Now showing items 57-76 of 326

  • Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR 

   Author: Skála Matouš; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou transakci, podepsat ji ...
  • blockchain pro FITCOIN 

   Author: Dvořák Mikuláš; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   lem této bakalářské práce je zahrnout technologii blockchain do školní kryptoměny FITCOIN. Blockchain je decentralizovaná databáze, do které se dají přidávat pouze nové záznamy. V teoretické části práce je zanalyzovaná ...
  • Burrows-Wheelerova transformace a vyhledávání v textu 

   Author: Martin Prokopič; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce popisuje dopřednou a zpětnou Burrows-Wheelerovu transformaci a obsahuje rešerši existujících algoritmů řešících problém vyhledávání přesného vzorku v transformovaném textu. Přiložena je potom naše ...
  • Cantor, Gödel, Turing a paradox lháře 

   Author: Martin Slávik; Supervisor: Trlifajová Kateřina; Opponent: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vysvětlením jednotlivých problémů, zasazením do souvislostí a rozborem důkazů. Cantorova věta, Gödelova věta a problémem zastavení Turingova stroje jsou tři důležitá negativní tvrzení z ...
  • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

   Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zabývá refaktoringem kódu s využitím projektivních technologií společnosti Codiscent. Teoretická část obsahuje analýzu současných přístupů k refaktoringu a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod ...
  • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

   Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zabývá využitím projektivních technologí k refaktoringu a analýzou současných přístupů a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod do refaktoringu, testování a srovnání využití možností refaktoringu v ...
  • Databázový systém pro numerické struktury 

   Author: Mašat Miroslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je nastudovat a implementovat algoritmus numerického databázového systému s využitím datové struktury ohodnoceného binárního stromu. Implementace v jazyce C++ bude srovnána s původní implementací v jazyce ...
  • Databázový systém pro numerické struktury 

   Author: Kroilov Viacheslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Numerická databáze zrychluje výpočet ukládáním mezivýsledků do pamětí. Kanonická implementace numerické databáze je založená na ohodnoceném binárním stromu - kombinace AVL-stromu a binární haldy. V této práci je diskutována ...
  • Debugger SECD virtuálního stroje 

   Author: Vojtěch Rozhoň; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce popisuje implementaci debuggeru SECD stroje, sestávajícího se z SECD virtualního stroje a frontendové části. Programovací jazyk tiny-lisp je navržen jako jazyk, jehož programy budou interpretovány SECD virtuálním ...
  • Decentralizované prohledávání neznámého prostoru 

   Author: Slyusar Khilda; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem decentralizovaného prohledávání neznámého prostředí homogenním týmem autonomních robotů. Jako základ navrženého systému slouží softwarový rámec pro prohledávání více roboty vyvinutý ...
  • Deep learning pro algoritmické obchodování 

   Author: Mikšů Vojtěch; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Konfršt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Deminifikace a deobfuskace JavaScriptu 

   Author: Platkevič Adam; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Jazyk JavaScript je výhradní prostředek skriptování v rámci webovských stránek. Aby chránili své duševní vlastnictví či skryli nekalý úmysl, někteří programátoři přistupují u svého kódu k záměrnému snížení jeho srozumitelnosti, ...
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Author: Wudi Petr; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Detekce anomálií založená na strojovém učení v reálném síťovém provozu 

   Author: Petráček Martin; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá využítím metod strojového učení v oblasti síťové bezpečnosti. Jejím cílem je implementace vybraných algoritmů z oblasti strojového učení pro detekci anomálií v síťových tocích. Součástí práce je rovněž ...
  • Detekce botnetů v počítačových sítích 

   Author: Neužil Jan; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Detekce phishingových zpráv 

   Author: Duda Tomáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí phishingových zpráv v českém a anglickém jazyce. Popsány jsou charakteristické znaky phishingových zpráv a existující řešení, které phishing potírají. Na základě zjištěných informací ...
  • Detekce přistávací plochy pro drony 

   Author: Rudolf Jan; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá použitím konvolučních neuronových sítí pro detekci objektu v obrazu. Od vytvoření datasetu na základě dat z kamery drona s využitím detekčního algoritmu používající standardní metody počítačového vidění, ...
  • Detekce přítomnosti zboží v ruce zákazníka 

   Author: Keruľ-Kmec Oliver; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tovaru v ruke zákazníka na kamerovom zázname. Záznam, ktorý sa skladá z RGB snímky a hĺbkovej mapy pochádza zo zariadenia Kinect. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus, ...
  • Detekce síťových tunelů v počítačových sítích 

   Author: Rosa Zdeněk; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Blažek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce síťových útoků typu Denial of Service 

   Author: Hollmann Otto; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Útoky typu Denial of Service (DoS) jsou v dnešní době stále častější a dostupné pro každého. Útoky omezují běžné uživatele a můžou působit finanční ztráty provozovatelům služeb i poskytovatelům připojení. Tato práce se ...