Poslední příspěvky

 • BYDLENÍ V PRAZE 

  Autor: Švehlová Hana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Vašourková Yvette
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji ...
 • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

  Autor: Keselicová Iva; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chvilíček Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Te?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se ...
 • RESPUBLI : CO 

  Autor: Moravcová Petra; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Hlaváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Respubli:co je koncept bydlení a práce zítřka, který vychází z ideálního průsečíku mezi nabídkou trhu a poptávkou lidí. Na téma je nahlíženo z perspektivy developera nebo investora a potenciální mezery na trhu s nemovitostmi. ...
 • NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH" 

  Autor: Slováková Nikoleta; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: MItášová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  ?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ...
 • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

  Autor: Bojadžjan Anait; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
 • URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJE ROZKOŠSKÉHO ÚDOLÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

  Autor: Vozáb Petr; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Schwarz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Urbanistická studie zabývající se rozvojem městské čtvrti v Havlíčkově Brodě. Práce se zaměřuje na výstavbu obytné čtvrti v území s nízkou mírou občanské vybavenosti a s omezenou dopravní dostupností. Vymezuje se vůči ...
 • HOSPIC CHEB 

  Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné ...
 • MUZEUM MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

  Autor: Orosz Viktor; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Budova múzea so stálou expozíciou archeológie a histórie s výstavnými priestormi. Súčasťou bude administratívne a prevádzkové zázemie, vrátane priestorov pre doplnkové aktivity návštevníkov a úprava okolia. Cieľom projektu ...
 • REVITALIZACE ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ V BRNĚ 

  Autor: Homola Adam; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Wahla Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomového projektu je celková revitalizace prostoru Římského náměstí v Brně a jeho doplnění současné zástavby čtyřmi novostavbami. Dvě z těchto budov jsou řešeny kompletně a zbylé pouze hmotově.
 • KUTNÁ HORA 

  Autor: Kanderová Lucia; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Brychta Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže ...
 • REGENERACE A NOVÉ VYUŽITÍ INDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU S OHLEDEM NA BYDLENÍ 

  Autor: Opl Jiří; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomní práce se zabývá revitalizací, konverzí a dostavbou industriálního areálu Papírenské továrny v Plzni, která představuje jednu z největších transformačních ploch při řece Radbuze. Uspořádání zástavby areálu továrny ...
 • REVITALIZACE FARY V BLANSKU U KAPLICE 

  Autor: Piskáčková Anna; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je obnova areálu fary v Blansku u Kaplice. Areál fary má v návrhu sloužit jako zařízení terapeutické komunity pro drogově závislé. K původní historicky cenné faře se sýpkou a stodolou je dostavěna ...
 • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

  Autor: Kotal Jiří; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Hrouda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
 • PAMÁTKOVÁ OBNOVA DVORA ALINKOV 

  Autor: Kozumplíková Vendula; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Návrh se zabývá obnovou dvora Alinkov, který se nachází v jihomoravském kraji poblíž Moravského Krumlova u obce Čermákovice. Jelikož je okolí možná i přímo Alinkov spojený s novokřtěnci, kteří byli zruční řemeslníci, ...
 • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA 

  Autor: Vyšný Ján; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kovačevič Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene režimu ...
 • PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE 

  Autor: Daněk Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Krupauer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit ...
 • ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LOCHMANOVA 

  Autor: Votoček Jan; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Krýzl Jonáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Práce se zabývá možností využití prostranství stávajícího autobusového nádraží a parkoviště v Lochmanově ulici v centru Ústí nad Orlicí. Transformaci předimenzovaného území podmiňuje přesun autobusového nádraží k vlakovému. ...
 • KUTNÁ HORA 

  Autor: Wolf Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Ježek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Program a umístnění budovy navazují na závěry z analýzy předdiplomního semináře, který se zabýval celým sídlištěm Hlouška v Kutné Hoře. Třípatrové komunitní centrum s jídelnou, třídami, kancelářemi i prostory pro sport ...
 • REVITALIZACE BROWNFIELDU ZETOR, HAVLÍČKŮV BROD 

  Autor: Sommer Michal; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hnilička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá tématem přeměny brownfieldu Zetor na plně funkční součást městské struktury ve formě obytné čtvrti s doplňujícími funkcemi.
 • MARTIN 

  Autor: Strelcová Barunka; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Smrčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný blok transformujem a ...

Zobrazit další