Now showing items 61-80 of 238

  • Logický analyzátor s mikrořadičem 

   Author: Vít Vaněček; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Císař Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zaměřuje na návrh logického analyzátoru pro výukové účely za pomocí mikrořadiče. Cílem je dosáhnout co nejjednoduššího obvodového řešení, čehož je dosaženo použitím mikrořadiče STM32F303RE osazeného na desce ...
  • Lokalizační systém pro multi-robotickou platformu 

   Author: Kolečkář David; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-26)
   Cílem této práce je seznámit se základy počítačového vidění, robustního vyhledávání vzorů z obrazu. Je popsána geometrie a základy teorie potřebné k pochopení vytvoření obrazu kamerou. Dále je popsán využitý software a ...
  • Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA 

   Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky fluxgate magnetometru s analogovým zpracováním signálu a digitálním výstupem. Magnetometr je řízen pomocí FPGA Actel se soft-core procesorem. Senzor je navrhován s ...
  • Meteorologická stanice pro autonomní provoz bezpilotních prostředků 

   Author: Šach Marek; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat meteorologickou stanici pro podporu budoucího plně samostatného provozu autonomních bezpilotních prostředků (UAV). Řešení sestává z volby vhodných hardwarových a ...
  • Metody měření kvality internetového připojení 

   Author: Knapp Jan; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Toula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Metody řízení kaskád kotlů 

   Author: Bílek Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...
  • Měření elektromechanických parametrů reproduktorů 

   Author: Štys Dalibor; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Husník Libor
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro měření impedančních charakteristik elektrodynamických měničů pomocí LabView a měřící karty NI-USB 6211. Následně je třeba s využitím Matlabu a Curve Fitting ...
  • Měření parametrů elektrických motorů s malým výkonem 

   Author: Sultus Oldřich; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření rychlosti letu anemometrickou metodou 

   Author: Houštecký Lukáš; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření rychlosti vozidel pomocí magnetických senzorů 

   Author: Vojtěch Čechura; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V rámci této práce bylo navrženo zařízení pro měření rychlosti vozidel za pomoci magnetických senzorů a metody vzájemné korelace. Pro zařízení byla navržena a otestována deska plošných spojů s magnetickými senzory a další ...
  • Měření tloušťky materiálů a detekce svarů s využitím vířivých proudů 

   Author: Merzlov Danil; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit měřič tloušťky kovového neferomagnetického plechu a detektor svaru s využitím moderního obvodu LDC1000 od firmy Texas Instruments (tzv. převodník indukčnost - číslo). ...
  • Měřicí jednotka pro synchronní distribuovaný systém 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mnohokanálový systém pro monitorování pohybu se senzory MEMS 

   Author: Mucala Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém sběru dat pro mnohokanálové monitorování pohybu objektu. Systém obsahuje inerciální měřící jednotky osazené mikrokontrolérem ARM o jádru Cortex-M0 a MEMS senzorem MPU-9150, ...
  • Model kontroléru CAN FD v emulátoru QEMU 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Jeřábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce začíná teoretickou částí, která obsahuje analýzu standardu CAN 2.0 a jeho rozdíly s nejnovějším standardem CAN FD. Teoretická část pokračuje s popisem CAN subsystémů v QEMU. Hlavní cíl práce je přispět do vývoje ...
  • Model okolí řídicí jednotky vozidla v prostředí VERISTAND 

   Author: Grus Tomáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Matouš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování elektrického chování točivých strojů typických pro výbavu automobilu 

   Author: Homolka Pavel; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Burda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace systému uvodorovnění radiolokátoru 

   Author: Makeš Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modul pro precizní měření s tenzometry 

   Author: Vít Vlasák; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zabývá návrhem modulu pro excitaci tenzometrického snímače zatížení a zpracování jeho výstupního signálu za účelem vážení zavěšeného závaží. Modul je realizován jako deska plošných spojů s možností připojení k ...
  • Modul pro sběr dat s podporou IEEE 1588 

   Author: Vančura Vít; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro synchronizaci sběru dat 

   Author: Hájek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)