Now showing items 321-326 of 326

  • Základ systému pro automatické hodnocení programů 

   Author: Šilhavý Jan; Supervisor: Kačer Martin; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zjednodušení matematických výrazů generovaných induktivními modely 

   Author: Navara Jan; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zlepšování algoritmů pro učení se řadit 

   Author: Vu Huy Hoang; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V této práci se zabývám existujícími algoritmy pro úlohu přeřazení URL podle relevance na základě uživatelského dotazu do vyhledávače a metodami kolaborativního filtrování, které uvádím v rešerši. Vybrané algoritmy, což ...
  • Zpracování obrazu pro měření mikrotvrdosti 

   Author: Saska Aleš; Supervisor: Šlapák Martin; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání obrazu výstupních dat z mikrotvrdoměru. V úvodní části jsou rozebrány současné metody měření mikrotvrdosti. Následuje popis navržených algoritmů pro detekci vpichu a ...
  • Zpracování obrazu s pomocí GPU 

   Author: Bobek Jan; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce zkoumá možnosti a omezení týkající se detekce hran v obrazu při využití moderních GPGPU. Vybrali jsme čtyři operátory pro detekci hran k implementaci pomocí NVIDIA CUDA. Jsou navrženy masově paralelní verze ...
  • Zpracování POSIX regulárních výrazů 

   Author: Oleksandr Zaporozhchenko; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Rozšířením tradiční syntaxe regulárních výrazů o zpětné reference vznikne mocný prostředek, kterým lze popsat jazyky silnější než regulární. Tato bakalářská práce se zabývá problémem zpracování regulárních výrazů se zpětnými ...