Recent Submissions

 • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

  Author: Jan Žemlička; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kohout Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
  Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...
 • REKREAČNÍ AREÁL PRO ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 

  Author: Štěpán Tylš; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tento diplomní projekt pracuje s pozemkem v Říčkách v Orlických horách. Existující nefunkční budovu horské chaty Perla odstraňuje a vytváří dva nové objekty. První objekt (A) obsahuje restauraci, hotel a coworkingové ...
 • KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

  Author: Anežka Zákopčaníková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem ...
 • REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 

  Author: Barbora Stejskalová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Projekt se zabývá konverzí secesní budovy opuštěného nádraží Vyšehrad, které již nelze pro účely nádraží nadále využívat. Cílem je najít funkční a prostorové řešení pro samotné nádraží i na jeho východní a západní pozemky ...
 • REVITALIZACE ULICE V BOTANICE, PRAHA 5 - SMÍCHOV 

  Author: Filip Pšenčík; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této práci se zabývám dostavbou ubouraného bloku na Smíchově v Praze v ulici v Botanice. Vyrovnávám se s jizvou na struktuře města způsobenou dopravou. Snažím se najít adekvátní funkci a architekturu pro složitou parcelu ...
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Author: Martin Želiar; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Závodný Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Snaha nájsť riešenie priestoru v kontakte Nuselského údolia s mostom, ktorý svojim príchodom narušil tunajšiu historickú zástavbu. Dotvorenie blokov pod Nuselským mostom, vytýčenie verejného priestoru. Navrhujem dom - domy ...
 • REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 

  Author: David Seidler; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Návrh se vypořádává s adaptací chátrající nádražní budovy v Praze 2 na studentský klub. Zároveň řeší přilehlé pozemky formou návrhu studentského bydlení a univerzální administrativní budovy.
 • DOTVOŘENÍ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ A DOSTAVBA PROLUKY - STARÁ BOLESLAV 

  Author: Tomáš Krč; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Mariánské náměstí je historicky významné místo. Díky vraždě sv. Václava, patrona Čech a Moravy sem každoročně proudí tisíce poutníků a turistů. Tento nápor se však odehrává jen jednou ročně, právě na Den české státnosti, ...
 • KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - RADNICE PRO PRAHU 10 

  Author: Katarína Mikuláková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práca sa zaoberá riešením Kubánského námestia (Praha 10) a návrhom novej radnice v jeho osi. Problematika výstavby nových radničných objektov je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou riešenou mestskými časťami, z dôvodu ...
 • KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - RADNICE PRO PRAHU 10 

  Author: Ivana Nechajová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práca sa venuje priestoru Kubánskeho námestia, ktoré má z hľadiska infraštruktúry veľmi dobrú polohu. Preto na tomto mieste navrhujeme nové priestory radnice pre Prahu 10. Navrhnutá budova svojím tvarom reaguje ...
 • OLOMOUC - OTEVŘENÉ VĚZENÍ NOVÉ SADY 

  Author: Nikola Macháčová; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Seelich Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Návrh zasazuje specifickou typologii otevřeného vězení do kontextu Nových Sadů v Olomouci. Projekt formuluje názor na zastavění širší lokality, věnuje se skloubení veřejných a neveřejných provozů věznice a vytváří bezpečné, ...
 • DOPLNĚNÍ STRUKTURY MĚSTA U STANICE METRA D - NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ 

  Author: Michal Kubíček; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Máslo Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá územím kolem náměstí Bratří Synků, které se v blízké době začně měnit v důsledku dovedení linky metra D. Samotný návrh se soustřeďuje nejenom na dostavbu otevřeného bloku při ulici Otakarova, ale ...
 • MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Author: Bára Maroušková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Košová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní prostor náměstí a vytvořit takové struktury, které by podpořily a zkvalitnily život na Mariánském náměstí. Zároveň bylo také cílem vytvořit podmínky pro budoucí existenci divadla na ...
 • SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE 

  Author: Barbora Klapalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve ...
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA SMÍCHOVĚ 

  Author: David Lukša; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  NÁVRH ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ČTVRTI SMÍCHOV CITY. PARCELA SE NACHÁZÍ VEDLE SMÍCHOVSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU. ŠKOLA CITLIVĚ DOPLŇUJE PLÁNOVANOU ZÁSTAVBU L-PŮDORYSEM, ZE ZÁPADU TVOŘÍ LINII S NAVRHOVANÝM BULVÁREM, ...
 • Produkt do domácnosti 

  Author: Stella Bieliková; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Húšťavová Miriam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Cieľom môjho návrhu bolo navrhnúť akýsi „smart“ kvetináč, ktorý by umožnil užívateľovi domáce pestovanie jednoducho, nenáročne a hlavne efektívne počas celého roka. Návrh je určený mestských-amatérskym pestovateľom a ...
 • Interiérový doplněk 

  Author: Michaela Feriancová; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Niederle Nela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Bakalárska práca sa zameriava na osvetlenie v interéri v kombinácií s estetickou stránkou svietidla kedy počas dňa nie je využívané ako svetelný zdroj. Zohľadňuje dôležité parametre osvetlenia vzhľadom na určenú miestnosť ...
 • Nová budova Muzea hlavního města Prahy 

  Author: Tatiana Amosova; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Objekt je situován v Praze na Těšnově na rozhrání Nového Města a Karlína v těsné blizkosti tělesa severojížní magistrály. Řešenou stavbou je budova archilogického muzea, organisační složka Muzea hlavního města Praha.
 • Praha - obnova městské krajiny 

  Author: Petr Stojaník; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Balda Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení stávajícího stavu parku v lokalitě Praha Vršovice. Hlavním prvkem návrhu je snaha o provázanost parku s okolím, stejně tak jako provázanost napříč parkem s cílem vytvoření mnoha ...
 • Produkt do domácnosti 

  Author: Anna Drozenová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Zejda Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout dávkovač na sypké potraviny, který usnadní a zpříjemní chod kuchyně. Zjednoduší dávkování přesného množství suroviny a prodlouží její čerstvost. Zpřehlední a zpřístupní uživateli ...

View more