Now showing items 286-305 of 326

  • Validátor zdojových kódů pro vestavné systémy 

   Author: Šimek Jakub; Supervisor: Bělohoubek Jan; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Práce se zabývá validací kódů pro jednoduché vestavné systémy. Nejprve popisuje současné pokrytí relevantní podmnožiny standardu CERT C Secure Coding Standard v dostupných nástrojích. V praktické části pak popisuje ...
  • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

   Author: Macho Martin; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...
  • Vehicle routing problem, jeho varianty a metody řešení 

   Author: Polívka Michal; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Konfršt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro kapacitní verzi problému (CVRP) implementujeme varianty používaných algoritmů a jako naše řešení navrhneme a implementujeme modifikaci dvou local search ...
  • Vektorový grafický editor s podporou geometrických pravidel ve Pharo/Bloc 

   Author: Vojtěch Balík; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Při tvorbě strukturovaných kreseb jako jsou diagramy, jsou mezi objekty často zamýšlené geometrické vztahy, nebo-li omezující podmínky, které by měly platit. V této práci nejdříve shrnuji existující metody řešení omezujících ...
  • Virtuální historický průvodce - navigační modul 

   Author: Ivo Strejc; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na vytvořeni navigačniho modulu pro týmový pro-jekt Virtuálni historický průvodce. Náplni práce modulu je řešeni Problém obchodniho cestujiciho na dynamicky ohodnocených grafech. Práce se zabývá ...
  • Vizualizace algoritmů nad vyhledávacími stromy 

   Author: Hnízdil Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vizualizace dojezdnosti 

   Author: Šlégl Zdeněk; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této práce je především vytvoření desktopové aplikace, která umožní najít nejlepší místo pro sraz při využití veřejné dopravy. První část práce se zabývá hledáním a analýzou dostupných zdrojů vstupních dat. V další ...
  • Vizualizace implicitně zadaných ploch v SageMath 

   Author: Koza Jan; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro numerické vykreslování implicitně zadaných ploch. Porovnává vlastnosti vybraných algoritmů a uvádí jejich výhody a nevýhody. Podrobněji zkoumá algoritmus Dual Marching Cubes. ...
  • Vizualizace konečných automatů 

   Author: Lessner Petr; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Vizualizace protisměrného vyhledávání ve stromech 

   Author: Rypáček Josef; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací protisměrného vyhledávání vzorků ve stromech. Popisuje návrh a požadované vlastnosti vizualizace. Pojednává o výběru technologií a na základě požadavků a analýzy implementuje ...
  • Vizualizace směrových vektorů drah energetických částic kosmického záření 

   Author: Staš Patrik; Supervisor: Granja Carlos Humberto; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Cieľom práce je vytvoriť grafické vizualizácie informácií o smere trajektórie a množstve energetických častíc prenikajúcich do elektromagnetického poľa Zeme. Tieto dáta su zbierané zo zemskej orbity na ESA satelite Proba-V. ...
  • Vizualizace výsledků analýz dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix 

   Author: Bílek Ondřej; Supervisor: Granja Carlos Humberto; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Cílem této práce je vytvořit desktopovou aplikaci, která generuje grafické vizualizace radiačních dat. Data jsou poskytnuta detektorem Timepix zabudovaným v přístroji SATRAM, který je umístěn na nízké oběžné dráze Země od ...
  • Vizuální editor rozhodovacích stromů 

   Author: Kaniok Tomáš; Supervisor: Šlapák Martin; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

   Author: Hrabec Šimon; Supervisor: Sanan Patrick; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce zkoumá téma interpolace tvarů. Zahrnuje úvod do souvisejících témat - numerických metod, paralelních výpočtů & CUDA. Práce obsahuje implementaci jednoho z algoritmů pro interpolaci tvarů s víceúrovňovým rozšířením ...
  • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

   Author: Hrabec Šimon; Supervisor: Sanan Patrick; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Interpolace tvarů se zabývá problémem, v němž se hledá sekvence tvarů, které aproximují v čase pravděpodobný pohyb objektu. Jadna z nedávných metod je v práci analyzována, popsána a implementována v jazyce Matlab a s ...
  • Vícevláknová implementace "Four Russians" algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Editační vzdálenost lze vypočítat s obecně známým algoritmem využívajícím dynamické programování v čase O(n^2), kde n je délka vstupních řetězců. Algoritmus Čtyř Rusů zlepšuje tuto složitost s pomocí vyhledávací tabulky o ...
  • Vliv formátu uložení řídké matice na výkonnost násobení řídkých matic 

   Author: Nesrovnal Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Řehořek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • VNC Proxy 

   Author: Doubravský Tomáš; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhledávání opsaných programů 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Plagiátorství zdrojových kódů je problematika, se kterou se musí potýkat nejeden vysokoškolský kurz programování. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení detekce opsaných programů pro systém ProgTest, portál pro ...
  • Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn 

   Author: Blažej Václav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn je problém hledání všech výskytů vzorků v textu, přičemž je ve vzorku dovoleno zaměňovat sousední symboly. Cílem je navrhnout rychlý vyhledávací algoritmus, který využije ...