Now showing items 130-149 of 260

  • Palubní počítač pro CubeSaty formátu PC104 

   Author: Filip Geib; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Táto práca je zameraná na vývoj elektronických dosiek formátu PC/104 pre CubeSat aplikácie. Osobitná pozornosť bola venovaná modulu palubného počítača (OBC). Tento univerzálny OBC založený na ARM technológii je riadený ...
  • Platforma Raspberry Pi bez použití operačního systému 

   Author: Petr Vanc; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Zámer této práce je vytvorit souhrn práce s platformou Raspberry Pi 3 bez operacního systému kvuli chybející oficiální dokumentaci k chipu Broadcom BCM2837. Tato práce obsahuje popis jednotlivých elementu periferií a dalších ...
  • Počítání a třídění objektů metodou průběžného zpracování obrazu 

   Author: Michálek Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Polohovací systém s web kamerou 

   Author: Lipenský Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Porovnání průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

   Author: Hájek Michal; Supervisor: Slepička David; Opponent: Platil Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce je zaměřena na měření vícefázového průtoku. Na základě teoretické znalosti principů měření jednotlivých přístrojů, byl sestaven testovací model, který bude po dokončení práce využit jakožto předmět studentských ...
  • Postupy vypuštění cubesatů na nízkou oběžnou dráhu kolem Země 

   Author: Anna Sereda; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Současný rychlý rozvoj a popularizace miniaturních satelitů vede nás k tomu, že existuje možnost relativně levně vypustit vlastní satelit na zemskou orbitu. Studenti vysokých škol mohou nyní sami sestavit vlastní satelit, ...
  • Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence 

   Author: Nováková Adéla; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit ...
  • Použití GNSS přijímačů u-Blox pro synchronizaci měřicích procesů 

   Author: Tomáš Berger; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou GNSS přijímače pro generování přesného času a frekvence s GNSS modulem u-blox LEA-M8T. Dále se tato práce zabývá měřením parametrů zhotoveného přijímače proti stupnici FEL-time.
  • Použití přijímačů GNSS pro měření času a frekvence 

   Author: Dittrich Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   Tato bakalářská práce se věnuje realizaci softwaru určeného pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Software je napsán v jazyce C v programu LabWindows/CVI a skládá se ze tří programů, které na sebe navazují. První program ...
  • Pracoviště pro testování vlivu vibrací 

   Author: Stach Michal; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Predikce selhání pro Model-Based integrační testování 

   Author: Konstantin Khokhlov; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem této bakalářské práce je rozšíření funkcionality nástroje Taster o možnost predikce selhání jednotlivých funkcionalit modelů a výpočtu jejich relevance pro účely Model-Based integračního testováni. Práce po úvodním ...
  • Priame porovnanie IoT technológií dostupných v ČR 

   Author: Hlavatý Jerguš; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Internet vecí je globálne rastúci trend ako vo svete, tak aj v Európe a Českej republike. Úlohou tejto práce je zoznámiť čitateľa s pojmom Internet vecí, s možosťami výberu sietí v Českej republike, ale aj technickými ...
  • Problém velkých dat a jejich analýza 

   Author: Ostashchuk Oleg; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Programování bezdrátových senzorových sítí 

   Author: Koudelka Luboš; Supervisor: Neužil Jan; Opponent: Kašpárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Programování mikroprocesorového modulu pro výuku fyziky 

   Author: Kůrka Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikrokontroléru jako laboratorního měřícího systému pro výuku fyziky na středních školách. Využívá mikroprocesorových kitů BBC micro:bit a STM32F042 s jádrem ARM-Cortex-M0. Programování ...
  • Programové vybavení převodníku Ethernet/FlexRay 

   Author: Zeman Martin; Supervisor: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32 

   Author: Rulík Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-25)
   Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku ...
  • Prototyp zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu člověka 

   Author: Vildman Jiří; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Přenos biologických signálů pomocí bezdrátové Bluetooth technologie 

   Author: Kubeš Jiří; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přenos biologických signálů pomocí Wi-Fi sítě 

   Author: Renza Ondřej; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)