Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 84

  • Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci 

   Autor: Davidová Marie; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Fránek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-29)
   V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený ...
  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Autor: Vašourková Yvette; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk; Oponent práce: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...
  • Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury 

   Autor: Háblová Anna; Vedoucí práce: Fialová Irena; Oponent práce: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. ...
  • Statický evaluační asistent: 

   Autor: Kurilla Lukáš; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-25)
   Cieľom tohto výskumu je vzbudiť záujem architektov o statické pôsobenie návrhu už v jeho koncepčnej fáze. Preto sa tento výskum zaoberá vývojom middlewéru - digitálneho nástroja, ktorý premosťuje statickú analýzu (OOFEM) ...
  • Principy udržitelné konverze industriálních areálů 

   Autor: Kirovová Lucie; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V ...
  • BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

   Autor: Bilan Daniela; Vedoucí práce: Vorlík Petr; Oponent práce: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z ...
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Autor: Gogolák Ivan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Vliv certifikačních nástrojů na architekturu 

   Autor: Majerčíková, Hana; Vedoucí práce: Schleger, Eduard; Oponent práce: Borák, Dalibor; Stempel, Ján
   (2016)
   Tématem disertační práce je vliv certifikačních nástrojů na architekturu. V současné době stojí před architekty otázka, zda začnou při stavění budov pouze šetřit pomocí snižování energetické náročnosti budov nebo zda se ...
  • Respekt k přirozenému světu v tvorbě architekta 

   Autor: Sládeček, Jaroslav; Vedoucí práce: Ševčík, Oldřich; Oponent práce: Ruller, Ivan; Kratochvíl, Petr
   (2016)
   Práce se zabývá respektem k přirozenému světu v projektech a realizacích českých architektů. Zásadním pojmem je tzv. „Přirozený svět“, rozvíjený v českém prostředí filosofem Janem Patočkou. Práce se zabývá v první části ...
  • Humanistická role architektury v současné společnosti 

   Autor: Melková, Pavla; Vedoucí práce: Jehlík, Jan; Oponent práce: Kratochvíl, Petr; Švácha, Rostislav
   (2016)
   Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti ...
  • Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy 

   Autor: Navrátilová, Blanka; Vedoucí práce: Šestáková, Irena; Oponent práce: Voříšková, Šárka; Moos, Petr
   (2016)
   Lidé s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace jsou přirozenou součástí naší společnosti. Pro zajištění aktivního samostatného života těchto lidí hraje přístupná městská hromadná doprava důležitou roli, protože mají ...
  • Středověký vesnický kostel v Čechách 

   Autor: Falta, Milan; Vedoucí práce: Hauserová, Milena; Oponent práce: Kibic, Karel; Nováček, Karel
   (2016)
   The thesis is focused on the research of medieval rural churches in Bohemia. The existing and currently performed research is usually engaged in the art aspect of churches and their building principles. However, the nowadays ...
  • Vliv technických, ekonomických a společenských podmínek na architekturu sportovních staveb 

   Autor: Vlnas, Martin; Vedoucí práce: Navrátil, Arnošt; Oponent práce: Dvořák, František; Ševčík, Oldřich
   (2016)
   Práce předkládá historii a vývoj sportovních staveb pro olympijské hry od starověku až po současnost. Podrobně se zabývá technickými, ekonomickými a společenskými vlivy ovlivňujícími výslednou architektonickou formu a ...
  • Dům v domě jako forma udržitelné architektury: Architektonický koncept z perspektivy udržitelnosti 

   Autor: Čeněk, Martin; Vedoucí práce: Zavřel, Zděnek; Oponent práce: Keppl, Julián; Koleček, Ivan
   (2016)
  • Mimonemocniční ambulantní operační centra 

   Autor: Hykel, Petr Maximus; Vedoucí práce: Fořtl, Karel; Oponent práce: Dvořák, Josef; Juha, Michal; Stýblo, Zbyšek
   (2016)
  • Architektonické soutěže let 1898 - 1914 na stránkách dobového tisku 

   Autor: Klímová, Renata; Vedoucí práce: Vlček, Pavel; Oponent práce: Bečková, Kateřina; Švácha, Rostislav
   (2016)
  • Digital Collaborative Sketching in Architecture 

   Autor: Nováková, Kateřina; Vedoucí práce: Achten, Henri; Oponent práce: Šlerka, Josef; Schmitt, Gerhard
   (2014)
  • Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve střední Evropě. 

   Autor: Kysilková, Kristyna; Vedoucí práce: Kalina, Pavel; Oponent práce: Štěpánek, Pavel; Kibic, Karel
   (2015)
   Tato práce se zabývá manuelskou architekturou, což je hlavní fáze pozdně gotického stylu v Portugalsku. V tomto období došlo k přelomovým námořním objevům, které změnily dějiny celého světa. Tyto události reflektovala i ...
  • Identita městského prostoru jako soubor kvalit a její proměna v období střetu tradičních a moderních přístupů v utváření města. 

   Autor: Vojtík, Šimon; Vedoucí práce: Sedlák, Jan; Oponent práce: Sýkora, Jaroslav; Kiszka, Josef
   (2015)