Now showing items 1-20 of 198

  • Agilní metodiky programování DAQ a řídicích aplikací 

   Author: Hamr Adam; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Author: Valenta Filip; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Vacek Vítězslav
   V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...
  • Analogový modul pro bezdrátový sběr EEG/ECG dat 

   Author: Michael Funderák; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Andrle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Analogový modul pro bezdrátový sber EEG/ECG dat Tato práce se zabývá návrhem bezdrátové univerzální jednotky merící EEG a EKG signál. Hlavním cílem je podporit výuku predmetu Konstrukce lékarských systému a využít prístroj ...
  • Analyzátor pro Automotive Ethernet 

   Author: Jan Nejtek; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Šusta Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout nástroj pro analýzu rozhraní 100Base-T1 (též známé jako Automotive Ethernet či BroadR-Reach). Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se seznámíme se standardem 100Base-T1 a čím se ...
  • Analýza dat z magnetometru 

   Author: Papaj Jan; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza napájecích proudů v automobilu 

   Author: Tauchman Jakub; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Váňa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza záznamů elektrické srdeční činnosti při ventrikulární fibrilaci 

   Author: Došek Daniel; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Aplikace integrovaného obvodu ESP32 

   Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá integrovaným obvodem ESP32 a jeho možnostmi. Finálním produktem je samostatně fungující zařízení pro sběr dat ze senzorů teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2. Teoretická část práce se ...
  • Aplikace PREM modelu na paralelní implementaci algoritmu KCF trackeru 

   Author: Karafiát Vít; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V posledních letech se mnoho real-time embedded systémů vytváří za pomocí běžně komerčně dostupných (COTS) komponentů kvůli jejich ceně. Celkový výkon komponentů COTS je často mnohem vyšší než komponentů vytvořených speciálně ...
  • Aplikace Time-to-Digital převodníků 

   Author: Michal Opočenský; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem práce bylo vytvoření demonstračního senzoru vzdálenosti typu Time of Flight za pomoci čipu ISL29501 od společnosti Renesas a~vývoj včetně výroby zařízení pro měření Larmorovy frekvence precesního signálu z~protonového ...
  • ARM9 platforma ako low-cost riešenie pre plnohodnotné embedded aplikácie 

   Author: Drozd Stanislav; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V predloženej práci prezentujeme využitie procesora s jadrom ARM9 vo vstavaných zariadeniach. Objektom skúmania bol procesor Freescale i.MX28 založený na architektúre ARM9, ktorý je implementovaný v priemyselne využívanom ...
  • Automatizace zálohy a obnovení konfigurace síťových zařízení pro laboratorní cvičení 

   Author: Flachs František; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce popisuje problematiku výuky pocítacových sítí v Cisco laboratori zejména na strední škole. V práci je uvedeno nekolik úskalí, se kterými se stredoškolská výuka potýká. Hlavními body této práce jsou rozbor ...
  • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

   Author: Bayer Jan; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Fischer Thomas Arnim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...
  • AUTOSAR FlexRay Interface 

   Author: Hofierka Ondřej; Supervisor: Waraus Denis; Opponent: Dulaj Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezdrátový monitorovací system s LoRa komunikací 

   Author: Semanová Lucia; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tahle práce je zaměřená na poruchy topení, ventilace a klimatizace. Cílem je navrhnout a vyvinout komunikační monitorovací systém, založený na LoRa komunikaci, pro znížení počtu dlouhodobých nezaznamenaných chyb v HVAC ...
  • Bezdrátový přenos kritických dat ze závodního vozu 

   Author: Marek Pavel; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Příhoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bezpečnost a trasování IPv6/IPv4 adres pomocí OpenFlow 

   Author: Uhlíř Vojtěch; Supervisor: Hégr Tomáš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Bezpečnost komunikace v senzorové síti 

   Author: Ondřej Maňhal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Rantoš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabává zhodnocením bezpečnosti komunikace mezi komponenty v senzorových sítích. V teoretické části je popsána problematika zabezpečení, služeb pro zprostředkování, ukládání a vizualizaci dat s ohledem na ...
  • Bezpečnost technologie Body area network 

   Author: Picek Michal; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o komunikaci, bezpečnosti a spolehlivosti technologie Body area network. Popisuje standard IEEE 802.15.6, který je vytvořen pro tato zařízení. Testuje komunikaci mezi dvěma body a taktéž i ...
  • BMS (Battery Management System) pro akumulátorovou baterii FSE 

   Author: Rýzek Miroslav; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)