Now showing items 51-70 of 134

  • Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve střední Evropě. 

   Author: Kysilková, Kristyna; Supervisor: Kalina, Pavel; Opponent: Štěpánek, Pavel; Kibic, Karel
   (2015)
   Tato práce se zabývá manuelskou architekturou, což je hlavní fáze pozdně gotického stylu v Portugalsku. V tomto období došlo k přelomovým námořním objevům, které změnily dějiny celého světa. Tyto události reflektovala i ...
  • Metodika hodnocení kvality hlavních ulic 

   Author: Aleš Dominik; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Hlavní ulice jsou ve městech významným fenoménem. Jde o jeden z podstatných typů veřejného prostoru. Jsou to důležité dopravní spojnice a současně místa společenského a ekonomického života. Jejich kvalita má vliv na ...
  • Metody zkoumání a interpretace architektury v současných podmínkách. 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-01)
   Práce se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů, které měly nebo by mohly mít zásadní vliv na český architektonický diskurs. Výběr autorů, interpretačních ...
  • Mezi nadějí a zmarem 

   Author: Jan Uhlík; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Panoch Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Disertační práce se na pozadí dobových diskusí o náplni a novém směřování péče o památky zabývá problematikou rekonstrukcí a nových realizací v historických částech Prahy (Staré a Nové Město pražské, Malá Strana, Hradčany, ...
  • Mimonemocniční ambulantní operační centra 

   Author: Hykel, Petr Maximus; Supervisor: Fořtl, Karel; Opponent: Dvořák, Josef; Juha, Michal; Stýblo, Zbyšek
   (2016)
  • Mobile - based Sensing - Smartphone Application for Long- term Urban Lifestyle and Mobility Monitoring 

   Author: Ladislava Fialka Sobková; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vorel Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Zvyšující se poptávka po datech a chytrých řešeních je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví vývoje lidské činnosti. Tato tendence je znatelná také v oblasti architektury a městského plánování. Data o procesech ve městě ...
  • Model poznání městského domu na základě archivních pramenů-archivní reserše k dějinám souboru objektů na Novém Městě pražském. 

   Author: Samojská Kateřina; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Klápště Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Topografické studium souboru domů na Novém Městě pražském, archivní rešerše pro potřeby záchranného archeologického výzkumu. Syntetické rekonstrukční plány, znázorňující vývoj městského bloku v novověku. Meze a možnosti ...
  • Možné prostorové dopady ropného zlomu v ČR 

   Author: Peltan, Tomáš; Supervisor: Maier, Karel
   (2014)
  • Navrhování budov z panelů z vrstevného masivního dřeva 

   Author: Pavlas, Marek; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Navrhování spolehlivé ochrany podzemních prostor a konstrukcí před nežádoucím působením vody. 

   Author: Káně Luboš; Supervisor: Kutnar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Návrh a ověření metodiky osvětlení pomocí světlovodů 

   Author: Prokopová, Lenka; Supervisor: Bošová, Daniela
   (2015)
  • Nové formy příměstského bydlení. 

   Author: Kristina Ullmannová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Rozšiřování výstavby do krajiny v okolí měst je trendem s mnoha často negativními důsledky pro udržitelnost prostředí. Pro potřebné usměrňování tohoto trendu je třeba řešení v několika měřítkových úrovních. Prostředky k ...
  • Nové galerie. 

   Author: Šulc Pavel; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Práce je skromným příspěvkem na poli literatury o galeriích výtvarného umění.Prezentováním případových studií-špičkových evropských i českých staveb galerií, realizací uznávaných architektů, které byly zkoumány ze začátku ...
  • Nové obytné soubory jako potenciální vnitřní periferie města. Případová studie pražských obytných souborů postavených v letech 1990–2010 

   Author: Hainc, Jaromír; Supervisor: Jehlík, Jan; Opponent: Kováč, Bohumil; Zdráhalová, Jana
   (2015)
  • Nové trendy v bydlení pro seniory 

   Author: Váňová, Lenka; Supervisor: Šestáková, Irena
   (2014)
  • O. M. Ungers - Kritická studie 

   Author: Milan Pitlach - Bergstein; Supervisor: Fragner Benjamin; Opponent: Tichá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   30. 9. 2007 zemřel v Kolíně nad Rýnem ve věku 81 let Oswald Mathias Ungers, muž, který ve druhé polovině 20. století svým dílem ovlivnil nejen německou, ale i mezinárodní architekturu. Jedná se o kritickou reflexi Ungersova ...
  • Obscure Object of Modernism. 

   Author: Bekić Dragan; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Tato disertační práce se věnuje zkoumání a interpretaci toho, co je modernismus v architektuře a jakým způsobem může být identifikován. Na základě zkušeností z dvacátého století tato práce odhaluje a zkoumá obskurnost ...
  • Parametry ovlivňující probarvenost pohledového betonu 

   Author: Monika Utěšená; Supervisor: Pernicová Radka; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Výzkumná práce definuje atributy probarvovaného pohledového betonu, přičemž není omezena pouze na čas “0”, tedy čas, kdy je beton po vytvrzení odbedněn, ale zkoumá a monitoruje také tendence vizuální proměny jeho povrchu ...
  • Podnikatelské baroko: naivně historizující tendence v rezidenční architektuře na území České republiky v letech 1990 2015 

   Author: Bortelová Eva; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce mapuje naivně historizující tendence v rezidenční architektuře v Praze a okolí mezi lety 1990 až 2015. Na základě zjištěných charakteristik bylo navrženo rozdělení těchto objektů do skupin se společnými ...