Recent Submissions

 • Architektonické řešení prostředí pro osoby s parkinsonovou nemocí 

  Author: Jan Tomandl; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Dulla Matúš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-13)
  Disertační práce shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování ...
 • O. M. Ungers - Kritická studie 

  Author: Milan Pitlach - Bergstein; Supervisor: Fragner Benjamin; Opponent: Tichá Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  30. 9. 2007 zemřel v Kolíně nad Rýnem ve věku 81 let Oswald Mathias Ungers, muž, který ve druhé polovině 20. století svým dílem ovlivnil nejen německou, ale i mezinárodní architekturu. Jedná se o kritickou reflexi Ungersova ...
 • Urbánní forma a fraktavní uspořádání města 

  Author: Michal Dvořák; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Holubec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
  Tato práce hovoří o celku města a jeho fyzické formě - zástavbě a prostoru.Ukazuje, jak se tento celek a jeho části mohou chovat jako fraktálu- blízké struktury. Práce spojuje dva přístupy. V první řadě přístup matematický, ...
 • Vztah umění a urbánního prostředí 

  Author: Petra Vlachynská; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
  Tématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují ...
 • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

  Author: Veronika Kastlová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Ševčík Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
  Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY LEVINSKÁ OLEŠNICE 

  Author: Alexandra Kaščaková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Práce se zabývá návrhem souboru staveb pro bydlení a služby v Levínské Olešnici. Hlavním tématem je vytvoření příjemného bydlení pro seniory a lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Parcela, která byla k tomuto projektu ...
 • MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 

  Author: Dominik Zvelebil; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Cílem projektu je návrh nové budovy magistrátu města Olomouce, který je v současnosti roztroušený po celém městě do několika budov. Některé v nevhodném podnájmu. Objekt je umístěn v lokalitě bývalého autobusového nádraží. ...
 • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

  Author: Jakub Kozler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
 • MEZITRATÍ 

  Author: Silvia Matisová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kubíček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práca hľadá optimálne využitie územia Mezitratí, ktoré je zo všetkých strán obklopené vlakovými traťami. Napriek dobrej dopravnej dostupnosti a blízkosti k centru Prahy je územie dodnes nedostatočne využité. Má ...
 • CENTRUM MÓDY A DESIGNU 

  Author: Vendula Grycová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Švec Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Předmětem diplomové práce je návrh Centra módy a designu, ktreré poskytne uměleckým oborům zázemí. Centrum pro začínající i profesionály, které bude disponovat kvalitními jak pracovními, tak výstavními prostory. Budova by ...
 • STADION NA HRANÍ AMERICKÉHO FOTBALU V PRAZE 

  Author: Anton Pelech; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Baďura David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Témou práce je návrh prvého štadióna na hranie amerického futbalu v Českej Republike. Cieľom je vytvoriť dôstojný a zároveň reprezentatívny štadión, ktorý bude primárne zohľadňovať všetky špecifické potreby amerického futbalu.
 • ŽIVÁ SCÉNA 

  Author: Mária Smetanová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Štefanič Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Kostelné námestie v Michalovcach sa opäť stáva stredobodom mesta a jeho diania. Mesto v minulosti svoj historický kontext zavrholo, preto sa objavuje nová scéna. Priestor interakcie kultúr, osvety a vzájomnej inšpirácie. ...
 • Parkovací dům, Humpolec 

  Author: Robert Rössler; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout parkovací dům, který v sobě integruje supermarket a kavárnu. Nalezení funkčního spojení kontrastujících provozů a řešení rozporů mezi otevřeností – uzavřeností, mezi pohybem pěších – ...
 • Základní umělecká škola, Cheb 

  Author: Michail Nužnyj; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Voborský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Novostavba ZUŠ v Chebu se nachází v historickém centru města vedle řeky Ohře. Disponuje učebnami pro hudební, literárně-dramatické a výtvarné obory, dvěma koncertními sály a nahrávacím studiem. Architektura stavby reaguje ...
 • Palác Palmovka 

  Author: Daniil Solovev; Supervisor: Seho Hana; Opponent: Lipovský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bytový dům s pobočkou městské knihovny a obchody u křížovatky Palmovka. Návrhem je stavba tvořící samostatný blok a vymezující prostor náměstí před plánovaným úřadem Prahy 8. Urbanistická koncepce počítá s vytvořením parku ...
 • Polyfunkční dům, Praha - Libuš 

  Author: Iva Stančíková; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Řešeným projektem je bytový dům, nacházející se v nově navržené lokalitě, která vznikne výstavbou nové linky metra D. Bytový dům je součástí polyfunkčního komplexu a dohromady tvoří samostatný blok.
 • Bytový dům 

  Author: Tereza Smažinková; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Nosek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním bytového domu v nově plánované čtvrti prokopka v Pardubicích.
 • Bytový blok, Lanškroun 

  Author: Karolína Šimonová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Mým cílem bylo vytvořit fungující blok u náměstí v dosud urbanisticky nevyhovující zástavbě. V konceptu se snažím dodržovat jak uliční čáry, tak i hmotově reagovat na výšky okolních budov. Dále vyrovnávám 3m výškový rozdíl ...
 • Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov 

  Author: Jitka Zemanová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bydlení v kontaktu s přírodou, blízko centra a s výhledem na Prahu, to je bydlení na Novém Zlíchově. Tato práce se zabývá využitím pozemku, který disponuje právě těmito vlastnosti. Nachází se zde spíše maloměstská zástavba, ...
 • Bydlení ve městě - obytný soubor Nový Zlíchov 

  Author: Štěpán Rozsíval; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Navrhovaný objekt se nachází v Praze na ulici Nový Zlíchov ve čtvrti Zlíchov jihozápadně od centra na levém břehu Vltavy, na východě pražské městké části a městského obvodu Praha 5. Hlavními myšlenkami objektu bylo propojení ...

View more