• Agilní metodiky programování DAQ a řídicích aplikací 

   Autor: Hamr Adam; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Autor: Valenta Filip; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Vacek Vítězslav
   V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...
  • Analýza dat z magnetometru 

   Autor: Papaj Jan; Vedoucí práce: Šipoš Martin; Oponent práce: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza napájecích proudů v automobilu 

   Autor: Tauchman Jakub; Vedoucí práce: Okrouhlý Miloš; Oponent práce: Váňa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza záznamů elektrické srdeční činnosti při ventrikulární fibrilaci 

   Autor: Došek Daniel; Vedoucí práce: Huptych Michal; Oponent práce: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • ARM9 platforma ako low-cost riešenie pre plnohodnotné embedded aplikácie 

   Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V predloženej práci prezentujeme využitie procesora s jadrom ARM9 vo vstavaných zariadeniach. Objektom skúmania bol procesor Freescale i.MX28 založený na architektúre ARM9, ktorý je implementovaný v priemyselne využívanom ...
  • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

   Autor: Bayer Jan; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Fischer Thomas Arnim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...
  • AUTOSAR FlexRay Interface 

   Autor: Hofierka Ondřej; Vedoucí práce: Waraus Denis; Oponent práce: Dulaj Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezdrátový přenos kritických dat ze závodního vozu 

   Autor: Marek Pavel; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Příhoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost a trasování IPv6/IPv4 adres pomocí OpenFlow 

   Autor: Uhlíř Vojtěch; Vedoucí práce: Hégr Tomáš; Oponent práce: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • BMS (Battery Management System) pro akumulátorovou baterii FSE 

   Autor: Rýzek Miroslav; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Detekce alfa a beta záření 

   Autor: Meduna Otakar; Vedoucí práce: Podhájecký Petr; Oponent práce: Šimůnek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce obrazu z kamery a návrh řízení modelu vozidla 

   Autor: Lehman Zdeněk; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Coufal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostický model elektrického motoru ABS jednotky 

   Autor: Šotola Michal; Vedoucí práce: Okrouhlý Miloš; Oponent práce: Dočekal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostický systém elektromagnetického urychlovače 

   Autor: Štěpán Antonín; Vedoucí práce: Laifr Jaroslav; Oponent práce: Šimáně Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Dlouhodobý monitoring pohybu lidského těla v prostoru 

   Autor: Němý Milan; Vedoucí práce: Pokorný Matouš; Oponent práce: Šimánek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronika navijáku kalibrační vlečné sondy 

   Autor: Schinkmann Bruno; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Filtrace vibrací v signálech inerciálních senzorů 

   Autor: Kubelka Vladimír; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generátor testovacích signálů 

   Autor: Škraňka Filip; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace algoritmu FFT pro standard OpenCL 

   Autor: Kříž Tomáš; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Šimeček Ivan
   Práce obsahuje problematiku a dokumentaci implementace algoritmu FFT pro grafické karty. V práci je popsán momentální stav různých implementací algoritmu FFT, popisuje řešení problému a ukazuje poznatky, které pomohou ...