Poslední příspěvky

 • Vliv ambientního osvětlení v kombinaci s EVA varováním na reakční dobu řidiče 

  Autor: Petr Ondomiši; Vedoucí práce: Olstam Johan; Oponent práce: Danev Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
  Vozidla integrovaného záchranného systému čelí zvýšenému dopravnímu riziku z důvodu výjimek z dopravních předpisů, které se na ně vztahují, když zasahují na místě nehody. Mezi tyto výjimky patří možnost překročení maximální ...
 • Simulační model řízení letového provozu v procesu pojíždění letadel na LKPR 

  Autor: Petra Mihálová; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Tolar David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Tato práce se zaměřuje na zpracování nadstavby již existujícího modelu pro znázornění dopravy na letišti. Největší pozornost je upřena na tvorbu rozhodovacího procesu modelu, který odpovídá v reálném prostředí funkci a ...
 • Systémová bezpečnostní analýza evakuačních strategií pro PRM 

  Autor: David Šimek; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Hajda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  V případě nouzové situace na letišti je vhodné a velmi důležité, aby nouzové a evakuační procesy splňovaly přijatelnou úroveň bezpečnosti. V této práci je cílem prokázat, že nouzové a evakuační procesy jsou nastaveny na ...
 • Metody vyhodnocení kvality GNSS signálu za pomoci Android aplikací 

  Autor: Simona Blašková; Vedoucí práce: Steiner Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia low-cost zariadení v podobe smartfónov pre účely monitorovania kvality GNSS signálu (SQM). Teoretická časť práce je venovaná úvodu do systémov GNSS a monitorovania ...
 • Predikce vývoje cargo přepravy na vybraných trasách 

  Autor: Lenka Mráčková; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Poustka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Cílem diplomové práce je pomocí vhodné metody provést předpověď poptávky po přepravě zboží letecky a kvantifikovat nárůst vytížení provozovaných typů letadel a počet dodatečných letů na vybraných trasách, případně pokles ...
 • Simulační nástroj pro odhad rozložení letového provozu 

  Autor: Martin Kavka; Vedoucí práce: Topková Tereza; Oponent práce: Hlavatá Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Tato práce se zabývá vývojem softwaru pro vizualizaci současné a předpovídané letecké dopravy. Software, implementovaný v programovacím jazyce Python ve vývojovém prostředí PyCharm, využívá reálná data o leteckém provozu ...
 • Zeměpisná zóna umožňující provoz UAM 

  Autor: Adam Tománek; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Vašutová Nikol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu geozóny pro Urban Air Mobility, jakožto budoucí koncept v oblasti letecké dopravy. Urban Air Mobility představuje nový způsob přepravy, kdy převážně elektrické bezpilotní prostředky ...
 • Tržní síla leteckých společností v přepravní síti 

  Autor: Martina Mašková; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Sýkora Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-14)
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením tržní síly leteckých společností v přepravní síti, a to pomocí konceptu konektivity. Práce v úvodu charakterizuje letecké společnosti, modely letecké sítě a letiště. Další část je ...
 • Vliv SBAS a vícefrekvenčních GNSS přijímačů ke snížení ionosferické chyby GNSS 

  Autor: Jakub Trýb; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Roháč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
  Tato diplomová práce se věnuje analýze vlivu systémů SBAS/EGNOS a vícefrekvenčních přijímačů ke sníženo ionosférické chyby v měření pozici. Hlavní cílem je porovnání polohových chyb dvou přijímačů umístěné společné přesně ...
 • Vliv Covid 19 na vývoj leteckého provozu a ekonomických veličin 

  Autor: David Novotný; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Pecherková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
  Motivací k vypracování této diplomové práce byly události posledních let. Koronavirová pandemie ochromila leteckou dopravu a mnoho dalších odvětví průmyslu a služeb. V poslední době byla otázka vlivu covidu-19 na ...
 • Návrh systému pro detekci laserového útoku na přistávající letadlo 

  Autor: Tomáš Kříž; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Baláž Teodor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
  Ozařování letadel laserovými svazky nabývá v posledních letech na intenzitě. Boj s tímto nebezpečným fenoménem je velmi nesnadný, v současné době limitovaný na vyhledávání pachatele pomocí vrtulníků bezpečnostních složek. ...
 • Proveditelnost SAF provozu v podmínkách českého business aviation 

  Autor: Eliška Makovcová; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Švub Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
  Tato diplomová práce se věnuje používání Sustainable Aviation Fuel v oblasti českého business aviation. V současné době je nejen v oblasti letectví a dopravy kladen vysoký důraz na zmírňování ekologického dopadu a ochranu ...
 • Zavedení nové palivové politiky do provozu letecké společnosti 

  Autor: Tomáš Panenka; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
  Předmětem diplomové práce „Zavedení nové palivové politiky do provozu letecké společnosti“ je analýza nových požadavků předpisu týkajících se palivových programů a implementace vhodného palivového programu do provozu letecké ...
 • Hodnocení možnosti navýšení propustnosti RWY 30 na LKPR 

  Autor: Radek Gadas; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Šedivá Kafková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
  Propustnost vzletové a přistávací dráhy je jedním z klíčových prvků při hodnocení kapacity letiště. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících dráhovou propustnost je infrastruktura výjezdů z dráhy. Diplomová práce se podrobněji ...
 • Hodnocení možnosti zavedení automatického systému vytlačování na LKPR 

  Autor: Raman Krasiuk; Vedoucí práce: Stojić Slobodan; Oponent práce: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
  Tato práce je zaměřena na alternativní a automatícké systémy vytlačování, které umožní letadlům vyjíždět ze stání bez nutnosti využití svých motorů nebo klasického tahače ¨Pushback Tug¨. Ve světě už několik let existují ...
 • Porovnání centralizované a decentralizované bezpečnostní kontroly na letištích 

  Autor: Tomáš Král; Vedoucí práce: Popek Lukáš; Oponent práce: Sládek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
  S příchodem moderních technologií do procesů detekční kontroly cestujících a jejich zavazadel, je potřeba si klást otázku, který z konceptů bezpečnostní kontroly je pro letiště nejvýhodnější. Předložená bakalářská práce ...
 • Potenciál letecké nákladní přepravy z pohledu českého dopravce 

  Autor: Hana Tothová; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
  V současné době rozvoje a navyšování objemu letecké nákladní přepravy se jeví jako lukrativní vstup na trh a zavedení báze na českém území, kde žádný bázovaný nákladní dopravce není. Na základě podrobné analýzy trhu a ...
 • Dopady Covid-19 na vývoj nákladní letecké dopravy na vybraných tratích 

  Autor: Volodymyr Rozhkov; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
  Cílem práce „Dopady Covid-19 na vývoj nákladní letecké dopravy na vybraných tratích” je posoudit dopady Covid-19 na vybraných tratích nákladní letecké dopravy. Posouzení je provedeno z pohledu objemu nákladní letecké ...
 • Zvládání nestandardních situací ve virtuálním prostředí 

  Autor: Berkay Durademir; Vedoucí práce: Hanáková Lenka; Oponent práce: Dianovský Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
  Abstrakt Tato práce lze klasifikovat jako výzkumnou studii, vzhledem k jejím vlastnostem. Hlavním tématem této studie je udržování vzdělávacích standardů poskytovaných pilotům, s hlavním důrazem na zajištění celkové ...
 • Analýza metod zápisu letového povolení a jejich vliv na efektivitu ŘLP 

  Autor: Denis Tagunkov; Vedoucí práce: Pilmannová Terézia; Oponent práce: Kmeťová Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvou metod zápisu letových povolení v řízení letového provozu – papírových letových proužků a systému stripless. Cílem práce je provést analýzu těchto metod a posoudit jejich vliv ...

Zobrazit další