Now showing items 1-20 of 262

  • Fluxgate senzor s tištěným jádrem 

   Author: Vojtěch Lejsek; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Malátek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   S velkým pokrokem výroby materiálů se hledají i nové způsoby jejich využití. Fluxgate senzory se těší popularitě díky své citlivosti a odolnosti, jejich nevýhodou je však náročná a nákladná výroba. Tato práce si klade za ...
  • Vývoj měřícího systému elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS) s aktivním proudovým buzením pro online monitorování baterií 

   Author: Tom Pastuszek; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Šereda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zabývá palubní elektrochemickou impedanční spektroskopií lithiumiontových baterií používaných v elektromobilech. Hlavním cílem je vytvoření a ověření nízkonapěťového prototypu. Výzkum, realizovaný v Porsche ...
  • Modulární nástěnné světlo 

   Author: Jan Tonner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Rozvíjíme nové možnosti pro dynamické domácí osvětlení s modulárním designem a jednoduchou konstrukcí
  • Impedanční měřič pro kvantifikaci obsahu etanolu v kapalných roztocích 

   Author: Arkady Vainshtein; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Foti Guiseppe
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce představuje návrh, vývoj, výrobu a implementaci vícekanálového impedančního měřiče pro kvantifikaci obsahu etanolu v kapalných roztocích. Systém obsahuje IC převodníku impedance AD5933, mikrokontrolér ESP32, ...
  • Modul pro měření hysterezních smyček magneticky měkkých materiálů 

   Author: Lukáš Nejezchleb; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce je návrh a realizace měřicího modulu pro zjištění tvaru hysterezních křivek jader z magneticky měkkých materiálů určených k vývoji fluxgate senzorů. Je zde popsán celý proces vývoje, od návrhu konceptu, ...
  • Řízená elektronická zátěž s mikrokontrolerem 

   Author: Vojtěch Tecl; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Povolný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací stejnosměrné elektronické zátěže s mikrokontrolérem. Rozebírá princip a režimy elektronické zátěže. Popisuje a vysvětluje výběr konstrukčních prvků použitých při realizaci ...
  • Software pro detekci a klasifikaci impulsních událostí 

   Author: Oluwaseun Olasoji; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V dnešním světě dochází k nárůstu vlastnictví domácích střelných zbraní. To vedlo k potřebě být schopen detekovat nebezpečnou událost výstřelu nejen ve vojenských oblastech, ale i v civilních oblastech, jako jsou mimo jiné ...
  • Vektorování tahu modelu rakety 

   Author: Lukáš Málek; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Bláha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   K dosažení úspěšného startu s vektorováním tahu (TVC – z anglického Thrust Vector Control) a potenciálního vertikálního přistání je třeba zohlednit několik faktorů, jako je strukturní návrh rakety, výběr vhodného motoru a ...
  • Implementace ONVIF serveru pro zabezpečené streamování videa přes Ethernet rozhraní 

   Author: Michal Peterka; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a implementaci standardu ONVIF, který je dnes již běžným standardem bezpečnostních systémů. Cílem práce bylo implementovat tento standard v jazyce C++ pro platformu Zynq Ultrascale+ ...
  • Inteligentní LED osvětlovač pro pěstování rostlin citlivých na světelné podmínky 

   Author: Lukáš Kornel Gajdár; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Rastúce počty ludí po celom svete sa začínajú zaujímať o pestovanie rastlín. Buďto pestovanie pre potravu alebo potešenie. Malé byty limitujú aké typy rastlín môže človek pestovať, najmä kôli nevyhovejúcim svetelným ...
  • Přístupový systém pro dveře 

   Author: Ivan Chernikov; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Projekt zkoumá a popisuje proces vývoje prototypu inteligentního elektronického zámku. Proces zahrnuje analýzu trhu s takovými zarízeními, popis koncepce, návrh a zdůvodnění výběru elektronických komponent a nakonec realizaci ...
  • Systém pro akustickou detekci založený na dvou mikrofonech 

   Author: Martin Maxa; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Fuxa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením akustického detekčního systému založeného na principu dvou mikrofonů. Cílem systému je monitorovat okolí a po detekci akustické impulzní události tuto událost zaznamenat a výsledná ...
  • Univerzální čítač s STM32G031 pro laboratorní experimety 

   Author: Ondřej Hloušek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Komárek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarově definovaného čítače pro použití ve výukových laboratorních experimentech. Vytvářený měřicí přístroj umožňuje měření a zobrazení analogového signálu v režimu osciloskopu ...
  • Firmware pro Open-Cube (alternativní řídicí LEGO kostku) 

   Author: Václav Jelínek; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Open-Cube je projekt iniciovaný na katedře měření ČVUT FEL, jehož cílem je vyvinutí alternativní řídicí kostky pro ovládání LEGO NXT, EV3 a dalších senzorů a motorů. První část textu popisuje aktuální stav projektu, tedy ...
  • Systému simulující inteligentní domácnost 

   Author: Kamil Herman; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je realizace simulace inteligentní domácnosti spolu s návrhem komunikace pro vizualizaci dat. Práce pojednává o návrhu právě takového systému, o jeho doplnění o vhodné senzory, ovládací prvky, ...
  • Smart Home ústředna s podružnými senzory 

   Author: Martin Pejchar; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením chytré meteostanice zalo- žené na platformně ESP32, která nabízí konektivitu přes Wi-Fi i Bluetooth a tvoří tedy kvalitní základ pro tuto bakalářskou práci. Zvláštní ...
  • Dálkový monitoring kvality vody 

   Author: David Otta; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se zabývá návrhem zařízení pro měření vlastností vody. Úvodní část práce je věnována studii existujících přístrojů a řešení od renomovaných výrobců. Následující část práce diskutuje možné vlastnosti navrhovaného ...
  • Distribuovaný systém IoT zařízení řešící problém konsenzu 

   Author: Petr Kučera; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá problematikou konsenzu v distribuovaných IoT sítích. Konkrétně si klade za cíl vytvořit koncept zařízení, které se bude schopné uspořádat jednotlivé události podle pořadí tak, aby byla zachována jejich ...
  • Monitorovací stanice spotřeby elektrické energie 

   Author: Petr Procházka; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Svatoň Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh možného zařízení pro měření spotřeby elektrické energie v domácnosti. V úvodní části jsou představeny veličiny a jednotky pro jednofázové sítě. Následně je provedena analýza trhu ...
  • Detekce klíčových bodů pomocí metody SIFT 

   Author: Václav Hudeček; Supervisor: Adam Lukáš; Opponent: Šustr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se zaobírá popisem SIFT algoritmu a jeho průběhem krok po kroku. Následuje využití SIFTu při tvorbě panorama, kde samotný proces tvorby panorama, pro dva až tři obrázky, je zde na teoretické rovině popsán. Výsledky ...