Now showing items 195-214 of 238

  • Velkoplošný textilní senzor pro snímání plochy zatížené lidským tělem 

   Author: Vlašimský Martin; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem této práce je výběr a realizace vhodného typu senzoru zatížení využitelného pro výrobu textilního velkoplošného senzoru a naprogramování sběru dat a jejich grafického zobrazení. Navržený senzor by mohl být využit jak ...
  • Vestavný systém zpracování obrazu pro počítání objektů 

   Author: Steidl Richard; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Řípa Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce analyzuje jednotlivé standardní metody segmentace obrazu a nastiňuje jejich možnost pro využití za nízkých výpočetních a paměťových kapacit, které vestavné systémy nabízejí. V rámci práce byly některé metody následně ...
  • VGA rozhraní na vývojovém kitu Spartan-3E 

   Author: Pinc Pavel; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Virtuální přístroj s mikrořadičem pro analýzu signálu v modulační doméně 

   Author: Cejp Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Císař Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro vyhodnocování parametrů signálu, jako jsou perioda, délka impulsů, časový posun impulzů, a zaznamenávání těchto parametrů v čase. Přístroj umožňuje i funkce klasického ...
  • Virtuální senzor pro měření hmotnostního průtoku 

   Author: Schwank Filip; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem realizací virtuálního senzoru pro měření hmotnostního průtoku na vzduchotechnických jednotkách. Pro odhad využívá fyzikálního modelu a reálných dat z jednotky a je realizována na ...
  • Vícekanálový UV osvětlovač 

   Author: Křepelková Marta; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vlastnosti a struktura sazí a jejich vliv na strukturu sazových kompozitů 

   Author: Hejna Ondřej; Supervisor: Lipták Jan; Opponent: Pilarčíková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

   Author: Štěpánek Tomáš; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...
  • Využití akcelerometrů v oblasti asistivních technologií 

   Author: Cejnar Milan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mocek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití feromagnetické sondy pro určení kurzu 

   Author: Veit Matěj; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Čižmár Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití inerciální navigace při detekci kovů 

   Author: Přibil Michal; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Reinštein Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití levných zařízení od různých výrobců k ovládání domácího okolí pro lidi s omezenou schopností pohybu 

   Author: Ondrej Nečas; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práca sa zaoberá preskúmaním dostupných zariadení a aplikácií Internetu vecí (IoT), vhodnosťou ich ovládacích prvkov a návrhom konceptu jednotného ovládacie bodu pre domácu automatizáciu u osôb s obmedzenou schopnosťou ...
  • Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení 

   Author: Surák Miroslav; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v ...
  • Využití sítí Ethernet v osobních automobilech 

   Author: Bučkovský Dmitrij; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   S vývojem technologií přibývá ve vozidlech čím dál více elektronických zařízení. S tím roste i požadavek na větší šířku pásma a vyšší přenosovou rychlost. Řešením, jak uspokojit vyšší nároky, může být využití Ethernetu. ...
  • Výpočetní část aerometrického systému 

   Author: Čižinský Roman; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Jalovecký Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výškový profil signálu detektoru kovů 

   Author: Paroulek Lukáš; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výuka vestavných systémů s využitím mbed 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Bakalářská práce se zabývá programováním mikrokontroléru STM32F303RE a slouží jako doplnění již existující bakalářské práce s názvem „Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce“. Cílem bakalářské práce je vytvořit ...
  • Vývoj komunikačního protokolu pro bezdrátovou senzorovou síť 

   Author: Krejčí Lukáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vývoj řídicího systému polohování pro mikrotomografii 

   Author: Vít Machanec; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího hardware a software pro rozvoj stávajícího polohovacího systému v mikrotomografu v Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze. V rámci práce je popsán stávající ...
  • Vývoj senzorů a řízení pro automatizovanou hydroponii 

   Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém senzorů a akčních prvků, jenž měl sloužit ke sběru dat a automatické regulaci uzavřeného prostoru. Konkrétně je práce zaměřena na hydroponický systém. Jako ...