Poslední příspěvky

 • Fuzzy množiny ve stochastickém modelování 

  Autor: Pavel Provinský; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Matoušek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Tento text zavádí floppy logiku, což je nová mnohohodnotová logika. Floppy logika konzistentně propojuje fuzzy množiny s teorií pravděpodobnosti. Mezi nejdůležitější výsledky této práce patřídůkaz, že všechny výrazy ...
 • Bezpečnostní a asistenční systémy vozidel 

  Autor: Vojtěch Rulc; Vedoucí práce: Votruba Zdeněk; Oponent práce: Palčák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
  Předmětem této práce je představení nové třívrstvé metodiky pro posuzování bezpečnosti asistenčních systémů. V 1. úrovni jsou funkce navrženy na základě realistických předpokladů týkajících se běžných dopravních situací a ...
 • Nová metoda pro analýzu asfaltových pojiv 

  Autor: Gabriel Skronka; Vedoucí práce: Vacín Otakar; Oponent práce: Dašek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-05)
  Pochopení reologického chování asfaltových pojiv je důležitým předpokladem k vhodnému navrhování silničních konstrukcí. Vývoj poruch netuhých vozovek, například u tvorby trvalých deformací (vyjíždění kolejí), lze značně ...
 • Zlepšení železničního spojení Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou 

  Autor: Martin Marek; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Štajner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením železničního spojení na regionální trati Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou. Současná poloha stanic a organizace provozu neposkytuje atraktivní ani systémovou jízdní dobu, což se ...
 • Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320 

  Autor: Jan Cejnar; Vedoucí práce: Mundel Karel; Oponent práce: Kameník Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení ...
 • Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy 

  Autor: Kateřina Sklenářová; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních ...
 • Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu 

  Autor: Jan Tůma; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje popis vybraných postupů ...
 • Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť 

  Autor: Adam Kohoutek; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na identifikaci možných ...
 • Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR 

  Autor: Tomáš Rosecký; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Steiner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné zhodnocení přínosů jeho ...
 • Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha 

  Autor: Šimon Jelínek; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Šedivá Kafková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru příletů, odletů a prstu C ...
 • Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok 

  Autor: Martin Kameniar; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Staškovan Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného ...
 • Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově 

  Autor: Petr Jantač; Vedoucí práce: Jareš Martin; Oponent práce: Andelek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího dopravního systému.
 • Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize 

  Autor: Fanglin Wang; Vedoucí práce: Pilmannová Terézia; Oponent práce: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se ...
 • Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel 

  Autor: Petr Had; Vedoucí práce: Líkař Petr; Oponent práce: Špák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu ...
 • Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení 

  Autor: Bohumil Hora; Vedoucí práce: Šleichrt Jan; Oponent práce: Krčmář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním ...
 • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

  Autor: Miroslav Panda; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Jonáš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
 • Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury 

  Autor: Jiaxing Wang; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato ...
 • Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR 

  Autor: Sabina Vitová; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace ...
 • Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách 

  Autor: Adam Pethö; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Steiner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity ...
 • Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a II/101 

  Autor: František Hruban; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Lohniský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  Předmětem této práce s názvem „Studie dopravy v oblasti vymezené komunikacemi I/9, II/608 a I/9“ je analýza současné organizace dopravy v oblasti, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu ...

Zobrazit další