Recent Submissions

 • BYDLENÍ PRO SENIORY LEVINSKÁ OLEŠNICE 

  Author: Alexandra Kaščaková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Práce se zabývá návrhem souboru staveb pro bydlení a služby v Levínské Olešnici. Hlavním tématem je vytvoření příjemného bydlení pro seniory a lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Parcela, která byla k tomuto projektu ...
 • ŽIVÁ SCÉNA 

  Author: Mária Smetanová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Štefanič Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Kostelné námestie v Michalovcach sa opäť stáva stredobodom mesta a jeho diania. Mesto v minulosti svoj historický kontext zavrholo, preto sa objavuje nová scéna. Priestor interakcie kultúr, osvety a vzájomnej inšpirácie. ...
 • MEZITRATÍ 

  Author: Silvia Matisová; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kubíček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práca hľadá optimálne využitie územia Mezitratí, ktoré je zo všetkých strán obklopené vlakovými traťami. Napriek dobrej dopravnej dostupnosti a blízkosti k centru Prahy je územie dodnes nedostatočne využité. Má ...
 • MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 

  Author: Dominik Zvelebil; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Cílem projektu je návrh nové budovy magistrátu města Olomouce, který je v současnosti roztroušený po celém městě do několika budov. Některé v nevhodném podnájmu. Objekt je umístěn v lokalitě bývalého autobusového nádraží. ...
 • CENTRUM MÓDY A DESIGNU 

  Author: Vendula Grycová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Švec Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Předmětem diplomové práce je návrh Centra módy a designu, ktreré poskytne uměleckým oborům zázemí. Centrum pro začínající i profesionály, které bude disponovat kvalitními jak pracovními, tak výstavními prostory. Budova by ...
 • STADION NA HRANÍ AMERICKÉHO FOTBALU V PRAZE 

  Author: Anton Pelech; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Baďura David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Témou práce je návrh prvého štadióna na hranie amerického futbalu v Českej Republike. Cieľom je vytvoriť dôstojný a zároveň reprezentatívny štadión, ktorý bude primárne zohľadňovať všetky špecifické potreby amerického futbalu.
 • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

  Author: Jakub Kozler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
 • Jindřišská Růžová 

  Author: Ondřej Toman; Supervisor: Valouch Štěpán; Opponent: Krejčí Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bytový dům v Růžové doplňuje uliční frontu a respektuje rozměry okolních staveb. Byl zvolen takový modul domu, aby dům nabídl co nejvíce malometrážních bytů při zachování standardu 2kk. Byty jsou zamýšleny jako městské ...
 • Kampus, Lanškroun 

  Author: Kristina Vorobyeva; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Projekt se zabývá řešením zázemí pro studenty střední zemědělské školy města Lanškroun. Hmota objektu se skládá z čtyř části a jednoho samostatně stojícího bloku naproti. Budova nabízí možnost ubytování pro více než 200 ...
 • Dostupné bydlení, Berlín 

  Author: Lucie Řeháková; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Jelínek Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Předmětem práce je návrh bytového družstevního domu "Baugruppe", jako součást dostavby městského bloku v berlínské čtvrti Kreuzberg. Konceptem bydlení projektu Baugruppe Berlín je výhodné kolektivní bydlení, které má velké ...
 • Bydlení ve městě - obytný soubor Nový Zlíchov 

  Author: Štěpán Rozsíval; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Navrhovaný objekt se nachází v Praze na ulici Nový Zlíchov ve čtvrti Zlíchov jihozápadně od centra na levém břehu Vltavy, na východě pražské městké části a městského obvodu Praha 5. Hlavními myšlenkami objektu bylo propojení ...
 • Katolická teologická fakulta UK 

  Author: Jan Tomáš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kopecká Julie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Návrh budovy je situován do areálu klášterních zahrad u Emauzského kláštera v Praze 2 na Novém Městě. Budova disponuje ...
 • Parkovací dům, Humpolec 

  Author: Robert Rössler; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout parkovací dům, který v sobě integruje supermarket a kavárnu. Nalezení funkčního spojení kontrastujících provozů a řešení rozporů mezi otevřeností – uzavřeností, mezi pohybem pěších – ...
 • Volnočasové centrum Jindřišská-Růžová 

  Author: Sára Trojovská; Supervisor: Valouch Štěpán; Opponent: Balajka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Proluky v Jindřišské a Růžové ulici nacházející se v samotném centru Prahy, jsou unikátní nejen svou velmi dostupnou polohou, ale také tím, jak jsou si navzájem blízké. Hlavním motivem projektu je tedy vzájemné propojení ...
 • Re-Vize, Klárov 

  Author: Tereza Thérová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kurčíková Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Dům na okraji, dům uprostřed města, dům na nožce. Navrhovaná budova poukazuje na místo s výjimečným výhledem v relativně velmi klidné části centra.
 • Bytový blok, Lanškroun 

  Author: Karolína Šimonová; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Mým cílem bylo vytvořit fungující blok u náměstí v dosud urbanisticky nevyhovující zástavbě. V konceptu se snažím dodržovat jak uliční čáry, tak i hmotově reagovat na výšky okolních budov. Dále vyrovnávám 3m výškový rozdíl ...
 • Pragovka - tvorba nového prostoru - galerie s kavárnou 

  Author: Juraj Vronka; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Při navrhování galerie, situované v průmyslovém prostředí Pragovky, jsem se snažil najít podobnosti mezi typologií galerií a industriálních staveb a spojit je. Díky tomu si galerie propůjčuje vizuální identitu od průmyslových ...
 • Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov 

  Author: Jitka Zemanová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bydlení v kontaktu s přírodou, blízko centra a s výhledem na Prahu, to je bydlení na Novém Zlíchově. Tato práce se zabývá využitím pozemku, který disponuje právě těmito vlastnosti. Nachází se zde spíše maloměstská zástavba, ...
 • Pragovka-tvorba nového prostoru s akcentem na ekologii-kavárna s knihovnou 

  Author: Tereza Trampotová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Objekt kavárny s knihovnou se nachází v oblasti Prahy 9 zvané jako "Pragovka". Stavba se skládá ze tří nadzemních podlaží, ve kterých se nachází kavárna, knihovna, odpočinková místnost, studovny a další vedlejší provozy. ...
 • Bydlení, Podbělohorská 

  Author: Ondřej Zgraja; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Na místě, které svojí strukturou připomíná spíše periferii města, ale na periferii neleží, hledám vhodný typ bydlení za daných podmínek – místo ve svahu, v řídce zastavěném území, obklopené různorodou výhodami i nevýhodami ...

View more