Poslední příspěvky

 • Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů 

  Autor: Petr Kolman; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Chmelová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů ...
 • Indikátory vestibulárních iluzí za letu 

  Autor: Liana Karapetjan; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. Metodika vypracování ...
 • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

  Autor: Miroslav Panda; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Jonáš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
 • Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo 

  Autor: Ondřej Prokurát; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Valenta Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod hybridního pohonu použitého ...
 • Využití bezpilotních systémů pro městskou a meziměstskou dopravu zboží 

  Autor: Zbyněk Marák; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Sekyrová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá návrhem využití bezpilotních letadel k přepravě zboží po stanovených trasách ze skladů do určených odběrových míst za podmínek letu bez přímé viditelnosti. Dále je v práci popsáno komunikační spojení ...
 • Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu 

  Autor: Michal Freigang; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Štrobl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce jsou do detailu popsány ...
 • Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení 

  Autor: Miroslav Bejček; Vedoucí práce: Špák Miroslav; Oponent práce: Líkař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný ...
 • Vývoj zaměstnaneckého portálu ve společnosti Menzies Aviation Plc. 

  Autor: Dominik Mach; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem této práce je vytvořit nový zaměstnanecký portál sloužící k centralizaci údajů týkajících se specifických dat zaměstnanců sloužících k plánování a údajů týkajících se pracovního rozvrhu zaměstnanců. Portál je tvořen ...
 • Model pro analýzu fyzických rozestupů pro COVID-free letiště 

  Autor: Tereza Dvořáková; Vedoucí práce: Řehoř Václav; Oponent práce: Kučera Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Fenomén Smart Airport vycházející z konceptu Smart Cities v současné době prochází rychlým rozvojem. Cílem této koncepce je zlepšit čtyři multikriteriální funkce letiště, které spočívají v efektivitě, udržitelnosti, odolnosti ...
 • Koncept využití simulátoru ATC na Ústavu letecké dopravy 

  Autor: Albert Bouchal; Vedoucí práce: Pilmannová Terézia; Oponent práce: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Pro zkoumání vlastností systémů nebo procesů jsou simulace stěžejním matematickým nástrojem. V letectví se - stejně jako v jiných oblastech průmyslu - podílejí například na jeho zefektivnění nebo bezpečnosti. Tato práce ...
 • Návrh využití PinS a tratí LLR pro provoz vrtulníků LZS v ČR 

  Autor: Nikol Vašutová; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu využití Point in Space (PinS) postupů primárně pro provoz letecké záchranné služby České republiky, s ohledem na využití tohoto řešení v rámci návrhu sítě nízkých letových ...
 • Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP 

  Autor: Martin Dillinger; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku ...
 • Optimalizace algoritmů pro rekurentní kvantifikační analýzu 

  Autor: Timotej Gavura; Vedoucí práce: Hanáková Lenka; Oponent práce: Schlenker Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Dostupné aplikácie na výpočet rekurentnej kvantifikačnej analýzy sú limitované dĺžkou signálu, ktoré sú schopné spracovať, neponúkajú možnosť dynamického prahovania a vykreslenia rekurentných grafov. Ukladajú si všetky ...
 • Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě 

  Autor: Tomáš Komárek; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, ...
 • Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti 

  Autor: Ondřej Kopta; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Hruška Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro nákladní, přípojná a osobní ...
 • Optimalizace jízd Senior taxi 

  Autor: Magdaléna Beťková; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Marval Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb ...
 • Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 

  Autor: Dar'ya Medyantseva; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem šíření nemoci Covid-19, ...
 • Obměna dopravního parku vybrané společnosti 

  Autor: Monika Trepešová; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Čečák Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se mezi ekologii podporované ...
 • Analýza možností zavedení multimodální přepravy 

  Autor: Roman Belinov; Vedoucí práce: Teichmann Dušan; Oponent práce: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností zavedení multimodální přepravy v rámci spediční společnosti Don Expedice. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný význam dopravy pro společnost, pojednává o členění dopravy ...
 • Validace efektivity současného systému distribuce učebnic 

  Autor: Jan Tarabec; Vedoucí práce: Teichmann Dušan; Oponent práce: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou charakterizovány jednotlivé ...

Zobrazit další