Now showing items 1-20 of 238

  • Kompaktní magnetometr s Hallovou sondou 

   Author: Radomír Macíček; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá výrobou příručního magnetometru s Hallovou sondou. Hlavním úkolem je zapájet, zprovoznit a vytvořit firmware pro magnetometr. Nejdříve popíšeme vlastnosti magnetického pole. Následně popíšeme použité ...
  • Měření rychlosti vozidel pomocí magnetických senzorů 

   Author: Vojtěch Čechura; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V rámci této práce bylo navrženo zařízení pro měření rychlosti vozidel za pomoci magnetických senzorů a metody vzájemné korelace. Pro zařízení byla navržena a otestována deska plošných spojů s magnetickými senzory a další ...
  • Demodulace fluxgate senzoru přímým vzorkováním 

   Author: Marko Savić; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Fluxgate magnetometry se využívají v široké škále aplikací. Dnes jsou v publikacích dostupné a v praxi používané analogové a digitální přístupy zpracování dat. Novou metodu zpracování signálu přináší koncept přímého ...
  • HW modul pro podporu indoor lokalizace 

   Author: Kateřina Poláková; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá problémem lokalizace ve vnitřních prostorách. Možnosti lokalizace jsou rozebrány. \\Je zvolena vhodná metoda lokalizace a vytvořen HW modul. Tato bakalářské práce se taktéž zabývá SW řešením indoor ...
  • Návrh HW prototypu vyčítacího zařízení pro pixelový detektor Timepix 2 na bázi MCU 

   Author: Ondřej Pavlas; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Holík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh HW prototypu vyčítacího zařízení pro pixelový detektor Timepix2 na bázi MCU. Navržený HW prototyp, lze variabilně připojit na různé vývojové kity, které obsahují definovaný konektor. ...
  • Modul pro precizní měření s tenzometry 

   Author: Vít Vlasák; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zabývá návrhem modulu pro excitaci tenzometrického snímače zatížení a zpracování jeho výstupního signálu za účelem vážení zavěšeného závaží. Modul je realizován jako deska plošných spojů s možností připojení k ...
  • Zpracování dat z laserového skeneru pomocí FPGA 

   Author: Filip Kučera; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá zpracováním dat z 3D laserového skeneru pomocí programovatelného hradlového pole (FPGA). Práce předkládá kompletní návrh pipeline pro zpracování surových dat z 3D laserového skeneru až do podoby point ...
  • Nástroj pro modelování pohybu lidí a generování dat pro vývoj sledovacích algoritmů 

   Author: Silvia Goldasová; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Získávání dat pro vývoj a testování algoritmů pro sledování lidského pohybu je obtížné a nákladné. Dobrou alternativou by místo toho bylo modelování lidského pohybu a generování dat. Avšak složitost lidského chování činí ...
  • Automatizace skleníku 

   Author: Jakub Adamík; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Pro potřebu automatizace skleníku neexistovalo vhodné a zároveň cenově dostupné řešení. Proto bylo cílem bakalářské práce vytvořit automatizační zařízení s názvem „GAS“, které by mohlo být řešením tohoto problému. GAS ...
  • Interakce člověka s rojem vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér použitím gest 

   Author: Jan Pražák; Supervisor: Horyna Jiří; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Autonomní bezpilotní letouny (UAV) a jejich roje získávají v posledních letech mnoho pozornosti, a to jak od výzkumníků, tak od běžné veřejnosti. V této práci představíme rojový kontrolér vhodný pro roje UAV, který je ...
  • Car-to-Robot komunikace pomocí mobilního telefonu 

   Author: Lukáš Maruniak; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Vacek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Dopravní nehody způsobené nepozornými řidiči jsou vážným problémem dnešní doby. Cílem této práce je vyvinout Android aplikaci, které bude řidiče varovat před chodcem na přechodu střeženém robotickým roverem. Tato aplikace ...
  • Sledování dronu Ryze Tello 

   Author: Bekhzod Masharipov; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem této práce je vytvořit vizuální sledovací systém s formací vedoucího a následovníka pro dvojici levných dronů DJI Ryze Tello. Pro zachování formace byl použit pouze přenos videosignálu z kamery následovníka. Pro vývoj ...
  • Využití levných zařízení od různých výrobců k ovládání domácího okolí pro lidi s omezenou schopností pohybu 

   Author: Ondrej Nečas; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práca sa zaoberá preskúmaním dostupných zariadení a aplikácií Internetu vecí (IoT), vhodnosťou ich ovládacích prvkov a návrhom konceptu jednotného ovládacie bodu pre domácu automatizáciu u osôb s obmedzenou schopnosťou ...
  • Postupy vypuštění cubesatů na nízkou oběžnou dráhu kolem Země 

   Author: Anna Sereda; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Současný rychlý rozvoj a popularizace miniaturních satelitů vede nás k tomu, že existuje možnost relativně levně vypustit vlastní satelit na zemskou orbitu. Studenti vysokých škol mohou nyní sami sestavit vlastní satelit, ...
  • Jednoduché laboratorní přístroje pro výuku realizované mikrořadiči ATmega 328 a STM32 

   Author: Stanislav Novák; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato práce se zabývá realizacemi měřících přístrojů realizované mikrořadiči STM32 a ATmega328. Práce obsahuje popis parametrů, nedokonalostí, a návody k použití k jednotlivým realizacím. Realizace byly byly otestovány na ...
  • Bezpečnostní analýza webkamery 

   Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
  • Návrh a implementace algoritmu simulace sítí časovaných automatů 

   Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nového simulačního algoritmu průchodu sítí časovaných automatů simulačního nástroje Taster. V úvodní části je nejprve seznámení s problematikou integračního testování a ...
  • Vývoj senzorů a řízení pro automatizovanou hydroponii 

   Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém senzorů a akčních prvků, jenž měl sloužit ke sběru dat a automatické regulaci uzavřeného prostoru. Konkrétně je práce zaměřena na hydroponický systém. Jako ...
  • AMR magnetometr s pulzním buzením 

   Author: Lukáš Mičan; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Zvýšením napájecího napětí AMR můstku se zvýší jeho citlivost, což lze využít pro zmenšení šumu měření. S vyšším napětím ale kvadraticky roste spotřebovaný výkon na můstku, který vede k jeho zahřívání nebo až ke zničení. ...
  • Bezkontaktní měření rychlosti kolejových vozidel 

   Author: Michal Koldinský; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Filip Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi bezkontaktního měření rychlosti vlaku pomocí senzorů umístěných na soupravě. Znalost přesné rychlosti a polohy vlaku v každém časovém okamžiku je základní informací pro bezpečné, ...