Now showing items 41-60 of 430

  • Bankroty leteckých společností 

   Author: Juriga Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Predmětem diplomové práce s názvem "Bankroty leteckých společností" je určení kritických faktorů hospodaření letecké společnosti, vedoucích k podaní návrhu na konkurs. Práce identifikuje specifické míry, porovnávací faktory ...
  • Bezpečnost pozemního odbavení cestujících na letišti 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Bezpečnost procesu odbavování nákladních letadel 

   Author: Hlavatý Daniel; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Grňo Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je zkvalitnit systém řízení bezpečnosti během odbavení nákladního letadla. První kapitola je věnována obecným informacím o nákladní letecké dopravě. Mezi tyto informace lze zařadit historii či ...
  • Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť 

   Author: Sekyrová Kateřina; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť je analýza současného stavu řešení problematiky bezpilotních systémů v České republice a Evropě, rozbor rizik spojených s jejich provozem ...
  • Bezpečnostní indikátory jako prostředek pro odhalení nebezpečí 

   Author: Butková Júlia; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Bezpečnostní kultura a moderní přístup k bezpečnosti v letecké dopravě 

   Author: Mikan Albert; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kafka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

   Author: Klazar Jan; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Klekner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...
  • Bezpečnostní prostor za A380 

   Author: Bartoň Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem této diplomové práce je navržení bezpečnostního prostoru pro Airbus A380, kam by neměla ostatní letadla vlétnout, aby nedošlo k nalétnutí turbulence z úplavu. V této práci je výpočtem dokázáno, že úplav letadla A380 ...
  • Bezpečnostní rizika soutěží v bezmotorovém létání 

   Author: Trešlová Hana; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kerum Jacek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Předmětem této práce je analýza a systematizace nebezpečí a rizik, která mají potenciál ohrozit bezpečnost soutěží v bezmotorovém létání, a která jsou původci vážných nehod a incidentů během těchto soutěží. Práce se zaměřuje ...
  • Bezpečnostní studie paralelní dráhy RWY 24L/6R 

   Author: Surý Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečnosti s ohledem na potenciální kritická místa na provozních plochách letiště z pohledu posádky letadla. S definováním základních zdrojů, které jsou pro výslednou analýzu ...
  • Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC 

   Author: Jan Honzek; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Vojta Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip ...
  • Bezpilotní létající prostředky a jejich využití z hlediska ochrany soukromí 

   Author: Hlůžková Věra; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce je rešerše a shrnutí nejdůležitějších informací k danému tématu. Práce je orientována na problematiku, která se týká narušování soukromí při využívání bezpilotních létajících prostředků včetně ...
  • Bezpilotní prostředky a jejich vytrvalost 

   Author: Tomáš Kubáč; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této práce je prozkoumat jednotlivé typy bezpilotních prostředků, možnosti jejich pohonu se zaměřením na jejich vytrvalost a popsat legislativní rámec jejich provozu. Dále bylo cílem provést praktické měření Li-Po ...
  • Bezpilotní prostředky používané pro pátrání a záchranu 

   Author: Erbs Dominik; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tema diplomove prace "Bezpilotni prostredky pouzivane pro patrani a zachranu" jsem si nevybral nahodou. O bezpilotni prumysl se jiz nekolik let dukladne zajimam a osobne provozuji bezpilotni letadlo pro letecke prace. V ...
  • Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat 

   Author: Shiliakova Olga; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce "Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat" se zaměřuje na detailnější využití bezpilotních prostředků v oblasti zemědělství a chovu dobytka. V teoretické části se zabývá ...
  • Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat 

   Author: Shiliakova Olga; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce "Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat" se zaměřuje na detailnější využití bezpilotních systémů v oblasti zemědělství a chovu dobytka. V teoretické části se zabývá vymezením ...
  • Biologická ochrana Letiště Praha 

   Author: Pokorná Kateřina; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Blockchain v letectví 

   Author: Matúš Daniel; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce představuje technologii blockchain a s tím spojenou tvorbu decentralizovaných sítí. Inovativní způsob torby digitální infrastruktury bude v budoucích letech nacházet stále více využití napříč letecké obory. ...
  • Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation 

   Author: Meloun Martin; Supervisor: Králík Jan; Opponent: Kulich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation ...
  • Codesharové spolupráce a jejich přínos pro letecké dopravce 

   Author: Hanzlová Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hanuš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)