Now showing items 69-88 of 134

  • Parametry ovlivňující probarvenost pohledového betonu 

   Author: Monika Utěšená; Supervisor: Pernicová Radka; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Výzkumná práce definuje atributy probarvovaného pohledového betonu, přičemž není omezena pouze na čas “0”, tedy čas, kdy je beton po vytvrzení odbedněn, ale zkoumá a monitoruje také tendence vizuální proměny jeho povrchu ...
  • Podnikatelské baroko: naivně historizující tendence v rezidenční architektuře na území České republiky v letech 1990 2015 

   Author: Bortelová Eva; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce mapuje naivně historizující tendence v rezidenční architektuře v Praze a okolí mezi lety 1990 až 2015. Na základě zjištěných charakteristik bylo navrženo rozdělení těchto objektů do skupin se společnými ...
  • Praha nepostavená. Nerealizovaný urbanismus v Praze a téma vltavských břehů v kontextu přerodu města v moderní metropoli 

   Author: Brůhová, Klára; Supervisor: Vorlík, Petr; Opponent: Urlich, Petr; Biegel, Richard
   (2015)
  • Principy udržitelné konverze industriálních areálů 

   Author: Kirovová Lucie; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V ...
  • Profesionální užití slámy v architektuře 

   Author: Ščudla Miroslav; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Chybík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Sláma se v soudobé architektuře používá okrajově, nejčastěji v rámci svépomocné výstavby. I když jsou pozitivní vlastnosti slámy již dlouho známy, nezískala si zatím širší důvěru mezi stavebníky ani projektanty. Stavební ...
  • Proměna prostorového uspořádání bytu v období postsocialismu 

   Author: Boumová, Irena; Supervisor: Zavřel, Zdeněk; Opponent: Kynčl, Jakub; Šafer, Jaroslav
   (2015)
  • Proměna venkovské architektury ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 

   Author: Ludmila Hůrková; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce se věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské architektury během 19. a 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkvská sídla v blízkosti Prahy nacházející se podél Pražsko-duchdovské dráhy, původně ...
  • Proměny domovní zástavby Trutnova a okolních měst 

   Author: Madaj Marek; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-17)
   Práce se zabývá proměnami městského obytného domu menšího města, zkoumaným městem je Trutnov,dále města analogická z hlediska historického a stavebního vývoje-Hostinné,Dvůr Králové nad Labem,Pilníkov a Žackéř. Práce sleduje ...
  • Pronikání anglického parku do francouzské zahrady v českých zemích 

   Author: Mertenová Kateřina; Supervisor: Vlček Pavel; Opponent: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-14)
   Téma této disertační práce se dotýká velmi zajímavé etapy v historockém vývoji zámeckých zahrad a parků .Prolínání fáze geometrické barokní zahrady francouzského typu a fáze přírodně krajinářského parku, ke kterému docházelo ...
  • Průmyslové dědictví hornického Plzeňska 

   Author: Jakub Bacík; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Popelová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Přírodní nerostné bohatství České republiky, ve spojení s průmyslovou revolucí 19. a 20. století a s poválečným protežováním těžkého průmyslu, zanechalo na našem území pestrý fond staveb spojených s těžbou - od těžních jam ...
  • PRVKY TRVALE UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY: STÍNĚNÍ JAKO ARCHITEKTONICKÝ PRVEK 

   Author: Tomáš Durdis; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   ínicí prvek jako jeden z nástrojů udržitelné architektury, jeho forma a funkce má vliv na koncept udržitelného stavění.
  • Prvoplán a utopie. 

   Author: Šafářová Vendula; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Disertační práce se zabývá výtvarnými postupy (kresba, malba) při malování architektury. Zkoumá prvoplány Jiřího Krohy (vzniklé v letech 1917-20) a porovnává je kresbou a malbou Zahy Hadid (zejména z let 1976-77). Jiří ...
  • Přechod stavebního projektu do užívací fáze 

   Author: Rudovský, Zdeněk; Supervisor: Pavlík, Miloslav
   (2015)
  • Přírodní materiály v architektuře 

   Author: Hlaváček Dalibor; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Výběr stavebních materiálů má zásadní vliv na chování budovy a její vnímání člověkem. Dnešní doba nabízí architektovi bezpredentní výběr materiálů, který již není odvislý od lokality,jako za dob našich předků. Pestré ...
  • Reprezentace architektonické tvorby ve fotografii 

   Author: Václav Šedý; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Fialová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Historie architektury přesahuje o mnoho tisíceletí dějiny fotografie. Snahy člověka o vyjádření myšlenek prostřednictvím obrazů jsou ale stejně dávné jako potřeba najít obyvatelné prostory nebo vytvářet bezpečné přístřeší. ...
  • Respekt k přirozenému světu v tvorbě architekta 

   Author: Sládeček, Jaroslav; Supervisor: Ševčík, Oldřich; Opponent: Ruller, Ivan; Kratochvíl, Petr
   (2016)
   Práce se zabývá respektem k přirozenému světu v projektech a realizacích českých architektů. Zásadním pojmem je tzv. „Přirozený svět“, rozvíjený v českém prostředí filosofem Janem Patočkou. Práce se zabývá v první části ...
  • Role architekta v procesu navrhování budov pomocí BIM 

   Author: Aleš Marek; Supervisor: Pavlík Miloslav; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Doktorská práce poskytuje orientaci v současné problematice metody BIM a nabízí informace, jak zlepšit kvalitu a efektivitu architektonického návrhu. Práce smysluplně zasazuje činnosti architekta do kontextu procesu ...
  • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

   Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...
  • Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání 

   Author: Kristýna Stará; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Stávající kurikulum umožňuje začlenění tématu krajiny s využitím poznatků oboru architektura a urbanismus do výuky na základních školách s cílem podpořit vzdělávání vedoucí k uvědomělé a občansky angažované společnosti. ...
  • Sakrární architektura Moravskoslezského kraje na přelomu gotiky a renesance 

   Author: Augustinková Lucie; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
   ační práci byly sledovány projevy sakrální architektury Moravskoslezského kraje v letech 1550-1620. Pro lepší přehled byl vyhotoven katalog novostaveb a stavebních zásahů na kostelích ze sledovaného období. Katalogové ...