Now showing items 1-20 of 225

  • Postupy vypuštění cubesatů na nízkou oběžnou dráhu kolem Země 

   Author: Anna Sereda; Supervisor: Hudec René; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Současný rychlý rozvoj a popularizace miniaturních satelitů vede nás k tomu, že existuje možnost relativně levně vypustit vlastní satelit na zemskou orbitu. Studenti vysokých škol mohou nyní sami sestavit vlastní satelit, ...
  • Jednoduché laboratorní přístroje pro výuku realizované mikrořadiči ATmega 328 a STM32 

   Author: Stanislav Novák; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato práce se zabývá realizacemi měřících přístrojů realizované mikrořadiči STM32 a ATmega328. Práce obsahuje popis parametrů, nedokonalostí, a návody k použití k jednotlivým realizacím. Realizace byly byly otestovány na ...
  • Bezpečnostní analýza webkamery 

   Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
  • Návrh a implementace algoritmu simulace sítí časovaných automatů 

   Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nového simulačního algoritmu průchodu sítí časovaných automatů simulačního nástroje Taster. V úvodní části je nejprve seznámení s problematikou integračního testování a ...
  • Vývoj senzorů a řízení pro automatizovanou hydroponii 

   Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém senzorů a akčních prvků, jenž měl sloužit ke sběru dat a automatické regulaci uzavřeného prostoru. Konkrétně je práce zaměřena na hydroponický systém. Jako ...
  • AMR magnetometr s pulzním buzením 

   Author: Lukáš Mičan; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Zvýšením napájecího napětí AMR můstku se zvýší jeho citlivost, což lze využít pro zmenšení šumu měření. S vyšším napětím ale kvadraticky roste spotřebovaný výkon na můstku, který vede k jeho zahřívání nebo až ke zničení. ...
  • Bezkontaktní měření rychlosti kolejových vozidel 

   Author: Michal Koldinský; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Filip Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi bezkontaktního měření rychlosti vlaku pomocí senzorů umístěných na soupravě. Znalost přesné rychlosti a polohy vlaku v každém časovém okamžiku je základní informací pro bezpečné, ...
  • Subjektivní testování kvality nahrávky řeči s vodoznakem 

   Author: Lucie Mühlfeitová; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je, na základě prostudování současných metod vodoznakování a normy pro subjektivní testování ITU-T P.800, navrhnout a zrealizovat subjektivní test kvality nahrávky řeči s vodoznakem. Cílem bylo ...
  • Uživatelská aplikace pro detektor akustické události 

   Author: Peter Suchý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie na~detekciu akustických udalostí. K~aplikácii bolo implementované API, ktorého hlavná funkcia je spracovanie týchto udalostí a následna notifikácia používateľov ...
  • Návrh inteligentního zařízení domácí lékovky 

   Author: Jakub Jíra; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této práce bylo provést analýzu a návrh inteligentního dávkovače léků, který usnadní chronicky nemocným snazší dávkování. Navržené zařízení je připraveno na uzpůsobení specifickým požadavkům uživatelů. Systém je ...
  • Přístroj pro řízení optimálního osvětlení silničního vozidla 

   Author: Jiří Pinkava; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cíl této bakalářské práce je návrh přístroje pro řízení optimálního osvětlení silničního vozidla. Součástí práce je analýza spotřeby energie pro svícení automobilu a vlivu svícení na životní prostředí. Programová část práce ...
  • Diagnostický převodník Automotive Ethernet a WiFi 

   Author: Jan Fiala; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat převodník mezi komunikačními protokoly 802.11 (WiFi) a 802.3bw (Automotive Ethernet). V práci jsou popsány oba protokoly a princip překladu mezi sítěmi 802.3 a 802.11. Dále jsou ...
  • Zobrazovač magnetického pole 

   Author: Václav Zelený; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu škálovatelného zobrazovacího zařízení magnetického pole s pomocí programovatelných tříbarevných LED a Hallových senzorů na bázi mikrokontroléru STM32. Jednotlivé desky ...
  • Palubní počítač pro CubeSaty formátu PC104 

   Author: Filip Geib; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Táto práca je zameraná na vývoj elektronických dosiek formátu PC/104 pre CubeSat aplikácie. Osobitná pozornosť bola venovaná modulu palubného počítača (OBC). Tento univerzálny OBC založený na ARM technológii je riadený ...
  • Detektor ionizujícího záření pro mobilního robota 

   Author: Martin Indrych; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření ionizujícího záření. Cílem práce je sestavit a otestovat detektor ionizujícího záření za pomocí PIN diod a scintilačního krystalu na mobilního robota. Následně navrhnout řídicí ...
  • Robotická ruka pro mobilního robota 

   Author: Jan Škvrna; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Obsahem této práce je sestavení a zprovoznění robotické ruky určené pro mobilní outdoorové vozítko. V práci jsou porovnány mechanické konstrukce od různých výrobců a jsou zde popsány úpravy, které zvýšily robustnost ...
  • Testování robotické jednotky pro měření osvětlenosti v interiéru 

   Author: Alena Viktorová; Supervisor: Drábek Tomáš; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce řeší nový způsob výpočtu kontrolních bodů pro měření umělého osvětlení v interiéru (viz Úvod). Cílem práce bylo implementovat software, který bude určovat kontrolní body na základě naměřených hodnot ...
  • Generace audiosignálů pomocí mikrořadiče 

   Author: Barbora Mašková; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací generátoru audio signálů s využitím bloků PWM a DAC mikrořadiče řady STM32. Při použití bloku PWM je využita vhodná modulace střídy. V případě bloku DAC je využita metoda ...
  • Použití GNSS přijímačů u-Blox pro synchronizaci měřicích procesů 

   Author: Tomáš Berger; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou GNSS přijímače pro generování přesného času a frekvence s GNSS modulem u-blox LEA-M8T. Dále se tato práce zabývá měřením parametrů zhotoveného přijímače proti stupnici FEL-time.
  • Testování robotické jednotky pro měření hluku v interiéru 

   Author: Jan Jakub Baroň; Supervisor: Drábek Tomáš; Opponent: Jiříček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce rozšiřuje experimentální metodiku měření krátkodobého pravidelného a dlouhodobého stacionárního hluku. V kapitole 2 je zpracována rešerše na téma měření hluku. Kapitola 3 popisuje hardware mobilní ...