Recent Submissions

 • Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady 

  Author: Jana Nguyen; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Bartoňová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Jan Krouský; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ptáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. Dotvoření bloku znamená ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Štěpán Šmejkal; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jeřábek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných struktur zejména klasicistní ...
 • Ekologické centrum 

  Author: Bruno Pella; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Výukové pavilóny Ekologického centra Prales sa nachádzajú v otvorenom prírodnom areáli, východne od železničnej zastávky pražskej mestskej časti Kbely. Dve hmoty sú položené v zapustenom dvore pod terénom, čím vytvárajú ...
 • Domov pro seniory, Praha 2 

  Author: Silvia Novosadová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú zástavbu. Komunikujú ...
 • Bydlení, Mladá Boleslav 

  Author: Gabriela Voláková; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Kukral Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. Aby došlo k nabourání ...
 • MULTIFUNKČNÍ ARÉNA VYPICH 

  Author: Cuong Van Do; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Jirovec Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Náplní Diplomové práce je návrh Multifunkční arény a urbanismus místa, jenž má za cíl vylepšit stávající dopravní situaci na Vypichu. Vyřešit problematiku frekventované křižovatky pomocí urbanistického konceptu, který ...
 • DOTVOŘENÍ SEVERNÍHO NÁBŘEŽÍ HOLEŠOVIC 

  Author: Eva Trnková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Práce se zabývá řešením transformačního území MČ Praha 7 v severní části holešovického meandru, resp. jeho část přiléhající k levému břehu Vltavy vymezená ulicí U Pergamenky. V úvodní části práce je popsán a stanoven ...
 • UŽITKOVÉ VOZIDLO DO MĚSTA 

  Author: Filip Hámek; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Gottwald Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Práce se zabývá návrhem užitkové vozidla pro následujících 25 až 50 let. Otevřená podvozková platforma Loop je konceptuální návrh samostatné autonomní podvozkové jednotky, která je oddělena od kabiny a modulárních nástaveb. ...
 • URBANISTICKÁ KONCEPCE CENTRA ČIMIC 

  Author: Tomáš Musil; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Riegrová Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tématem diplomové práce je Urbanistická koncepce centra Čimic Koncepce pracuje se třemi základními měřítky: v měřítku severu Prahy řěší propojení s okolními sídly a rekreačními oblasti. V měřítku Čimic koncepce řeší optimální ...
 • ŽÍTKOVÁ 

  Author: Alena Zmeškalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Adam Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Diplomová práce se věnuje revitalizaci vesnice Žítková, vytvořením koncepce Sídelního obrazu a iniciačních staveb vesnického společenství. Koncepce definuje obraz místa a způsob péče o něj. Stavby doplňují stávající urbánní ...
 • REHABILITACE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN V HRADCI KRÁLOVÉ 

  Author: Vojtěch Sigl; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Štefek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Téma práce je nalezení vhodného využití pro Žižkovy kasárny v Hradci Králové, v současnosti stále patřící Armádě České republiky, které by plně využilo potenciál této výjimečné stavby a jejího dvora k rozvoji města i budovy ...
 • KONVERZE AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

  Author: Dominika Layerová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Diplomová práce se zabývá areálem bývalých Žižkových kasáren v Českých Budějovicích. Cílem práce je nalezení vhodného využití areálu a jeho začlenění do současné struktury města. Je zde navrženo bydlení a coworkingové ...
 • SENIOR PARK ŠATOVKA, PRAHA 6 

  Author: Anna Zachariášová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Záměrem je vybudovat místo pro klidný život seniorů a každodenní setkávání všech obyvatel řešené lokality. Cílem je vytvoření senior parku složeného z malých obytných buněk, doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. ...
 • STŘEKOV - MĚSTO U ŘEKY 

  Author: Kateřina Novotná; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Hrouda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tématem diplomové práce je urbánní rozvoj území v Ústí nad Labem na Střekově. Práce navrhuje vizi a koncepci dalšího možného urbanistického rozvoje čtvrti a jeho uchopení. Vizí projektu je saturovat hodnoty v území a ...
 • DOMOV PRO SENIORY, PRAHA 2 

  Author: Barbora Langmajerová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem domu pro seniory v Praze 2 – Vinohrady. Záměrem bylo navrhnout klidné místo pro bydlení nejen pro zcela imobilní, ale i pro aktivní seniory. Výsledkem práce je stavba blokového typu ...
 • MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM 

  Author: Hana Nováková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Sonlajtner Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  V diplomové práci jsem zpracovala návrh na lezecké centrum v Praze na Vypichu. Návrhu předcházely podrobné analýzy území zpracované v předdiplomovém semináři. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit multifunkční sportovní ...
 • KONVERZE BÝVALÉ STÁČÍRNY V KARLOVÝCH VARECH 

  Author: Andrea Nováková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kropp Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Předmětem diplomové práce je konverze bývalé stáčírny v Karlových Varech s převládajícím kulturním využitím a dále posílení vazby okolí na centrum Karlových Varů.
 • MĚSTSKÝ BLOK V KLADNĚ 

  Author: Jan Miňovský; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Müller František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Předmětem diplomové práce je návrh doplnění městské struktury v centru města Kladna. Projekt nabízí řešení v urbanistickém měřítku i podrobnější studii vybraných bytových domů.
 • LETIŠTĚ 

  Author: Oto Melter; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Tej Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Technika v krajině. Návrh aeroklubového letiště v blízkosti Pelhřimova.

View more