Now showing items 55-74 of 126

  • Navrhování budov z panelů z vrstevného masivního dřeva 

   Author: Pavlas, Marek; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Navrhování spolehlivé ochrany podzemních prostor a konstrukcí před nežádoucím působením vody. 

   Author: Káně Luboš; Supervisor: Kutnar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Návrh a ověření metodiky osvětlení pomocí světlovodů 

   Author: Prokopová, Lenka; Supervisor: Bošová, Daniela
   (2015)
  • Nové formy příměstského bydlení. 

   Author: Kristina Ullmannová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Rozšiřování výstavby do krajiny v okolí měst je trendem s mnoha často negativními důsledky pro udržitelnost prostředí. Pro potřebné usměrňování tohoto trendu je třeba řešení v několika měřítkových úrovních. Prostředky k ...
  • Nové galerie. 

   Author: Šulc Pavel; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Práce je skromným příspěvkem na poli literatury o galeriích výtvarného umění.Prezentováním případových studií-špičkových evropských i českých staveb galerií, realizací uznávaných architektů, které byly zkoumány ze začátku ...
  • Nové obytné soubory jako potenciální vnitřní periferie města. Případová studie pražských obytných souborů postavených v letech 1990–2010 

   Author: Hainc, Jaromír; Supervisor: Jehlík, Jan; Opponent: Kováč, Bohumil; Zdráhalová, Jana
   (2015)
  • Nové trendy v bydlení pro seniory 

   Author: Váňová, Lenka; Supervisor: Šestáková, Irena
   (2014)
  • O. M. Ungers - Kritická studie 

   Author: Milan Pitlach - Bergstein; Supervisor: Fragner Benjamin; Opponent: Tichá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   30. 9. 2007 zemřel v Kolíně nad Rýnem ve věku 81 let Oswald Mathias Ungers, muž, který ve druhé polovině 20. století svým dílem ovlivnil nejen německou, ale i mezinárodní architekturu. Jedná se o kritickou reflexi Ungersova ...
  • Obscure Object of Modernism. 

   Author: Bekić Dragan; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Tato disertační práce se věnuje zkoumání a interpretaci toho, co je modernismus v architektuře a jakým způsobem může být identifikován. Na základě zkušeností z dvacátého století tato práce odhaluje a zkoumá obskurnost ...
  • Podnikatelské baroko: naivně historizující tendence v rezidenční architektuře na území České republiky v letech 1990 2015 

   Author: Bortelová Eva; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce mapuje naivně historizující tendence v rezidenční architektuře v Praze a okolí mezi lety 1990 až 2015. Na základě zjištěných charakteristik bylo navrženo rozdělení těchto objektů do skupin se společnými ...
  • Praha nepostavená. Nerealizovaný urbanismus v Praze a téma vltavských břehů v kontextu přerodu města v moderní metropoli 

   Author: Brůhová, Klára; Supervisor: Vorlík, Petr; Opponent: Urlich, Petr; Biegel, Richard
   (2015)
  • Principy udržitelné konverze industriálních areálů 

   Author: Kirovová Lucie; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V ...
  • Profesionální užití slámy v architektuře 

   Author: Ščudla Miroslav; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Sláma se v soudobé architektuře používá okrajově, nejčastěji v rámci svépomocné výstavby. I když jsou pozitivní vlastnosti slámy již dlouho známy, nezískala si zatím širší důvěru mezi stavebníky ani projektanty. Stavební ...
  • Proměna prostorového uspořádání bytu v období postsocialismu 

   Author: Boumová, Irena; Supervisor: Zavřel, Zdeněk; Opponent: Kynčl, Jakub; Šafer, Jaroslav
   (2015)
  • Proměna venkovské architektury ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 

   Author: Ludmila Hůrková; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce se věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské architektury během 19. a 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkvská sídla v blízkosti Prahy nacházející se podél Pražsko-duchdovské dráhy, původně ...
  • Proměny domovní zástavby Trutnova a okolních měst 

   Author: Madaj Marek; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-17)
   Práce se zabývá proměnami městského obytného domu menšího města, zkoumaným městem je Trutnov,dále města analogická z hlediska historického a stavebního vývoje-Hostinné,Dvůr Králové nad Labem,Pilníkov a Žackéř. Práce sleduje ...
  • Pronikání anglického parku do francouzské zahrady v českých zemích 

   Author: Mertenová Kateřina; Supervisor: Vlček Pavel; Opponent: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-14)
   Téma této disertační práce se dotýká velmi zajímavé etapy v historockém vývoji zámeckých zahrad a parků .Prolínání fáze geometrické barokní zahrady francouzského typu a fáze přírodně krajinářského parku, ke kterému docházelo ...
  • PRVKY TRVALE UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY: STÍNĚNÍ JAKO ARCHITEKTONICKÝ PRVEK 

   Author: Tomáš Durdis; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   ínicí prvek jako jeden z nástrojů udržitelné architektury, jeho forma a funkce má vliv na koncept udržitelného stavění.
  • Prvoplán a utopie. 

   Author: Šafářová Vendula; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Disertační práce se zabývá výtvarnými postupy (kresba, malba) při malování architektury. Zkoumá prvoplány Jiřího Krohy (vzniklé v letech 1917-20) a porovnává je kresbou a malbou Zahy Hadid (zejména z let 1976-77). Jiří ...