Now showing items 121-140 of 313

  • Identifikace funkčního stylu dokumentu 

   Author: Ekimova Svetlana; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce se zabývá identifikací funkčního stylu textových dokumentů. Úloha identifikace je řešena jako úloha klasifikační: funkční styl dokumentu se určuje pomocí metod, které bývají používány pro klasifikaci textů. Pro naučení ...
  • Identifikace oblastí společného významu v naskenovaném dokumentu 

   Author: Haifler František; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Rybníčková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Dokument pojednává o problému identifikace oblastí společného významu v naskenovaných dokumentech. První část rozebírá jednotlivé kroky těchto postupů včetně předzpracování obrazu. Další částí je popis zvolené metody pro ...
  • Implementace algoritmu hledání repetic ve stromech 

   Author: Shatrovskii Aleksandr; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předmětem této práce je implementace algoritmu hledání repetic v ohodnocených označených uspořádaných stromech. V práci je podrobně analyzován a popsán efektivní algoritmus, předloženy Michalisem Christou a dalšími, je ...
  • Implementace algoritmů vyhledávání v řetězcích s konstantní pracovní pamětí navíc 

   Author: Jan Jirák; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cilem této práce je uvedeni do problematiky přesného vyhledáváni v řetězci s požadavkem použiti pouze konstantniho množstvi paměti. Práce se dále zabývá implementaci probiraných algoritmů, které tento problém řeši. Tyto ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání jader 

   Author: Veronika Dolanská; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje vyhledávání pravidelností v řetězcích, konkrétně vyhledávání jader. Obsahuje popis algoritmů vyhledávajících přesná i přibližná jádra s určitou maximální Hammingovou vzdáleností. Algoritmy ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání pravidelností 

   Author: Irina Shushkova; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem této práce je seznámení s algoritmy řešícími problém hledání pravidelností v textech. Konkrétně se v práci probírají přesná pokrytí řetězců a přibližná pokrytí řetězců pro Hammingovu vzdálenost. Všechny algoritmy ...
  • Implementace automatových algoritmů na hledání rozšířených pokrytí 

   Author: Rajmund Hubert Hruška; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Táto práca sa zaoberá popisom automatových algoritmov na hľadanie približných rozšírených pokrytí a uvoľnených približných rozšírených pokrytí a ich implementáciou do knižnice algoritmov ALT. Maximálny počet chýb, ktorým ...
  • Implementace B-stromů na GPU 

   Author: Tat Dat Duong; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   B-Tree je datová struktura, která provádí vkládání, mazání a vyhledávání klíčů a hodnot se složitostí O(log n). Tato práce se zabývá jejich studiem a implementací na kartách GPU. Byly naimplementovány dvě varianty B-Tree: ...
  • Implementace evolučního shlukování 

   Author: Trusina Jan; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   Tato bakalárská práce se zabývá shlukováním dat a implementací algoritmu MOCK. První cást této práce je venována ruzným metodám shlukování dat. V druhé cásti je popsán algoritmus MOCK a jeho implementace do frameworku Clueminer. ...
  • Implementace hry Tower Defense 

   Author: Šestáková Eliška; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Implementace indexu stromu pro stromové vzorky 

   Author: Vozáb Lukáš; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato práce se zabývá implementací indexace a vyhledávání vzorků ve stromových strukturách. Je použita nová metoda využívající kompaktní suffixový automat, který představuje především drastickou paměťovou úsporu. Vyhledávací ...
  • Implementace kompresních metod LZY, LZMW a LZAP v jazyce Java 

   Author: Bobot Ján; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá slovníkovými kompresními metodami LZMW, LZAP a LZY, které jsou variantami metody LZW. Práce popisuje na jakých principech dané metody fungují a zabývá se také jejich implementací. Algoritmy jsou ...
  • Implementace násobení na neasociativních (nekomutativních) algebrách 

   Author: Hollmann Matyáš; Supervisor: Scholtzová Jiřina; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato prace uvede ctenare do problematiky neasociativnich algeber a superalgeber, coz jsou matematicke struktury (mnoziny s nejakymi operacemi na nich). Predstavi take koncept volnych (super)algeber, ktere definuji identity ...
  • Implementace paralelního algoritmu pro běh k-lokálních stromových automatů 

   Author: Milan Borový; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá k-lokálními deterministickými konečnými stromovými automaty (DKSA), které hrají důležitou roli při hledání vzorů ve stromových strukturách. Existuje pracovně optimální paralelní algoritmus pro běh ...
  • Implementace rozšiřujícího modulu do systému CRM 

   Author: Šmida Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace Stromového kompresního automatu (TCA) 

   Author: Obůrka Robin; Supervisor: Poliak Martin; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Implementace větvících regulárních výrazů 

   Author: Sochor Miroslav; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Větvící regulární výrazy jsou regulární výrazy rozšířené o unární operátor Fork. Tento operátor přidává souběžnou složku k výrazům. Cílem práce je tyto Větvící regulární výrazy implementovat, aby se daly využít k analýze ...
  • Implementace vyhledávání v řetězcích pomocí kompaktního suffixového automatu 

   Author: Sedláček Josef Erik; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Práce se zabývá problémem rozhodnout, jestli pro zadaná slova w a u platí, že u je podslovem w a případně vrátit množinu pozic, kde se u nachází. Konkrétně se zabývá přímou konstrukcí kompaktního suffixového automatu, který ...
  • Implementace zrychlené LR analýzy 

   Author: Doupal Jakub; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací zrychlené LR syntaktické analýzy do automatové knihovny vyvíjené na Katedře teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Tato knihovna umožňuje práci ...
  • Indexování XML dokumentů pomocí automatů: implementace a experimentální vyhodnocení 

   Author: Renc Lukáš; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací a experimentálním vyhodnocením metod pro indexování XML dokumentů. Konkrétně se jedná o metody Tree String Path Automaton (TSPA), Tree String Path Subsequence Automaton (TSPSA) a Tree Path ...