout historii a aplikace výpočtu vlastních čísel. Práce analyzuje některé algoritmy používané pro výpočet vlastních čísel. V praktické části práce je implementován QR algoritmus s~Givensovými rotacemi ...
  • Implementace paralelního algoritmu pro běh k-lokálních stromových automatů 

   Author: Milan Borový; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá k-lokálními deterministickými konečnými stromovými automaty (DKSA), které hrají důležitou roli při hledání vzorů ve stromových strukturách. Existuje pracovně optimální paralelní algoritmus pro běh ...
  • Resoluce pro predikátovou logiku 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Výroková logika je rozhodnutelná – existuje algoritmus, který pro zadanou výrokovou formuli rozhodne, zda je splnitelná. Predikátová logika rozhodnutelná není – žádný algoritmus, který by v plné obecnosti rozhodoval o ...
  • Řešič Morpion Solitaire 

   Author: Kryštof Zindulka; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Morpion solitaire je hra s tužkou a papírem pro jednoho hráče. Cílem hry je zahrát co nejvíce tahů. Tato hra je zajímavá v tom, že překonat řešení nalezené člověkem trvalo pomocí počítače 34 let. V této práci jsou ukázána ...
  • Praktická výkonnost různých implementací prioritní fronty 

   Author: Radoslav Hašek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Teoretická část této práce popisuje abstraktní datovou strukturu prioritní fronta, její podporované operace a řadu možných implementací, které jsou podrobně rozebrány po teoretické stránce. Dále jsou uvedeny příklady užití ...
  • Výpočet softwarových metrik 

   Author: Filip Gregor; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem práce je popsat jednotlivé softwarové metriky a vytvořit software, který je bude měřit pro zdrojové soubory v jazycích C a C++. Pro implementaci měřiče byl využit překladač Clang. Jsou popsány jeho rozhraní a jak je ...
  • Algoritmy pro řešení neorientovaného a orientovaného Problému čínského listonoše 

   Author: Martin Vítek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá Problémem čínského listonoše, konkrétně jeho neorientovanou a orientovanou variantou. Problém čínského listonoše je optimalizační úloha z teorie grafů. V úvodu je tento problém rozebrán spolu ...
  • Burrows-Wheelerova transformace a vyhledávání v textu 

   Author: Martin Prokopič; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce popisuje dopřednou a zpětnou Burrows-Wheelerovu transformaci a obsahuje rešerši existujících algoritmů řešících problém vyhledávání přesného vzorku v transformovaném textu. Přiložena je potom naše ...
  • Editor konečných automatů na dotykových zařízeních 

   Author: Marek Fořt; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Šestáková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a implementací prototypu editoru konečných automatů na iPad zařízení a následném uživatelském testováním na vytvořeném prototypu. Také obsahuje analýzu webového rozhraní knihovny ...