Now showing items 131-134 of 134

  • Zahrady toskánských velkovévodů mezi Toskánskem a Čechami v 18. a 19. století 

   Author: Petra Březáčková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Kroupa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-15)
   Disertační práce analyzuje proměny neformálních zahrad v majetku habsburko-lotrinské dynastie mezi Toskánskem a Čechami v období mezi lety 1737 a 1849. Důraz je kladen na rozbor archivních pramenů a na historicko-kulturní ...
  • Základy architektonického navrhování. 

   Author: Radka Kurčíková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Disertační práce se zabývá dvěma tématy, které spolu úzce souvisejí. Tomu odpovídá rozdělení práce na dvě části. V první části se věnuji široké problematice základů architektonického navrhování. Rozebírám je na elementy: ...
  • Způsoby výuky nosných konstrukcí na fakultách architektury. 

   Author: Markéta Vavrušková; Supervisor: Pospíšil Martin; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Studie se zabývá výukou statiky a souvisejích předmětů na fakultách architektury.Názory na tuto problematiku jsou zde stručně popsány od období od 50. let 20. století (Larrick, Salvadori, Kamphoefner, Severud) až do současné ...
  • Železniční dědictví - identifikace, hodnocení a možnosti nového využití. 

   Author: Zlámaný Michal; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Nový Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Průmyslová revoluce změnila planetu a vytvořila svět jaký známe dnes. Železnice je produktem průmyslové revoluce a zároveň jejím nástrojem. Od svého vzniku soustřeďuje vrcholné kapacity vědy a techniky, přináší nové ...