Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 90

  • Profesionální užití slámy v architektuře 

   Autor: Ščudla Miroslav; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Sláma se v soudobé architektuře používá okrajově, nejčastěji v rámci svépomocné výstavby. I když jsou pozitivní vlastnosti slámy již dlouho známy, nezískala si zatím širší důvěru mezi stavebníky ani projektanty. Stavební ...
  • Metodika hodnocení kvality hlavních ulic 

   Autor: Aleš Dominik; Vedoucí práce: Jehlík Jan; Oponent práce: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Hlavní ulice jsou ve městech významným fenoménem. Jde o jeden z podstatných typů veřejného prostoru. Jsou to důležité dopravní spojnice a současně místa společenského a ekonomického života. Jejich kvalita má vliv na ...
  • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

   Autor: Kubcová Jana; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...
  • Architektura jižních Čech 1945 až 1989 

   Autor: Srba Jaromír; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Sedláková Radomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce na téma "Architektura jižních Čech 1945 - 1989 - databázové zpracování" spadá do oblasti výzkumu historie a vývoje moderní architektury v jižních Čechch se zaměřením na specifické otázky poznávání, ...
  • Podnikatelské baroko: naivně historizující tendence v rezidenční architektuře na území České republiky v letech 1990 2015 

   Autor: Bortelová Eva; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce mapuje naivně historizující tendence v rezidenční architektuře v Praze a okolí mezi lety 1990 až 2015. Na základě zjištěných charakteristik bylo navrženo rozdělení těchto objektů do skupin se společnými ...
  • Tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká reublika po roce 2000) 

   Autor: Tesař Jan; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce se zabývá individuálními rodinnými domy, které byly postaveny na území České republiky po roce 2000 do současnosti. Název práce záměrně obsahuje pojem ?architektura individuálního bydlení? a tím se vymezuje ...
  • Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci 

   Autor: Davidová Marie; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Fránek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-29)
   V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený ...
  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Autor: Vašourková Yvette; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk; Oponent práce: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...
  • Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury 

   Autor: Háblová Anna; Vedoucí práce: Fialová Irena; Oponent práce: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. ...
  • Statický evaluační asistent: 

   Autor: Kurilla Lukáš; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-25)
   Cieľom tohto výskumu je vzbudiť záujem architektov o statické pôsobenie návrhu už v jeho koncepčnej fáze. Preto sa tento výskum zaoberá vývojom middlewéru - digitálneho nástroja, ktorý premosťuje statickú analýzu (OOFEM) ...
  • Principy udržitelné konverze industriálních areálů 

   Autor: Kirovová Lucie; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V ...
  • BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

   Autor: Bilan Daniela; Vedoucí práce: Vorlík Petr; Oponent práce: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z ...
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Autor: Gogolák Ivan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Vliv certifikačních nástrojů na architekturu 

   Autor: Majerčíková, Hana; Vedoucí práce: Schleger, Eduard; Oponent práce: Borák, Dalibor; Stempel, Ján
   (2016)
   Tématem disertační práce je vliv certifikačních nástrojů na architekturu. V současné době stojí před architekty otázka, zda začnou při stavění budov pouze šetřit pomocí snižování energetické náročnosti budov nebo zda se ...
  • Respekt k přirozenému světu v tvorbě architekta 

   Autor: Sládeček, Jaroslav; Vedoucí práce: Ševčík, Oldřich; Oponent práce: Ruller, Ivan; Kratochvíl, Petr
   (2016)
   Práce se zabývá respektem k přirozenému světu v projektech a realizacích českých architektů. Zásadním pojmem je tzv. „Přirozený svět“, rozvíjený v českém prostředí filosofem Janem Patočkou. Práce se zabývá v první části ...
  • Humanistická role architektury v současné společnosti 

   Autor: Melková, Pavla; Vedoucí práce: Jehlík, Jan; Oponent práce: Kratochvíl, Petr; Švácha, Rostislav
   (2016)
   Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti ...
  • Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy 

   Autor: Navrátilová, Blanka; Vedoucí práce: Šestáková, Irena; Oponent práce: Voříšková, Šárka; Moos, Petr
   (2016)
   Lidé s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace jsou přirozenou součástí naší společnosti. Pro zajištění aktivního samostatného života těchto lidí hraje přístupná městská hromadná doprava důležitou roli, protože mají ...
  • Středověký vesnický kostel v Čechách 

   Autor: Falta, Milan; Vedoucí práce: Hauserová, Milena; Oponent práce: Kibic, Karel; Nováček, Karel
   (2016)
   The thesis is focused on the research of medieval rural churches in Bohemia. The existing and currently performed research is usually engaged in the art aspect of churches and their building principles. However, the nowadays ...
  • Vliv technických, ekonomických a společenských podmínek na architekturu sportovních staveb 

   Autor: Vlnas, Martin; Vedoucí práce: Navrátil, Arnošt; Oponent práce: Dvořák, František; Ševčík, Oldřich
   (2016)
   Práce předkládá historii a vývoj sportovních staveb pro olympijské hry od starověku až po současnost. Podrobně se zabývá technickými, ekonomickými a společenskými vlivy ovlivňujícími výslednou architektonickou formu a ...
  • Dům v domě jako forma udržitelné architektury: Architektonický koncept z perspektivy udržitelnosti 

   Autor: Čeněk, Martin; Vedoucí práce: Zavřel, Zděnek; Oponent práce: Keppl, Julián; Koleček, Ivan
   (2016)