Now showing items 63-82 of 335

  • Databázový systém pro numerické struktury 

   Author: Mašat Miroslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je nastudovat a implementovat algoritmus numerického databázového systému s využitím datové struktury ohodnoceného binárního stromu. Implementace v jazyce C++ bude srovnána s původní implementací v jazyce ...
  • Databázový systém pro numerické struktury 

   Author: Kroilov Viacheslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Numerická databáze zrychluje výpočet ukládáním mezivýsledků do pamětí. Kanonická implementace numerické databáze je založená na ohodnoceném binárním stromu - kombinace AVL-stromu a binární haldy. V této práci je diskutována ...
  • Debugger SECD virtuálního stroje 

   Author: Vojtěch Rozhoň; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce popisuje implementaci debuggeru SECD stroje, sestávajícího se z SECD virtualního stroje a frontendové části. Programovací jazyk tiny-lisp je navržen jako jazyk, jehož programy budou interpretovány SECD virtuálním ...
  • Decentralizované prohledávání neznámého prostoru 

   Author: Slyusar Khilda; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem decentralizovaného prohledávání neznámého prostředí homogenním týmem autonomních robotů. Jako základ navrženého systému slouží softwarový rámec pro prohledávání více roboty vyvinutý ...
  • Deep learning pro algoritmické obchodování 

   Author: Mikšů Vojtěch; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Konfršt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Deminifikace a deobfuskace JavaScriptu 

   Author: Platkevič Adam; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Jazyk JavaScript je výhradní prostředek skriptování v rámci webovských stránek. Aby chránili své duševní vlastnictví či skryli nekalý úmysl, někteří programátoři přistupují u svého kódu k záměrnému snížení jeho srozumitelnosti, ...
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Author: Wudi Petr; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Detekce anomálií založená na strojovém učení v reálném síťovém provozu 

   Author: Petráček Martin; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá využítím metod strojového učení v oblasti síťové bezpečnosti. Jejím cílem je implementace vybraných algoritmů z oblasti strojového učení pro detekci anomálií v síťových tocích. Součástí práce je rovněž ...
  • Detekce botnetů v počítačových sítích 

   Author: Neužil Jan; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Detekce phishingových zpráv 

   Author: Duda Tomáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí phishingových zpráv v českém a anglickém jazyce. Popsány jsou charakteristické znaky phishingových zpráv a existující řešení, které phishing potírají. Na základě zjištěných informací ...
  • Detekce přistávací plochy pro drony 

   Author: Rudolf Jan; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá použitím konvolučních neuronových sítí pro detekci objektu v obrazu. Od vytvoření datasetu na základě dat z kamery drona s využitím detekčního algoritmu používající standardní metody počítačového vidění, ...
  • Detekce přítomnosti zboží v ruce zákazníka 

   Author: Keruľ-Kmec Oliver; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tovaru v ruke zákazníka na kamerovom zázname. Záznam, ktorý sa skladá z RGB snímky a hĺbkovej mapy pochádza zo zariadenia Kinect. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus, ...
  • Detekce síťových tunelů v počítačových sítích 

   Author: Rosa Zdeněk; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce síťových útoků typu Denial of Service 

   Author: Hollmann Otto; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Útoky typu Denial of Service (DoS) jsou v dnešní době stále častější a dostupné pro každého. Útoky omezují běžné uživatele a můžou působit finanční ztráty provozovatelům služeb i poskytovatelům připojení. Tato práce se ...
  • Detekce vad skleněných tabulí 

   Author: Tauchmanová Kristýna; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekováním vad skleněných tabulí. Na základě studie současných řešení je navržen algoritmus, který je schopen detekovat a klasifikovat různé typy vad. Algoritmus využívá metod zpracování ...
  • Detekce zboží v ruce zákazníka pomocí analýzy snímků z termokamery 

   Author: Brchl Lukáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá detekcí zboží v ruce zákazníka pomocí analýzy snímků z termokamery. Kamera je umístěna nad regálem, kde snímá oblast bezprostředního dění před ním. Snímaná data z kamery obsahují informace o teplotách ...
  • Detektor gest s pomocí Leap Motion senzoru 

   Author: Viet Anh Tran; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Helcl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Zkoumání způsobů pro ovládání virtuálního prostředí je populárním cílem mnoha výzkumných prací v odvětví interakce člověka s počítačem. Jeden ze způsobů je použití Leap Motion optického senzoru, vyvíjeného specificky pro ...
  • Diskretizace prostředí pro herně-teoretické modely ochrany cílů v prostoru 

   Author: Košař Jan; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Diskrétní simulace automobilové dopravy se spojitým časem 

   Author: Patrik Schweika; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V práci se zabýváme návrhem a realizací simulátoru automobilové dopravy s diskrétním prostorem a spojitým časem, jehož hlavní využití předpokládáme pro porovnání algoritmů na plánování tras. V simulátoru implementujeme dva ...
  • Distribuce Linuxu vhodná pro embedded systémy 

   Author: Truxa Lukáš; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)