Recent Submissions

 • Kompaktní město a volná krajina 

  Author: Jindřich Felcman; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Hrůša Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
  Předmětem této doktorské práce je analýza vztahu mezi dvěma základními principy ovládajícími plošný rozvoj středně velkých měst (s okolo 100.000 obyvateli). První princip se soustředí na kompaktnost města a v našem výzkumu ...
 • PRVKY TRVALE UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY: STÍNĚNÍ JAKO ARCHITEKTONICKÝ PRVEK 

  Author: Tomáš Durdis; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Suchomel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  ínicí prvek jako jeden z nástrojů udržitelné architektury, jeho forma a funkce má vliv na koncept udržitelného stavění.
 • Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr 

  Author: Miroslav Pavel; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kotalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 ...
 • MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ 

  Author: Masojídková Šárka; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Žižková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Design nízkonákladového gynekologického křesla pro střední segment trhu s důrazem na levnější technologie. Hledání nedostatků současných řešení a na jejich základě hledání nové estetické a ergonomické souvislosti se zaměřením ...
 • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

  Author: Bomberová Eva; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok ...
 • OTEVŘENÉ VĚZENÍ 

  Author: Bendová Veronika; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice na parcele mezi ulicemi Pernerova, Thámova a Šaldova v Karlíně. Projekt ověřuje koncept otevřené věznice v městském prostředí, které slouží ke snazšímu návratu odsouzených ...
 • TRANSFORMACE BÝVALÉHO TEXTILNÍHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI 

  Author: Binter Jan; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Ansorge Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomový projekt pracuje s transformační plochou bývalého textilního areálu v Červeném Kostelci. Návrh předkládá možnost budoucího rozvoje, etapizaci, provázání s městskou strukturou a možnou využitelnost jednotlivých ...
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  Author: Bredová Anna; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomní práce řeší projekt Základní školy v obci Květnice. Součástí práce je i návrh urbanismu centra obce (hmotový koncept), která je v současné době zcela bez občanské vybavenosti.
 • VEŘEJNÝ AUTONOMNÍ TRANSPORT 

  Author: Horáček Marek; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Gottwald Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Vize městské veřejné sdílené dopravy, která zapadá do nadčasového kontextu doby. Práce zahrnuje návrh vozidla respektující parametry veřejného prostředku a také vlastní představu o prostředí, pro které je vozidlo navrženo.
 • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ 

  Author: Bažová Vendula; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Dostavba a ucelení městského bloku definovaného ulicemi Olbrichova, Čapkova, Olomoucká a náměstím Republiky v Opavě. Dostavovanými objekty jsou bytové domy a hotel.
 • REVITALIZACE HRADU A PIVOVARU RYCHMBURK 

  Author: Cahová Barbora; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí. Hrad i pivovar je chráněn jako nemovitá kulturní památka a jsou součástí městské památkové zóny Předhradí. V současnosti hrad slouží ...
 • DOSTAVBA BLOKU PRAHA - SMÍCHOV 

  Author: Macháčková Jolana; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Projekt se zabývá řešením nedokončeného bloku na pražském Smíchově v ulici V Botanice. Cílem projektu bylo vytvoření návrhu, který bude v souladu s urbanistickými a architektonickými podmínkami v území, a doplnění prostředí ...
 • Metropolitní dům, Vinohrady 

  Author: Vagaday Jan; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Hradečný Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je návrh metropolitního domu na pražských Vinohradech. Náplní objektu je rezidence pro seniory s parterem otevřeným veřejnosti. Součástí objektu je i stávájící výduch z metra.
 • MULTIFUNKČNÍ MĚSTSKÝ DŮM - TŘEBÍČ 

  Author: Březnová Klára; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Navrhuji multifunkční městský dům na místě bývalého obchodního domu Delvita v centru Třebíče. Současný objekt je ve špatném technickém stavu, využívá se jen částečně. Přitom se nachází ve velmi atraktivní poloze nedaleko ...
 • REVITALIZACE HRADU A PIVOVARU RYCHMBURK 

  Author: Dašková Dominika; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomní projekt se zabývá revitalizací areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí. Obě budovy jsou nemovité kulturní památky. Projekt navazuje na záměr vedení Pardubického kraje změnit funkční využití hradu a ...
 • DOMOV PRO SENIORY - PRAHA LIBUŠ, UL. HOŠTICKÁ 

  Author: Burda Dominik; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šorm Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem bylo navrhnout novostavbu domova pro seniory na volném pozemku v území Písnice-Libuš takovou, aby jim pomohla cítit se součástí společnosti. Nabízí jim různé druhy prostorů, kde se budou cítit dobře, podle jejich ...
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Author: Bonka Bohdan; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Tej Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  V diplomové práci se zabývám místem pod Nuselským mostem. Motivací je chuť pokusit se vypořádat s jizvou v zástavbě, kterou po sobě most zanechal a také fakt, že místo má naprosto kosmický charakter. Slouží jako podstavec ...
 • OTEVŘENÁ VĚZNICE 

  Author: Dománková Anna; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Stára Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v lokalitě Praha Karlín v ulici Pernerova. První část diplomové práce je věnována analýze současného stavu vězeňství v České republice, analýze vývoje vězeňské architektury ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA 

  Author: Dvořáková Hana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem práce je navrhnout bydlení pro aktivní seniory, složené z malých buněk a vytvoření dalších prostor komunitního charakteru. Součástí návrhu je i revitalizace usedlosti Šatovka.
 • PŘEROV - PANELOVÉ DĚDICTVÍ 

  Author: Goláň Karel; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kordík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce analyzuje možnosti využití panelové zástavby a materiálu. Vyvíjí metodu hromadné dekonstrukce a rekonstrukce nových struktur. Tuto metodu aplikuje a ověřuje na dvou případových studiích bloků ve městě Přerově.

View more