Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 169

  • Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení 

   Autor: Surák Miroslav; Vedoucí práce: Košnar Karel; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v ...
  • Monitorovací systém s LoRaWAN komunikací 

   Autor: Fidra Ondřej; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a výrobu modulů pro monitorování fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a na komunikační řetězec s technologií LoRa. Mikrokontrolér bude naměřené veličiny zpracovávat a poté ...
  • Velkoplošný textilní senzor pro snímání plochy zatížené lidským tělem 

   Autor: Vlašimský Martin; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem této práce je výběr a realizace vhodného typu senzoru zatížení využitelného pro výrobu textilního velkoplošného senzoru a naprogramování sběru dat a jejich grafického zobrazení. Navržený senzor by mohl být využit jak ...
  • Rozpoznávání objektů v obrazu viditelné kamery pomocí FPGA 

   Autor: Rózsa Tibor; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Po enormním úspěchu architektury hluboké sítě AlexNet v roce 2012, se stalo hluboké učení spolehlivým řešením pro aplikace zpracování obrazů. Nicméně do nedávné minulosti byly tyto aplikace limitovány na vysoce výkonný ...
  • Priame porovnanie IoT technológií dostupných v ČR 

   Autor: Hlavatý Jerguš; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Internet vecí je globálne rastúci trend ako vo svete, tak aj v Európe a Českej republike. Úlohou tejto práce je zoznámiť čitateľa s pojmom Internet vecí, s možosťami výberu sietí v Českej republike, ale aj technickými ...
  • Programování mikroprocesorového modulu pro výuku fyziky 

   Autor: Kůrka Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikrokontroléru jako laboratorního měřícího systému pro výuku fyziky na středních školách. Využívá mikroprocesorových kitů BBC micro:bit a STM32F042 s jádrem ARM-Cortex-M0. Programování ...
  • Aplikace PREM modelu na paralelní implementaci algoritmu KCF trackeru 

   Autor: Karafiát Vít; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V posledních letech se mnoho real-time embedded systémů vytváří za pomocí běžně komerčně dostupných (COTS) komponentů kvůli jejich ceně. Celkový výkon komponentů COTS je často mnohem vyšší než komponentů vytvořených speciálně ...
  • Simulátor LIN Slave 

   Autor: Pereverzeva Aleksandra; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Vajtr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh a proces realizace hardwarového modulu, který se bude používat převážně v automobilovém průmyslu. Hlavní funkcí modulu je simulace několika LIN slavů na základě přijatých požadavků od ...
  • Bezdrátový monitorovací system s LoRa komunikací 

   Autor: Semanová Lucia; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tahle práce je zaměřená na poruchy topení, ventilace a klimatizace. Cílem je navrhnout a vyvinout komunikační monitorovací systém, založený na LoRa komunikaci, pro znížení počtu dlouhodobých nezaznamenaných chyb v HVAC ...
  • Inteligentní tlačítko s LoRa komunikací 

   Autor: Květoňová Šárka; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá designem a realizací chytrého tlačítka s e-ink displayem, přídavnými binárními vstupy a komunikačním rozhraním LoRa. Základní hardware se skládá z vývojového kitu Nucleo-L073RZ s 32-bitovým mikrokontrolérem ...
  • Rozšíření testovacího nástroje Taster 

   Autor: Kobza Ondřej; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Jeniš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je rozšířit nástroj Taster. Rozšíření spočívá v implementaci náhodného časování událostí, dále pak nového intepretu modelovacího jazyka a syntaktického analyzátoru, jehož gramatika generuje ...
  • Meteorologická stanice pro autonomní provoz bezpilotních prostředků 

   Autor: Šach Marek; Vedoucí práce: Meiser Tomáš; Oponent práce: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat meteorologickou stanici pro podporu budoucího plně samostatného provozu autonomních bezpilotních prostředků (UAV). Řešení sestává z volby vhodných hardwarových a ...
  • Bezpečnost technologie Body area network 

   Autor: Picek Michal; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o komunikaci, bezpečnosti a spolehlivosti technologie Body area network. Popisuje standard IEEE 802.15.6, který je vytvořen pro tato zařízení. Testuje komunikaci mezi dvěma body a taktéž i ...
  • Implementace komunikační knihovny v LabView FPGA 

   Autor: Siegel Dominik; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Fexa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá implementací digitální komunikační knihovny pro jednodušší propojení hardwaru s testovacím systémem složeného z produktů firmy National Instruments. V práci je představeno grafické programování. Dále ...
  • Automatizace zálohy a obnovení konfigurace síťových zařízení pro laboratorní cvičení 

   Autor: Flachs František; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce popisuje problematiku výuky pocítacových sítí v Cisco laboratori zejména na strední škole. V práci je uvedeno nekolik úskalí, se kterými se stredoškolská výuka potýká. Hlavními body této práce jsou rozbor ...
  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

   Autor: Štěpánek Tomáš; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...
  • Lokalizační systém pro multi-robotickou platformu 

   Autor: Kolečkář David; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-26)
   Cílem této práce je seznámit se základy počítačového vidění, robustního vyhledávání vzorů z obrazu. Je popsána geometrie a základy teorie potřebné k pochopení vytvoření obrazu kamerou. Dále je popsán využitý software a ...
  • Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32 

   Autor: Rulík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-25)
   Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku ...
  • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

   Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
  • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

   Autor: Bayer Jan; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Fischer Thomas Arnim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...