Poslední příspěvky

 • Profesionální užití slámy v architektuře 

  Autor: Ščudla Miroslav; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Chybík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
  Sláma se v soudobé architektuře používá okrajově, nejčastěji v rámci svépomocné výstavby. I když jsou pozitivní vlastnosti slámy již dlouho známy, nezískala si zatím širší důvěru mezi stavebníky ani projektanty. Stavební ...
 • Metodika hodnocení kvality hlavních ulic 

  Autor: Aleš Dominik; Vedoucí práce: Jehlík Jan; Oponent práce: Kohout Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
  Hlavní ulice jsou ve městech významným fenoménem. Jde o jeden z podstatných typů veřejného prostoru. Jsou to důležité dopravní spojnice a současně místa společenského a ekonomického života. Jejich kvalita má vliv na ...
 • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

  Autor: Kubcová Jana; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Dvořák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
  Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...
 • Architektura jižních Čech 1945 až 1989 

  Autor: Srba Jaromír; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Sedláková Radomíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
  Disertační práce na téma "Architektura jižních Čech 1945 - 1989 - databázové zpracování" spadá do oblasti výzkumu historie a vývoje moderní architektury v jižních Čechch se zaměřením na specifické otázky poznávání, ...
 • Podnikatelské baroko: naivně historizující tendence v rezidenční architektuře na území České republiky v letech 1990 2015 

  Autor: Bortelová Eva; Vedoucí práce: Dulla Matúš; Oponent práce: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
  Disertační práce mapuje naivně historizující tendence v rezidenční architektuře v Praze a okolí mezi lety 1990 až 2015. Na základě zjištěných charakteristik bylo navrženo rozdělení těchto objektů do skupin se společnými ...
 • Tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká reublika po roce 2000) 

  Autor: Tesař Jan; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Kynčl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
  Disertační práce se zabývá individuálními rodinnými domy, které byly postaveny na území České republiky po roce 2000 do současnosti. Název práce záměrně obsahuje pojem ?architektura individuálního bydlení? a tím se vymezuje ...
 • Vila pro diplomata 

  Autor: Lazorová Michaela; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Sládek Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Zámerom projektu bolo navrhnúť bývanie pre diplomata a jeho rodinu, ktoré by disponovalo súkromnými priestormi pre rodinu a reprezentačnými priestormi pre prácu diplomata.
 • Vinařství 

  Autor: Hrušková Denisa; Vedoucí práce: Hlaváček Dalibor; Oponent práce: Šmelhaus Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Objekt vinařství se nachází na vrchu Leskoun u Olbramovic u Moravského Krumlova. Objekt slouží pro výrobu, skladování a degustaci vína, přespávání pracovníků a odpočinku návštěvníků. Stavba je částečně zapuštěna ve svažitém ...
 • Skautská základna, Liberec 

  Autor: Koleňáková Nikola; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Skautská základna se nachází v oblasti Dolní Hanychov. Skládá se ze čtyř objektů - budova klubovny, turistické ubytovny, objekt společenského sálu se sklady a byt správce. Všechny objekty jsou dvoupodlažní, nepodsklepené.
 • Vodácká základna, Kácov 

  Autor: Foller Jiří; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Navrhovaný objekt je Vodácká základna na břehu řeky Sázavy v Kácově. Objekt má tři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží nemá. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím, a vodácká dílna. V druhém nadzemním ...
 • Špejchar Office 

  Autor: Kopecký Jáchym; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Holubec Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Novostavba administrativní budovy se nachází v ulici Milady Horákové na Praze 6 - Bubenči. Řešená budova je částí z administrativního komplexu postaveného na společných podzemních garážích. Objekt má pět nadzemních a dvě ...
 • HUB s bytovou nástavbou, Královka 

  Autor: Kubát Jakub; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šefl Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Praze na Břevnově v místě tramvajového obratiště. Funkce domu jsou voleny tak, aby navazovaly a doplňovaly daný kontext.
 • Bytová stavba, Praha 5 - Košíře 

  Autor: Kozák Jakub; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Obsahem bakalářské práce je stavba bytového domu v zanedbané blokové zástavbě v lokalitě Košíře, Praha. Dům se nachází na východním nároží blokové zástavby mezi Hlaváčkovou a Vrchlického ulicí.
 • Kulturní a sportovní centrum, Jablonec nad Jizerou 

  Autor: Fuchs Pavel; Vedoucí práce: Kordovský Petr; Oponent práce: Kužel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení dle architektonické studie Kulturního centra v Jablonci nad Jizerou.
 • Dostavba náměstí, Kácov 

  Autor: Grejtáková Kateřina; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Řešeným objektem je polyfunkční budova, ve které se nachází kavárna, knihovna, prodejna a administrativní zázemí pivovaru. Stavba dotváří a uzavírá veřejný prostor náměstí. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená.
 • Fakulta architektury TU Dresden 

  Autor: Pernekr Jan; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Krýzl Jonáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  V bakalářské práci navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech. Parcela je situována v centru kampusu do těsné blízkosti hlavní komunikace Bergstraße. Budova je solitérní objekt s jedním ...
 • Vila pro diplomata 

  Autor: Vynnyk Libor; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem práce je návrh objektu sloužícího jako rezidenční sídlo diplomata na Praze 7 v Troji. Objekt musí splňovat nároky rezidenční vyššího standardu a reprezentativní z hlediska rozmanité společenské aktivity diplomata. ...
 • Dostavba náměstí, Kácov 

  Autor: Petrášová Lucie; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Šikulová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Řešeným objektem je knihovna doplněná o galerii a sál. Spolu se sousední budovou dotváří a uzavírá náměstí v Kácově. Knihovna se nachází na čtyřech výškových úrovních a je částečně podsklepená, kde se nachází technické ...
 • Komunitní centrum, Bubeneč 

  Autor: Rieger Jiří; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk; Oponent práce: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce je komunitní centrum zaměřené na kulturu a vzdělání. Nachází se na křížení ulic Rooseveltova a U Zeměpisného ústavu v Praze Bubenči. Budova obsahuje kavárnu, společenský sál, knihovnu, tělocvičnu, ...
 • Fakulta architektury, TU Dresden 

  Autor: Tatíček Tobiáš; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Moravcová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové fakulty architektury TU v Drážďánech.

Zobrazit další