Now showing items 27-46 of 126

  • Fenomén souvislého prostoru 

   Author: Laila Sabsabiová; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tento výzkum sleduje vývoj koncepce prostoru tak, jak ji uvádí ve své práci historik Sigried Gideon ve své knize z roku 1941 Space, Time and Architecture. Výzkumná práce sleduje architektonické tendence, které se v průběhu ...
  • Flexibilní bydlení - universální prostor v bytě. 

   Author: Yunitsyna Anna; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Tichý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
  • Funkce pozedního věnce ve zděném objektu 

   Author: Kaplan, Jaroslav; Supervisor: Lorenz, Karel; Opponent: Drdácký, Miloš; Košatka, Pavel
   (2014-09-25)
  • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

   Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
  • Humanistická role architektury v současné společnosti 

   Author: Melková, Pavla; Supervisor: Jehlík, Jan; Opponent: Kratochvíl, Petr; Švácha, Rostislav
   (2016)
   Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti ...
  • Hvězdárny v Česku. 

   Author: Kovář Štěpán; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Rušin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Tato práce si klade za cíl zmapovat astronomické observatoře v České republice a tím vytvořit poprvé v historii jejich soupis,zeměpisné souřadnice a pořídit fotografickou dokumentaci.Disertační práce se skládá ze tří ...
  • IA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácností 

   Author: Kateřina Horák Goryczka; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Důvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního ...
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Author: Gogolák Ivan; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Identita městského prostoru jako soubor kvalit a její proměna v období střetu tradičních a moderních přístupů v utváření města. 

   Author: Vojtík, Šimon; Supervisor: Sedlák, Jan; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Kiszka, Josef
   (2015)
  • Inovativní dřevěné konstrukce 

   Author: Vomelová, Šárka; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

   Author: Jan Žemlička; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...
  • Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury 

   Author: Háblová Anna; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. ...
  • Jugoslávští architekti školeni v Čechách. 

   Author: Kovačevič Igor; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Jugoslávští architekti školeni v Čechách: se zaměřuje na meziválečnou generaci architektů z území bývalé Jugoslávie, kteří po návratu z Čech šířili středoevropského ducha i do jižních částí Jugoslávie. Práce sleduje jen ...
  • Kompaktní město a volná krajina 

   Author: Jindřich Felcman; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem této doktorské práce je analýza vztahu mezi dvěma základními principy ovládajícími plošný rozvoj středně velkých měst (s okolo 100.000 obyvateli). První princip se soustředí na kompaktnost města a v našem výzkumu ...
  • Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem 

   Author: Dvořák Ondřej; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Každá společnost se v různých dobách nějakým způsobem starala o staré,nemohoucí a nemocné. Nejen v historii, ale i dnes je lidská solidarita tím hlavním důvodem, proč lidé druhým pomáhají a pečují o ty, kteří se bez jejich ...
  • Koncertní sály. 

   Author: Císler Ondřej; Supervisor: Bočan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
  • Konverze speciálních průmyslových staveb 

   Author: Anna Kašíková Sigmundová; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce vytváří srozumitelnou ilustraci nového využití a přizpůsobení průmyslových staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury.
  • Krajinně-architektonické aspekty obnovy posttěžební krajiny 

   Author: Svobodová Kamila; Supervisor: Sklenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Lázeňská péče-vývoj,trendy,procedury 

   Author: Belko David; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Cílem disertační práce je prohloubení znalostí o lázeňství a o stavbách pro lázeňskou péči. Práce by měla poskytnout základní informace všem, kteří se chtějí zmíněnými stavbami zabývat.V současné době probíhá postupná ...
  • Logistické areály automobilového průmyslu a krajina-vlivy a plánovací nástroje 

   Author: Winkelhardt Roland; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Výstavba areálů automobilové logistiky se projevuje v posledních letech v Evropě jako jeden z důsledků výstavby nových výrobních a montážních závodů. Cílem této práce je ukázat problémy a možnosti,které přináší realizace ...