Now showing items 1-20 of 126

  • An Artificial Life Approach to nteractive Architecture 

   Author: Vasilija Abramovič; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vande Moere Andrew
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   This thesis examines the field of interactive architecture - that is spaces thet engage in a communicative exchange with the inhabitants through a variety of sensory modalities. This thesis focuses on kinetic interactions, ...
  • Analýza poměrů v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období 

   Author: Miloš Rehberger; Supervisor: Daňkovský Vladimír; Opponent: Pavlík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Dizertační práce analyzuje poměry v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období se zohledněním oslunění fasády. Práce nabízí metodiku provedení této analýzy pro konstrukci obecné skladby, ...
  • Analýza sídla a sousedství. Geografický, kognitivní a behaviorální prostor v urbanismu a architektuře. 

   Author: Zdráhalová, Jana; Supervisor: Baše, Miroslav; Opponent: Pelčák, Petr; Kohout, Michal
   (2014-06-25)
  • Architectural and Artistic Spaces trough virtual Reality 

   Author: Markéta Gebrian; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Moje práce zkoumá možné přístupy, možnosti, jak navrhovat VR Architekturu, tj. 3D prostor ve virtuální realitě v metaverzi. VR Architektura je nový pojem, který jsem zavedla, protože se týká architektury pouze pro virtuální ...
  • Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr 

   Author: Miroslav Pavel; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kotalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 ...
  • Architekt v mediální síti 

   Author: Němcová Zedníčková, Zdeňka; Supervisor: Suske, Petr
   (2014-09-25)
  • Architektonická činnost ateliéru Fellner & Helmer na území dnešní České republiky 

   Author: Linhartová, Dana; Supervisor: Vlček, Pavel; Rykl, Michael
   (2014)
  • Architektonické řešení prostředí pro osoby s parkinsonovou nemocí 

   Author: Jan Tomandl; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-13)
   Disertační práce shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování ...
  • Architektonické řešení zpřístupnění vysokých škol osobám se zdravotním postižením: areál ČVUT v Dejvicích. 

   Author: Zezulová Jana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-13)
   Předmětem výzkumu disertační práce je zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání, prostředí osobám se zdravotním postižením. Disertační práce reflektuje současné tendence zlepšování kvality života osob se ZP a jejich ...
  • Architektonické soutěže 60.let 20.století publikované na stránkách periodik Architektura ČSR/ČSSR Československý architekt. 

   Author: Popelová Lenka; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Dizertační práce se zabývá architektonickými soutěžemi 60.let 20.století, které proběhly v Čechách a na Moravě (event.nebyly vypsány pro žádný daný pozemek). Historií a specifickou rolí soutěžních projektů ve vývoji ...
  • Architektonické soutěže let 1898 - 1914 na stránkách dobového tisku 

   Author: Klímová, Renata; Supervisor: Vlček, Pavel; Opponent: Bečková, Kateřina; Švácha, Rostislav
   (2016)
  • Architektura a zdraví 

   Author: Rottová Kateřina; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-01)
   Tématem disertační práce je vztah architektury a lidského zdraví. Hlavním cílem navrhování architektury je člověk a vystavěné prostředí působí na jeho fyzické i duševní zdraví. Holistický (celkový) princip je architektonické ...
  • Architektura jižních Čech 1945 až 1989 

   Author: Srba Jaromír; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Sedláková Radomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce na téma "Architektura jižních Čech 1945 - 1989 - databázové zpracování" spadá do oblasti výzkumu historie a vývoje moderní architektury v jižních Čechch se zaměřením na specifické otázky poznávání, ...
  • Architektura v extrémním prostředí 

   Author: Doule, Ondřej; Supervisor: Brožová, Michaela; Opponent: Čermák, Milan; Tužinský Imrich
   (2014-09-25)
  • Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech. 

   Author: Vorlík, Petr; Supervisor: Urlich, Petr; Opponent: Dulla, Matúš; Halík, Pavel
   (2014-06-24)
  • Barva povrchů a umělé osvětlení vnitřních prostorů 

   Author: Vyoralová, Zuzana
   (2014)
  • Bezbariérovost a historické objekty 

   Author: Chroustovská, Kateřina; Supervisor: Šestáková, Irena; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Voříšková, Šárka
   (2014-11-13)
  • BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

   Author: Bilan Daniela; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z ...
  • Cognitive Building Systems. Optimization Algorithms in Architecture from Design to Production 

   Author: Kaftan, Martin; Supervisor: ; Achten, Henri; Opponent: Kieferle, J. B.; Hirschberg, Urs
   (2016)
   Achitekti se musí vyporádávat pri navrhování s mnoha omezeními, které narustají jako dusledek zvyšujících se nároku na kvalitu a provoz budov z hlediska udržitelnosti. Na druhé strane technologický pokrok v oblasti ...
  • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

   Author: Kubcová Jana; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...