Now showing items 21-40 of 139

  • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

   Author: Kubcová Jana; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...
  • Design jako platforma 

   Author: Dávid Sivý; Supervisor: Šafařík Josef; Opponent: Mikovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-18)
   V súčasnej ére technologickej inovácie a rastúcej potreby interdisciplinárnej spolupráce sa dizajn stáva platformou, ktorá umožňuje integráciu, rozširovateľnosť a modifikovateľnosť produktov. Táto práca skúma paradigmatický ...
  • DĚTI A MĚSTO: VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA S OHLEDEM NA DĚTI A MLÁDEŽ 

   Author: Mirjana Petrik; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Styl života ve městě a město samotné se za několik posledních dekád výrazně změnilo. Tato změna je obzvláště viditelná na životech dětí a mládeže. Ještě před pětadvaceti lety bylo zcela běžné potkávat děti hrající si bez ...
  • Digital Collaborative Sketching in Architecture 

   Author: Nováková, Kateřina; Supervisor: Achten, Henri; Opponent: Šlerka, Josef; Schmitt, Gerhard
   (2014)
  • Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci 

   Author: Davidová Marie; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Fránek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-29)
   V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený ...
  • Dům v domě jako forma udržitelné architektury: Architektonický koncept z perspektivy udržitelnosti 

   Author: Čeněk, Martin; Supervisor: Zavřel, Zděnek; Opponent: Keppl, Julián; Koleček, Ivan
   (2016)
  • Ecodistricts - principles of planning and designing based on case studies 

   Author: Bardhyl Rama; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-19)
   Through detailed analysis of the selected case studies, this thesis examines ecodistricts, which are city components that bear the load of offering the solutions that the cities themselves, due to their complex and rather ...
  • Emergence in Urban Environments. Agend-based Simulation of Environment Reconfiguration 

   Author: Búš, Peter; Supervisor: Achten, H. A.; Opponent: Kieferle, J. B.; Vorel, Jakub
   (2015)
  • Energy Efficiency in Urban Scale 

   Author: Ernest Shtepani; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Abstrakt (česky) Města představují komplexní systémy stavební hmoty, jejíž morfologie hraje klíčovou roli v otázkách energetické spotřeby. Na městskou morfologii lze nahlížet jako na strukturu definovanou algoritmy a jinými ...
  • Fenomén souvislého prostoru 

   Author: Laila Sabsabiová; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tento výzkum sleduje vývoj koncepce prostoru tak, jak ji uvádí ve své práci historik Sigried Gideon ve své knize z roku 1941 Space, Time and Architecture. Výzkumná práce sleduje architektonické tendence, které se v průběhu ...
  • Flexibilní bydlení - universální prostor v bytě. 

   Author: Yunitsyna Anna; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Tichý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
  • Funkce pozedního věnce ve zděném objektu 

   Author: Kaplan, Jaroslav; Supervisor: Lorenz, Karel; Opponent: Drdácký, Miloš; Košatka, Pavel
   (2014-09-25)
  • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

   Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
  • Humanistická role architektury v současné společnosti 

   Author: Melková, Pavla; Supervisor: Jehlík, Jan; Opponent: Kratochvíl, Petr; Švácha, Rostislav
   (2016)
   Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti ...
  • Hvězdárny v Česku. 

   Author: Kovář Štěpán; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Rušin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Tato práce si klade za cíl zmapovat astronomické observatoře v České republice a tím vytvořit poprvé v historii jejich soupis,zeměpisné souřadnice a pořídit fotografickou dokumentaci.Disertační práce se skládá ze tří ...
  • IA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácností 

   Author: Kateřina Horák Goryczka; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Důvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního ...
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Author: Gogolák Ivan; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Identita městského prostoru jako soubor kvalit a její proměna v období střetu tradičních a moderních přístupů v utváření města. 

   Author: Vojtík, Šimon; Supervisor: Sedlák, Jan; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Kiszka, Josef
   (2015)
  • Inovativní dřevěné konstrukce 

   Author: Vomelová, Šárka; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

   Author: Jan Žemlička; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...