Recent Submissions

 • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

  Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...
 • Umělecké instalace ve veřejném prostoru 

  Author: Jan Tůma; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Karel Marian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Tato práce je jedním z úhlů pohledu na dynamický a nedeterminovatelný fenomén uměleckých instalací ve veřejném prostoru. Již samotný název práce v sobě obsahuje dualismus, jež je jádrem problematiky, která se soustředí na ...
 • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

  Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
 • Fenomén souvislého prostoru 

  Author: Laila Sabsabiová; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: MItášová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Tento výzkum sleduje vývoj koncepce prostoru tak, jak ji uvádí ve své práci historik Sigried Gideon ve své knize z roku 1941 Space, Time and Architecture. Výzkumná práce sleduje architektonické tendence, které se v průběhu ...
 • An Artificial Life Approach to nteractive Architecture 

  Author: Vasilija Abramovič; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vande Moere Andrew
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  This thesis examines the field of interactive architecture - that is spaces thet engage in a communicative exchange with the inhabitants through a variety of sensory modalities. This thesis focuses on kinetic interactions, ...
 • VLTAVSKÁ FILHARMONIE V PRAZE 

  Author: Lukáš Hodek; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Aulík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce se zabývá prověřením lokality Klárova pro výstavbu nové budovy filharmonie. Ověřuji, že Klárov je schopen pojmout budovu velkých rozměrů a budova nenaruší panorama Pražského hradu a Malé Strany. Přestože česká vážná ...
 • Konverze elektrárny ESSO, Kolín 

  Author: Julián Čižmár; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Seidl Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
  Návrh konverze, v industriálním prostředí u řeky, s cílem poukázat na možnou využitelnost komplexu elektráren ESSO v Kolíně, vstupuje formou intervence do prostorových mezer stávajícího stavu. Je příběhem koloběhu energie ...
 • DESIGN HELP 

  Author: Kateřina Synková; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Kročilová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Při návrhu své diplomové práce jsem se zaměřila na autistické jedince, kteří čelí všednímu životu, jako ostatní lidé. Z toho důvodu jsem se rozhodla vytvořit přirozený oděvní díl (kapuca pro děti, vesta pro dospělé), který ...
 • Krematorium, Ďáblice 

  Author: Anna Tyščenko; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Holub Ludvík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Návrh krematoria na Ďáblickém hřbitově. Místa, které bude důstojné a krásné, pro poslední rozloučení s našimi milovanými.
 • Bytový dům, Pankrác 

  Author: Mária Tomková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Predmetom bakalárskej práci je na navrhnúť bytový dom na Pankráci, Praha 4. Stavba sa skladá z jedného podzemného a piatich nadzemných podlaží. V podzemnom podlaží sú situované garáže, v parteri kaviareň, komerčné priestory ...
 • Mateřská škola, Hanspaulka 

  Author: Kateřina Rybínová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Mateřská škola se nachází v Praze, v klidné rezidenční části Hanspaulka. Poskytuje kapacitu 4 tříd pro počet 96 dětí.
 • Hudební sál pod vodou 

  Author: Linda Kozlová; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektem hudebního sálu pod vodou. Hudební sál je součástí lázeňského komplexu ARNIKA a netradičně propojuje hudbu a zvuk s lázeňským prostředím.
 • Cvičení z urbanismu 

  Author: Zdráhalová, Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta architektury, 2019)
 • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

  Author: Jan Žemlička; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kohout Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
  Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...
 • REKREAČNÍ AREÁL PRO ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 

  Author: Štěpán Tylš; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Tento diplomní projekt pracuje s pozemkem v Říčkách v Orlických horách. Existující nefunkční budovu horské chaty Perla odstraňuje a vytváří dva nové objekty. První objekt (A) obsahuje restauraci, hotel a coworkingové ...
 • KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

  Author: Anežka Zákopčaníková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem ...
 • REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 

  Author: Barbora Stejskalová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Projekt se zabývá konverzí secesní budovy opuštěného nádraží Vyšehrad, které již nelze pro účely nádraží nadále využívat. Cílem je najít funkční a prostorové řešení pro samotné nádraží i na jeho východní a západní pozemky ...
 • REVITALIZACE ULICE V BOTANICE, PRAHA 5 - SMÍCHOV 

  Author: Filip Pšenčík; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  V této práci se zabývám dostavbou ubouraného bloku na Smíchově v Praze v ulici v Botanice. Vyrovnávám se s jizvou na struktuře města způsobenou dopravou. Snažím se najít adekvátní funkci a architekturu pro složitou parcelu ...
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Author: Martin Želiar; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Závodný Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Snaha nájsť riešenie priestoru v kontakte Nuselského údolia s mostom, ktorý svojim príchodom narušil tunajšiu historickú zástavbu. Dotvorenie blokov pod Nuselským mostom, vytýčenie verejného priestoru. Navrhujem dom - domy ...
 • REKONVERZE A DOSTAVBA NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 

  Author: David Seidler; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Rothbauerová Vítězslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Návrh se vypořádává s adaptací chátrající nádražní budovy v Praze 2 na studentský klub. Zároveň řeší přilehlé pozemky formou návrhu studentského bydlení a univerzální administrativní budovy.

View more