Poslední příspěvky

 • MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ 

  Autor: Masojídková Šárka; Vedoucí práce: Tvarůžek Martin; Oponent práce: Žižková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Design nízkonákladového gynekologického křesla pro střední segment trhu s důrazem na levnější technologie. Hledání nedostatků současných řešení a na jejich základě hledání nové estetické a ergonomické souvislosti se zaměřením ...
 • EKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCI 

  Autor: Bomberová Eva; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok ...
 • OTEVŘENÉ VĚZENÍ 

  Autor: Bendová Veronika; Vedoucí práce: Hlaváček Dalibor; Oponent práce: Kupka Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice na parcele mezi ulicemi Pernerova, Thámova a Šaldova v Karlíně. Projekt ověřuje koncept otevřené věznice v městském prostředí, které slouží ke snazšímu návratu odsouzených ...
 • TRANSFORMACE BÝVALÉHO TEXTILNÍHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI 

  Autor: Binter Jan; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Ansorge Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomový projekt pracuje s transformační plochou bývalého textilního areálu v Červeném Kostelci. Návrh předkládá možnost budoucího rozvoje, etapizaci, provázání s městskou strukturou a možnou využitelnost jednotlivých ...
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  Autor: Bredová Anna; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomní práce řeší projekt Základní školy v obci Květnice. Součástí práce je i návrh urbanismu centra obce (hmotový koncept), která je v současné době zcela bez občanské vybavenosti.
 • VEŘEJNÝ AUTONOMNÍ TRANSPORT 

  Autor: Horáček Marek; Vedoucí práce: Tvarůžek Martin; Oponent práce: Gottwald Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Vize městské veřejné sdílené dopravy, která zapadá do nadčasového kontextu doby. Práce zahrnuje návrh vozidla respektující parametry veřejného prostředku a také vlastní představu o prostředí, pro které je vozidlo navrženo.
 • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ 

  Autor: Bažová Vendula; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Alinče Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Dostavba a ucelení městského bloku definovaného ulicemi Olbrichova, Čapkova, Olomoucká a náměstím Republiky v Opavě. Dostavovanými objekty jsou bytové domy a hotel.
 • REVITALIZACE HRADU A PIVOVARU RYCHMBURK 

  Autor: Cahová Barbora; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí. Hrad i pivovar je chráněn jako nemovitá kulturní památka a jsou součástí městské památkové zóny Předhradí. V současnosti hrad slouží ...
 • DOSTAVBA BLOKU PRAHA - SMÍCHOV 

  Autor: Macháčková Jolana; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Hučíková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Projekt se zabývá řešením nedokončeného bloku na pražském Smíchově v ulici V Botanice. Cílem projektu bylo vytvoření návrhu, který bude v souladu s urbanistickými a architektonickými podmínkami v území, a doplnění prostředí ...
 • Metropolitní dům, Vinohrady 

  Autor: Vagaday Jan; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hradečný Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je návrh metropolitního domu na pražských Vinohradech. Náplní objektu je rezidence pro seniory s parterem otevřeným veřejnosti. Součástí objektu je i stávájící výduch z metra.
 • MULTIFUNKČNÍ MĚSTSKÝ DŮM - TŘEBÍČ 

  Autor: Březnová Klára; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Kordovská Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Navrhuji multifunkční městský dům na místě bývalého obchodního domu Delvita v centru Třebíče. Současný objekt je ve špatném technickém stavu, využívá se jen částečně. Přitom se nachází ve velmi atraktivní poloze nedaleko ...
 • REVITALIZACE HRADU A PIVOVARU RYCHMBURK 

  Autor: Dašková Dominika; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomní projekt se zabývá revitalizací areálu pivovaru a hradu Rychmburk v obci Předhradí. Obě budovy jsou nemovité kulturní památky. Projekt navazuje na záměr vedení Pardubického kraje změnit funkční využití hradu a ...
 • DOMOV PRO SENIORY - PRAHA LIBUŠ, UL. HOŠTICKÁ 

  Autor: Burda Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Šorm Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem bylo navrhnout novostavbu domova pro seniory na volném pozemku v území Písnice-Libuš takovou, aby jim pomohla cítit se součástí společnosti. Nabízí jim různé druhy prostorů, kde se budou cítit dobře, podle jejich ...
 • NUSELSKÉ ÚDOLÍ 

  Autor: Bonka Bohdan; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Tej Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  V diplomové práci se zabývám místem pod Nuselským mostem. Motivací je chuť pokusit se vypořádat s jizvou v zástavbě, kterou po sobě most zanechal a také fakt, že místo má naprosto kosmický charakter. Slouží jako podstavec ...
 • OTEVŘENÁ VĚZNICE 

  Autor: Dománková Anna; Vedoucí práce: Hlaváček Dalibor; Oponent práce: Stára Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřené věznice v lokalitě Praha Karlín v ulici Pernerova. První část diplomové práce je věnována analýze současného stavu vězeňství v České republice, analýze vývoje vězeňské architektury ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY - ŠATOVKA 

  Autor: Dvořáková Hana; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem práce je navrhnout bydlení pro aktivní seniory, složené z malých buněk a vytvoření dalších prostor komunitního charakteru. Součástí návrhu je i revitalizace usedlosti Šatovka.
 • PŘEROV - PANELOVÉ DĚDICTVÍ 

  Autor: Goláň Karel; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kordík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce analyzuje možnosti využití panelové zástavby a materiálu. Vyvíjí metodu hromadné dekonstrukce a rekonstrukce nových struktur. Tuto metodu aplikuje a ověřuje na dvou případových studiích bloků ve městě Přerově.
 • KONVERZE AREÁLU NA DUBOVCI 

  Autor: Hanák Pavel; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Předmětem diplomového projektu je návrh polyfunkčních objektů v ulici Na Dubovci ve Strakonicích. Nově vzniklá zástavba utvoří polouzavřený blok a měla by napomoci k celkové revitalizaci území brownfieldu.
 • ODCHÁZENÍ 

  Autor: Červená Tereza; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Rydlo Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Diplomová práce se zabývá procesem odcházení. Zabývá se procesem umírání tak, aby se opět stal nevyčleněnou součástí našeho bytí. Snaží se přispět k novému pohledu na smrt, se kterou mnohdy neumíme žít, na smrt, která nás ...
 • Polyfunkční dům, Děčín 

  Autor: Laceková Eva; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Dvořák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Polyfunkční dům s obchodním parterem.

Zobrazit další