Now showing items 1-20 of 134

  • Jugoslávští architekti školeni v Čechách. 

   Author: Kovačevič Igor; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Jugoslávští architekti školeni v Čechách: se zaměřuje na meziválečnou generaci architektů z území bývalé Jugoslávie, kteří po návratu z Čech šířili středoevropského ducha i do jižních částí Jugoslávie. Práce sleduje jen ...
  • Přírodní materiály v architektuře 

   Author: Hlaváček Dalibor; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Výběr stavebních materiálů má zásadní vliv na chování budovy a její vnímání člověkem. Dnešní doba nabízí architektovi bezpredentní výběr materiálů, který již není odvislý od lokality,jako za dob našich předků. Pestré ...
  • Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem 

   Author: Dvořák Ondřej; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Každá společnost se v různých dobách nějakým způsobem starala o staré,nemohoucí a nemocné. Nejen v historii, ale i dnes je lidská solidarita tím hlavním důvodem, proč lidé druhým pomáhají a pečují o ty, kteří se bez jejich ...
  • Železniční dědictví - identifikace, hodnocení a možnosti nového využití. 

   Author: Zlámaný Michal; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Nový Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Průmyslová revoluce změnila planetu a vytvořila svět jaký známe dnes. Železnice je produktem průmyslové revoluce a zároveň jejím nástrojem. Od svého vzniku soustřeďuje vrcholné kapacity vědy a techniky, přináší nové ...
  • Logistické areály automobilového průmyslu a krajina-vlivy a plánovací nástroje 

   Author: Winkelhardt Roland; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Výstavba areálů automobilové logistiky se projevuje v posledních letech v Evropě jako jeden z důsledků výstavby nových výrobních a montážních závodů. Cílem této práce je ukázat problémy a možnosti,které přináší realizace ...
  • Architektonické soutěže 60.let 20.století publikované na stránkách periodik Architektura ČSR/ČSSR Československý architekt. 

   Author: Popelová Lenka; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Dizertační práce se zabývá architektonickými soutěžemi 60.let 20.století, které proběhly v Čechách a na Moravě (event.nebyly vypsány pro žádný daný pozemek). Historií a specifickou rolí soutěžních projektů ve vývoji ...
  • Sociální a kulturní kontext v moderní architektuře. 

   Author: Zedníčková Zdeňka; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Fialová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
   Disertační práce se věnuje tématu komunikace architekta s veřejností prostřednictvím masovcý sdělovacích médií. Práce se snaží odhalit důvody potřeby této komunikace, ale také její případný obsah. Staví na hypotéze, že by ...
  • Typologie hospice a související problematika 

   Author: Bouček Jan; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
   V disertační práci je hospic zkoumán z hlediska architektonicko-typologického, společně s pohledem na ostatní související vědní obory, které tuto stavbu a žití v ní přímo či nepřímo ovlivňují a objasňují.Hospic je definován ...
  • Pronikání anglického parku do francouzské zahrady v českých zemích 

   Author: Mertenová Kateřina; Supervisor: Vlček Pavel; Opponent: Girsa Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-14)
   Téma této disertační práce se dotýká velmi zajímavé etapy v historockém vývoji zámeckých zahrad a parků .Prolínání fáze geometrické barokní zahrady francouzského typu a fáze přírodně krajinářského parku, ke kterému docházelo ...
  • Proměny domovní zástavby Trutnova a okolních měst 

   Author: Madaj Marek; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-17)
   Práce se zabývá proměnami městského obytného domu menšího města, zkoumaným městem je Trutnov,dále města analogická z hlediska historického a stavebního vývoje-Hostinné,Dvůr Králové nad Labem,Pilníkov a Žackéř. Práce sleduje ...
  • Hvězdárny v Česku. 

   Author: Kovář Štěpán; Supervisor: Navrátil Arnošt; Opponent: Rušin Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Tato práce si klade za cíl zmapovat astronomické observatoře v České republice a tím vytvořit poprvé v historii jejich soupis,zeměpisné souřadnice a pořídit fotografickou dokumentaci.Disertační práce se skládá ze tří ...
  • Vyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře. 

   Author: Skalická Eva; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Architektonické prostředky a pricipy, jejichž prostřednictvím se vyjadřují určité hodnoty, byly podobné v každém sociálním či politickém systému. V celých dějinách architektury nacházíme příklady, kdy náboženské nebo vládní ...
  • Využití fuzzy expertních systémů k analýze architektonické tvorby Adolfa Loose. 

   Author: Talašová Zuzana; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Špaček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Teorie fuzzy množin umožňuje matematicky zpracovávat neučité informace. Podobně také přirozený jazyk běžně pracuje s neučitými pojmy. V literatuře z oblasti historie architektury jsou pravidla charakterizující tvorbu ...
  • Sklo jako moderní konstrukční materiál 

   Author: Vacek, Zdeněk; Supervisor: Lorenz, Karel
   (2013)
  • Systém veřejných prostorů 

   Author: Šindlerová, Veronika; Supervisor: Kaplan, Ivan
   (2013)
  • Koncertní sály. 

   Author: Císler Ondřej; Supervisor: Bočan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
  • Výuka urbanistických regionálních témat (v kontextu ZŠ-pohledem územního plánovače) pro posílení povědomí a aktivní účasti veřejnosti v územním plánování. 

   Author: Vrbová Kateřina; Supervisor: Mejsnarová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Krajinně-architektonické aspekty obnovy posttěžební krajiny 

   Author: Svobodová Kamila; Supervisor: Sklenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Spolubydlení seniorů. 

   Author: Bešťáková Veronika; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Výtvarné umění a architektura 

   Author: Kroulíková Veronika; Supervisor: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)