Now showing items 16-35 of 126

  • Barva povrchů a umělé osvětlení vnitřních prostorů 

   Author: Vyoralová, Zuzana
   (2014)
  • Bezbariérovost a historické objekty 

   Author: Chroustovská, Kateřina; Supervisor: Šestáková, Irena; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Voříšková, Šárka
   (2014-11-13)
  • BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

   Author: Bilan Daniela; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z ...
  • Cognitive Building Systems. Optimization Algorithms in Architecture from Design to Production 

   Author: Kaftan, Martin; Supervisor: ; Achten, Henri; Opponent: Kieferle, J. B.; Hirschberg, Urs
   (2016)
   Achitekti se musí vyporádávat pri navrhování s mnoha omezeními, které narustají jako dusledek zvyšujících se nároku na kvalitu a provoz budov z hlediska udržitelnosti. Na druhé strane technologický pokrok v oblasti ...
  • Cohousing: Analýza dánských bytových souborů 

   Author: Kubcová Jana; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Práce se zabývá dánským společenským svépomocným bydlením bof?llesskab, které americký architekt Charles Durrett v 80. letech 20. století nazval cohousing. Teoretický úvod představuje definici cohousingu prostřednictvím ...
  • DĚTI A MĚSTO: VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA S OHLEDEM NA DĚTI A MLÁDEŽ 

   Author: Mirjana Petrik; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Styl života ve městě a město samotné se za několik posledních dekád výrazně změnilo. Tato změna je obzvláště viditelná na životech dětí a mládeže. Ještě před pětadvaceti lety bylo zcela běžné potkávat děti hrající si bez ...
  • Digital Collaborative Sketching in Architecture 

   Author: Nováková, Kateřina; Supervisor: Achten, Henri; Opponent: Šlerka, Josef; Schmitt, Gerhard
   (2014)
  • Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci 

   Author: Davidová Marie; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Fránek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-29)
   V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený ...
  • Dům v domě jako forma udržitelné architektury: Architektonický koncept z perspektivy udržitelnosti 

   Author: Čeněk, Martin; Supervisor: Zavřel, Zděnek; Opponent: Keppl, Julián; Koleček, Ivan
   (2016)
  • Emergence in Urban Environments. Agend-based Simulation of Environment Reconfiguration 

   Author: Búš, Peter; Supervisor: Achten, H. A.; Opponent: Kieferle, J. B.; Vorel, Jakub
   (2015)
  • Energy Efficiency in Urban Scale 

   Author: Ernest Shtepani; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Abstrakt (česky) Města představují komplexní systémy stavební hmoty, jejíž morfologie hraje klíčovou roli v otázkách energetické spotřeby. Na městskou morfologii lze nahlížet jako na strukturu definovanou algoritmy a jinými ...
  • Fenomén souvislého prostoru 

   Author: Laila Sabsabiová; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tento výzkum sleduje vývoj koncepce prostoru tak, jak ji uvádí ve své práci historik Sigried Gideon ve své knize z roku 1941 Space, Time and Architecture. Výzkumná práce sleduje architektonické tendence, které se v průběhu ...
  • Flexibilní bydlení - universální prostor v bytě. 

   Author: Yunitsyna Anna; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Tichý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
  • Funkce pozedního věnce ve zděném objektu 

   Author: Kaplan, Jaroslav; Supervisor: Lorenz, Karel; Opponent: Drdácký, Miloš; Košatka, Pavel
   (2014-09-25)
  • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

   Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
  • Humanistická role architektury v současné společnosti 

   Author: Melková, Pavla; Supervisor: Jehlík, Jan; Opponent: Kratochvíl, Petr; Švácha, Rostislav
   (2016)
   Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti ...
  • Hvězdárny v Česku. 

   Author: Kovář Štěpán; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Rušin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Tato práce si klade za cíl zmapovat astronomické observatoře v České republice a tím vytvořit poprvé v historii jejich soupis,zeměpisné souřadnice a pořídit fotografickou dokumentaci.Disertační práce se skládá ze tří ...
  • IA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácností 

   Author: Kateřina Horák Goryczka; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Důvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního ...
  • Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst. 

   Author: Gogolák Ivan; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Kristek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.
  • Identita městského prostoru jako soubor kvalit a její proměna v období střetu tradičních a moderních přístupů v utváření města. 

   Author: Vojtík, Šimon; Supervisor: Sedlák, Jan; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Kiszka, Josef
   (2015)