Poslední příspěvky

 • Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci 

  Autor: Davidová Marie; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Fránek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-29)
  V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený ...
 • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

  Autor: Vašourková Yvette; Vedoucí práce: Zavřel Zdeněk; Oponent práce: Brožová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
  Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...
 • Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury 

  Autor: Háblová Anna; Vedoucí práce: Fialová Irena; Oponent práce: Pelčák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
  Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. ...
 • Statický evaluační asistent: 

  Autor: Kurilla Lukáš; Vedoucí práce: Florián Miloš; Oponent práce: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-25)
  Cieľom tohto výskumu je vzbudiť záujem architektov o statické pôsobenie návrhu už v jeho koncepčnej fáze. Preto sa tento výskum zaoberá vývojom middlewéru - digitálneho nástroja, ktorý premosťuje statickú analýzu (OOFEM) ...
 • Principy udržitelné konverze industriálních areálů 

  Autor: Kirovová Lucie; Vedoucí práce: Schleger Eduard; Oponent práce: Stempel Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
  Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V ...
 • BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

  Autor: Bilan Daniela; Vedoucí práce: Vorlík Petr; Oponent práce: Šenberger Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
  Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z ...
 • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

  Autor: Gogolák Ivan; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Kristek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
  Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
 • Polyfunkční městský dům, Semily 

  Autor: Minichová Nicole; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...
 • Kampus Albertov - bydlení pro studenty 

  Autor: Samek Pavel; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Košař František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Studentské bydlení je klíčovým prvkem pro kampus Albertov. Přináší do místa nový rozměr a to využívání kampusu studenty celodenně. Studentské koleje se nacházejí v přímé blízkosti bývalého městského opevnění. Koncept domu ...
 • Adaptivní parkovací dům 

  Autor: Snopková Silvia; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Řezáč Jan Alex
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Adaptivní parkovací dům je dům chameleón, dům schopný měnit svou funkci během času. Parkovací dům pomáhá řešit současnou problematiku nedostatku parkovacích míst v Praze. Vytváří nová parkovací místa v centru města, vedle ...
 • LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V OBLASTI TMAVÉ OBLOHY 

  Autor: Nosek Ondřej; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Valouch Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Hvězdárna v oblasti tmavé oblohy je snahou přenést popularizaci astronomie z přesvětlených měst do místa s ideálními pozorovacími podmínkami. Logicky navazuje na snahy o vyhlašování oblastí tmavé oblohy jako ostrůvků ochrany ...
 • REVITALIZACE ZÁMKU V PŘÍČOVECH 

  Autor: Forejtová Anežka; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
  Předmětem práce je revitalizace zámeckého areálu v obci Příčovy nedaleko Sedlčan. Při práci je kladen důraz na citlivou obnovu historicky cenného objektu zámku a dochované sýpky. Součástí práce je návrh novostavby v ...
 • ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ 

  Autor: Kacířová Jana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách ...
 • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ 

  Autor: Priehodová Bronislava; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Šimek Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie ...
 • Novostavby v ulici Křižíkova, Praha-Karlín 

  Autor: Moravcová Eliška; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Projekt polyfunkčního domu, umístěného do proluky v Křižíkově ulici v Praze Karlíně. Stavba s bytovou funkcí, administrativním křídlem a s obchodem v přízemí. Předmětem projektu je dokumentace budovy s detaily pro realizaci.
 • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

  Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
 • Pomník černé skládce 

  Autor: Kopecká Linda; Vedoucí práce: Fišer Jan; Oponent práce: Pollág Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  V projektu s názvem Pomník černé skládce se zaměřuji na revitalizaci prostoru černých skládek, zahrnující vyčistění zóny černé skládky od odpadu, následnou upcyklaci odpadu pro vytvoření užitého prostoru a zabraňovaní znovu ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

  Autor: Trokan Marek; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Pizinger Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
  Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
 • MĚSTO MEZI ŘEKAMI, TOPOGRAFICKÁ IDENTITA VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 

  Autor: Požárová Martina; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chuchlíková Ida
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Diplomní projekt se zabývá řekami ve Velkém Meziříčí. V historii určily vznik města a jeho podobu. Později se město rozrůstá principy vzdálenými od přirozenosti řek. Řeky jsou chápány jako základ identity místa. Urbanistický ...
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LETIŠTĚ PRAHA 

  Autor: Michal Jan; Vedoucí práce: Lampa Radek; Oponent práce: Balůsek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-02)
  Návrh se zaměřuje na vybudování kancelářských prostor a coworkingového centra v areálu dynamicky se rozvíjejícího pražského letiště. Navazuje na podzemní rychlodráhu a doplňuje nový koncept urbanistické struktury projektu ...

Zobrazit další