Now showing items 193-212 of 326

  • Omezení oboru hodnot výrazu v AST z definičních oborů proměnných 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Plachý Štěpán; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá omezením možných hodnot výrazu reprezentovaného pomocí abstraktního syntaktického stromu na základě omezení hodnot vstupních proměnných. Výrazy mohou obsahovat hodnoty různých datových typů. ...
  • OpenPonk: implementace parseru a interpretu OCL 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací syntaktické analýzy a interpreta OCL jazyka pro OpenPonk modelovací platformu v prostředí Pharo. Nejdříve se v práci popisuje OCL jazyk, algoritmy syntaktické analýzy, ...
  • Ověřená binární halda 

   Author: Luboš Zápotočný; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Hušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce popisuje implementaci binární minimové haldy a formální důkazy korektnosti jednotlivých operací. Ověřená binární halda je následně použita v Dijkstrově algoritmu pro hledání nejkratší cesty v grafu.
  • Ověření vlastností grafu 

   Author: Ondrej Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelizace algoritmů pro toky v síti 

   Author: Jan Groschaft; Supervisor: Blažej Václav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá možnostmi paralelizace vybraných algoritmů pro nalezení maximálního toku v síti. Je zaveden potřebný teoretický základ, na který navazuje popis existujících sekvenčních a paralelních algoritmů. Následně ...
  • Paralelizace metody sledování paprsku I 

   Author: Dundr Jan; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Zkoumané implementace metod vykreslování scény pomocí sledování paprsků běží na paralelní architektuře GPU. Zanalyzoval jsem možné akcelerační struktury a otestoval implementaci různými scénami. Porovnal jsem CPU a GPU ...
  • Paralelizace metody sledování paprsku II 

   Author: Ďurovec Michal; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je nastudovat a implementovat metody počítačové grafiky o sledování paprsku. Tato práce zkoumá paralelizační techniky na GPU s využitím programovacího modelu NVIDIA CUDA a jazyku C++. Výsledkem této práce ...
  • Paralelní implementace dynamického naivního Bayesovského klasifikátoru 

   Author: Lučivňák Pavel; Supervisor: Šabata Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Dynamický naivni Bayesovský klasifikátor (DNBC) nacházi využiti v mnoha oblastech, napřiklad při rozpoznáváni hlasu, pisma, nebo při předpovidáni počasi. DNBC je rozšiřenim skrytého Markovského modelu tim, že pod-poruje ...
  • Paralelní iterační řešič soustav lineárních rovnic pomocí řezů v grafu 

   Author: Brožek Ondřej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Práce popisuje různé způsoby, jak lze řešit soustavy lineárních rovnic, které vedou na řídké matice. V práci jsou popsány iterační metody a metoda hranového řezu. Jako iterační metody byly zvoleny Jacobi, Gauss-Seidel a ...
  • Paralelní metody stabilního řazení 

   Author: Čermák Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce obsahuje popis algoritmů in-place a out-of-place Mergesortu. Zabývá se jejich implementací v jazyce C++ a následnou optimalizací a paralelizací pomocí technologie OpenMP. Dále je na základě těchto algoritmů ...
  • Paralelní výpočty na strukturovaných mřížkách na GPU 

   Author: Yury Hayeu; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Různé numerické metody používají strukturované ortogonální mřížky kvůli jejich jednoduché implementaci. Tato práce se zaměřuje na zdokonalení implementace strukturovaných ortogonálních mřížek v knihovně Template Numerical ...
  • Perzistentní datové struktury a jejich aplikace 

   Author: Malík Josef; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Platforma pro měření efektivity komunikace mikrokontroleru Arduino s externími senzory 

   Author: Matěj Kocourek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zabývá analýzou a měřením sítě senzorů a jiných modulů, centrálně řízenou mikrokontrolérem Arduino (modely Uno a Mega 2560) přes RS485. Je navrhnut jednoduchý komunikační protokol, který je následně použit pro ...
  • Plánovač setkání 

   Author: Koc Lukáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plánování evakuace založené na lokálních technikách kooperativního hledání cest 

   Author: Róbert Selvek; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V tejto práci sa venujeme otázke evakuácie z budov alebo priestranstiev z perspektívy algoritmov na kooperatívne hľadanie ciest. Definujeme problém na zvaný multi-agentná evakuácia, ktorý sa skladá z neorientovaného grafu, ...
  • Podpora pro tvorbu semestrální práce z předmětu Programovací jazyky a překladače 

   Author: Dejdar Jan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou dokumentace pro semestrální práci z předmětu Programovací jazyky a překladače na Fakultě informačních technologií ČVUT a aktualizací dodávaných materiálů tak, aby využívaly aktuální ...
  • Pokročilé metody paralelního řazení dat 

   Author: Šíba Dominik; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací řadících algoritmů MergeSort a RadixSort. Tyto algoritmy jsou implementovány v jazyce C++. Implementace jsou optimalizovány tak, aby byl časově efektivní. V práci jsou algoritmy ...
  • Pokročilé metody řazení ve vícevláknovém prostředí 

   Author: Talácko Rudolf; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými řadícími algoritmy. Konkrétně se jedná o algoritmy MergeSort a TimSort. Tyto algoritmy jsou implementovány v jazyce C++ a pomocí metod transformací zdrojového kódu, efektivního ...
  • Porovnání algoritmů pro rychlou Fourierovu transformaci 

   Author: Kozický Claudio; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce obsahuje přehled algoritmů pro řešení FFT. Zabývá se podrobně Bluesteinovým, Cooleyovým-Tukeyovým, prime-factor a Raderovým FFT algoritmem. U vyjmenovaných algoritmů jsou podrobně popsány možnosti jejich ...
  • Porovnání implementací předních částí překladačů GCC a LLVM 

   Author: Ryšavý Ivan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá implementací předních částí překladačů GCC a LLVM. Přední části zpracují a analyzují zdrojový kód jazyka Mila, který transformují ve vnitřní formu daného překladače. Jazyk Mila je zde rozebrán a je pro něj ...