Now showing items 41-60 of 134

  • Jugoslávští architekti školeni v Čechách. 

   Author: Kovačevič Igor; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Jugoslávští architekti školeni v Čechách: se zaměřuje na meziválečnou generaci architektů z území bývalé Jugoslávie, kteří po návratu z Čech šířili středoevropského ducha i do jižních částí Jugoslávie. Práce sleduje jen ...
  • Kompaktní město a volná krajina 

   Author: Jindřich Felcman; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem této doktorské práce je analýza vztahu mezi dvěma základními principy ovládajícími plošný rozvoj středně velkých měst (s okolo 100.000 obyvateli). První princip se soustředí na kompaktnost města a v našem výzkumu ...
  • Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem 

   Author: Dvořák Ondřej; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Každá společnost se v různých dobách nějakým způsobem starala o staré,nemohoucí a nemocné. Nejen v historii, ale i dnes je lidská solidarita tím hlavním důvodem, proč lidé druhým pomáhají a pečují o ty, kteří se bez jejich ...
  • Koncertní sály. 

   Author: Císler Ondřej; Supervisor: Bočan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
  • Konverze speciálních průmyslových staveb 

   Author: Anna Kašíková Sigmundová; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce vytváří srozumitelnou ilustraci nového využití a přizpůsobení průmyslových staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury.
  • Krajinně-architektonické aspekty obnovy posttěžební krajiny 

   Author: Svobodová Kamila; Supervisor: Sklenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Kuchyně ve středověku a raném novověku 

   Author: Miroslava Cejpová; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Chotěbor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Předmětem práce je výzkum středověkých a raně novověkých kuchyní. Práce zkoumá stavební podobu kuchyní, jejich umístění v rámci stavby, případně širšího areálu (hradu, tvrze, zámku, kláštera), provoz a vybavení. Zaměřuje ...
  • Lázeňská péče-vývoj,trendy,procedury 

   Author: Belko David; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Cílem disertační práce je prohloubení znalostí o lázeňství a o stavbách pro lázeňskou péči. Práce by měla poskytnout základní informace všem, kteří se chtějí zmíněnými stavbami zabývat.V současné době probíhá postupná ...
  • Logistické areály automobilového průmyslu a krajina-vlivy a plánovací nástroje 

   Author: Winkelhardt Roland; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Výstavba areálů automobilové logistiky se projevuje v posledních letech v Evropě jako jeden z důsledků výstavby nových výrobních a montážních závodů. Cílem této práce je ukázat problémy a možnosti,které přináší realizace ...
  • Lokální architektura v globalizovaném světě. Architektonická tvorba na území České republiky 1989–2014. 

   Author: Tichá, Jana; Supervisor: Dulla, Matúš; Opponent: Moravčíková, Henrieta; Kratochvíl, Petr
   (2015)
  • Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve střední Evropě. 

   Author: Kysilková, Kristyna; Supervisor: Kalina, Pavel; Opponent: Štěpánek, Pavel; Kibic, Karel
   (2015)
   Tato práce se zabývá manuelskou architekturou, což je hlavní fáze pozdně gotického stylu v Portugalsku. V tomto období došlo k přelomovým námořním objevům, které změnily dějiny celého světa. Tyto události reflektovala i ...
  • Metodika hodnocení kvality hlavních ulic 

   Author: Aleš Dominik; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Hlavní ulice jsou ve městech významným fenoménem. Jde o jeden z podstatných typů veřejného prostoru. Jsou to důležité dopravní spojnice a současně místa společenského a ekonomického života. Jejich kvalita má vliv na ...
  • Metody zkoumání a interpretace architektury v současných podmínkách. 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-01)
   Práce se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů, které měly nebo by mohly mít zásadní vliv na český architektonický diskurs. Výběr autorů, interpretačních ...
  • Mezi nadějí a zmarem 

   Author: Jan Uhlík; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Panoch Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Disertační práce se na pozadí dobových diskusí o náplni a novém směřování péče o památky zabývá problematikou rekonstrukcí a nových realizací v historických částech Prahy (Staré a Nové Město pražské, Malá Strana, Hradčany, ...
  • Mimonemocniční ambulantní operační centra 

   Author: Hykel, Petr Maximus; Supervisor: Fořtl, Karel; Opponent: Dvořák, Josef; Juha, Michal; Stýblo, Zbyšek
   (2016)
  • Mobile - based Sensing - Smartphone Application for Long- term Urban Lifestyle and Mobility Monitoring 

   Author: Ladislava Fialka Sobková; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vorel Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Zvyšující se poptávka po datech a chytrých řešeních je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví vývoje lidské činnosti. Tato tendence je znatelná také v oblasti architektury a městského plánování. Data o procesech ve městě ...
  • Model poznání městského domu na základě archivních pramenů-archivní reserše k dějinám souboru objektů na Novém Městě pražském. 

   Author: Samojská Kateřina; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Klápště Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Topografické studium souboru domů na Novém Městě pražském, archivní rešerše pro potřeby záchranného archeologického výzkumu. Syntetické rekonstrukční plány, znázorňující vývoj městského bloku v novověku. Meze a možnosti ...
  • Možné prostorové dopady ropného zlomu v ČR 

   Author: Peltan, Tomáš; Supervisor: Maier, Karel
   (2014)
  • Navrhování budov z panelů z vrstevného masivního dřeva 

   Author: Pavlas, Marek; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Navrhování spolehlivé ochrany podzemních prostor a konstrukcí před nežádoucím působením vody. 

   Author: Káně Luboš; Supervisor: Kutnar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)