Now showing items 156-175 of 238

  • Sběr dat a lokalizace z velmi vzdálených oblastí 

   Author: Krotil Tomáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat ze senzorů pro monitorování budov 

   Author: Škvor Matyáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
  • Senzor vlhkosti a teploty stavebních prvků 

   Author: Jánský Václav; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Fexa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Senzory v synchronním systému sběru dat 

   Author: Bulán Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Simulace činnosti antiblokovacího systému automobilu 

   Author: Hanus Václav; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Váňa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulátor LIN Slave 

   Author: Pereverzeva Aleksandra; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Vajtr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh a proces realizace hardwarového modulu, který se bude používat převážně v automobilovém průmyslu. Hlavní funkcí modulu je simulace několika LIN slavů na základě přijatých požadavků od ...
  • Sledování dronu Ryze Tello 

   Author: Bekhzod Masharipov; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem této práce je vytvořit vizuální sledovací systém s formací vedoucího a následovníka pro dvojici levných dronů DJI Ryze Tello. Pro zachování formace byl použit pouze přenos videosignálu z kamery následovníka. Pro vývoj ...
  • Sleep diary - aplikace pro hodnocení kvality spánku 

   Author: Polan Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Tomlain Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro chytré telefony, která nahradí dosud využívané spánkové deníky. Tato aplikace sbírá data o spánku z běžně dostupného fitness náramku a dává je dohromady s informacemi ...
  • Softvérový terminál pre zber dát prostredníctvom sériovej linky, UDP a TCP 

   Author: Jiří Štefan; Supervisor: Tereň Ondrej; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem této práce je navrhnout a vyvinout program fungující jako sofwarový terminál umožňující komunikaci pomocí standardu RS-232 a protokolů UDP a TCP. Nejprve je vykonán průzkum existujících řešení. Z průzkumu jsou pak ...
  • Software pro robotickou jednotku, která měří osvětlenost v interiérech v síti kontrolních bodů 

   Author: Petr Kůrka; Supervisor: Drábek Tomáš; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření softwaru pro robotickou jednotku, která měří osvětlenost v interiérech v síti kontrolních bodů. V úvodu práce se nachází popis měření osvětlenosti. V další části je uvedena ...
  • Souvislost mezi zpožděním, vyrovnávací pamětí a kvalitou přenosu hlasu v IP síti 

   Author: Hübner Pavel; Supervisor: Slavata Oldřich; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Spolupráce STM32F4xx s optoelektronickými senzory 

   Author: Saro Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stabilita Cimminova algoritmu 

   Author: Vitvera Pavel; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stavba pulzního elektromagnetického akcelerátoru a experimentální ověření jeho parametrů 

   Author: Laga Radim; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Studium elektrických a dielektrických vlastností sazí a sazových kompozitů 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Lipták Jan; Opponent: Hampl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Subjektivní testování kvality internetového připojení 

   Author: Vecko Jakub; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Subjektivní testování kvality nahrávky řeči s vodoznakem 

   Author: Lucie Mühlfeitová; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je, na základě prostudování současných metod vodoznakování a normy pro subjektivní testování ITU-T P.800, navrhnout a zrealizovat subjektivní test kvality nahrávky řeči s vodoznakem. Cílem bylo ...
  • Systém pro detekci koroze pomocí vířivých proudů 

   Author: Poskočil Zbyněk; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Dočekal Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro generování libovolného vektoru magnetického pole s potlačením okolního rušení 

   Author: Pavel Doubrava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro generování libovolného vektoru magnetického pole s aktivním potlačením okolního rušení pomocí zpětné vazby. Zařízení je řízeno mikrokontrolerem STM32F334R8. Je ...
  • Systém pro kontrolu stavu zásob 

   Author: Petr Ungar; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Cílem této práce je, pomocí vývojové desky LilyGO T-Journal, Firebase a frameworku PyTorch, vytvořit systém pro kontrolu stavu zásob. Upravená deska T-Journal zaznamenává a nahrává fotky do Firebase. Tyto fotky jsou poté ...