Poslední příspěvky

 • Polyfunkční městský dům, Semily 

  Autor: Minichová Nicole; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...
 • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

  Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
 • Kampus Albertov - lázně 

  Autor: Urbanová Martina; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kamenický Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
  Budova bývalých parních lázní Na Slupi z roku 1931 od architekta Jana Jerolíma, je v současné době ve velmi špatném stavu. Projekt pracuje s návratem lázeňské tradice do Prahy a záchranou budovy ve stylu pozdní moderny.
 • KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE 

  Autor: Jílková Petra; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
  Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP pojata jako 1. rešerše ...
 • CHILDREN´S ISLAND 

  Autor: Marenic Savka; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Jančok Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
  Diplomová práce zkoumá charakter Dětského ostrova a navrhuje typologii vzdělávání zaměřenou na výuku dětí ve věku 6 - 14 let. Ačkoliv ostrov má sloužit hlavně dětem, už několik let toto místo zeje prázdnotou. Jde o ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

  Autor: Trokan Marek; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Pizinger Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
  Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
 • PLYNÁRNÍ 

  Autor: Michalcová Anna; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci severní části Holešovic. Nosným tématem byla ulice Plynární (a oblast na ni navazující). Cílem je prověřit potenciál území, eliminovat stávající problémy a vytvořit novou strukturu ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Kučerová Agáta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Rozvoj brownfields a transformačních ploch v území Praha-Bubny se zaměřením na výstavbu Terminálu Vltavská a blízkého okolí. Práce prověřuje potenciál území s možností napojení železnice a stanice metra a výstavbou ...
 • VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ 

  Autor: Kaminaras Alexandros; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Maio Marco
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených ...
 • VIZUALIZAČNÍ CENTRUM 

  Autor: Vydra Matěj; Vedoucí práce: Hrůša Petr; Oponent práce: Maio Marco
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Cílem projektu je přirozeně a maximálně využitelně zakomponovat do vývojového centra automobilky ŠKODA-AUTO nový multifunkční objekt. Ten nahradí stávající neuspořádanou a funkčně nevyhovující zástavbu v areálu "Staré ...
 • DĚTSKÝ OSTROV 

  Autor: Zajac Ondrej; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Závodný Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-20)
  Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ohrožujících společnost ...
 • MĚSTSKÉ A STARTOVACÍ BYDLENÍ BENEŠOV 

  Autor: Žídková Klára; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Rössler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Navrhuji městské a startovací bydlení v městě Benešov. V území se nachází celkem 5 bytových domů, ve kterých najdeme startovací byty pro mladé rodiny, seniory či jednotlivce a byty běžného standardu pro potřeby města. ...
 • REKONSTRUKCE PLZEŇSKÉHO BLOKU 

  Autor: Zelený Filip; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Hučíková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
  Diplomová práce se zabývá navržením magistrátu a okolního veřejného prostoru v nedokončeném městském bloku v Plzni.
 • KONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCI 

  Autor: Pettrichová Eva; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Vaníček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Městská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex chmelařských budov na ...
 • MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 

  Autor: Požárová Martina; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chuchlíková Ida
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ identity místa. Urbanistický ...
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA 

  Autor: Michal Jan; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Balůsek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
  Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu ...
 • DETENČNÍ ÚSTAV 

  Autor: Kvasnicová Alexandra; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Kahlen Max
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
  Témou diplomovej práce je detenčný ústav, o ktorom sa na Slovensku už naozaj dlho rozpráva. Ide o vcelku nový typologicky druh, na Slovensku sa žiaden nenachádza. Je to teda zariadenie, kde sa umiestňujú ľudia, ktorí vplyvom ...
 • DOSTAVBA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ 

  Autor: Kutrová Anna; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Sborwitz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem mé diplomové práce je najít řešení na dostavbu Staroměstské radnice. Záměrem je umístít do náměstí funkci, která by dodala místu život a důstojnost. Tou funkcí je galerie pro současné umění. Hmota galerie je navržená ...
 • TRANSFORMACE VNITŘNÍCH REZERV MĚSTA PRACHATICE 

  Autor: Nepustil Matěj; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Práce se věnuje transformaci Dolního předměstí, které autor považuje za pro rozvoj Prachatic nejdůležitější část města. V území, které bylo v druhé polovině 20. století výrazně asanováno a přestavěno návrh doplňuje nové ...
 • KONVERZE AREÁLU DOLU PETR BEZRUČ 

  Autor: Landová Veronika; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
  Předmětem práce je konverze areálu bývalého černouhelného dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě. Cílem návrhu je opětovné zapojení areálu dolu do městské struktury a vytvoření centra, které Slezské Ostravě momentálně chybí. ...

Zobrazit další