Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 154

  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

   Autor: Štěpánek Tomáš; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...
  • Lokalizační systém pro multi-robotickou platformu 

   Autor: Kolečkář David; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-26)
   Cílem této práce je seznámit se základy počítačového vidění, robustního vyhledávání vzorů z obrazu. Je popsána geometrie a základy teorie potřebné k pochopení vytvoření obrazu kamerou. Dále je popsán využitý software a ...
  • Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32 

   Autor: Rulík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-25)
   Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku ...
  • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

   Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
  • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

   Autor: Bayer Jan; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Fischer Thomas Arnim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...
  • Tutoriál digitálního návrhu v Cadence pro studenty informatiky 

   Autor: Ščuková Jana; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je zaměřena na diskrétní návrh digitálních obvodů a jejich simulaci v programu Cadence Virtuoso. V příloze jsou vytvořeny doprovodné materiály, které je možno využít ve vysokoškolské výuce.
  • Virtuální přístroj s mikrořadičem pro analýzu signálu v modulační doméně 

   Autor: Cejp Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Císař Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro vyhodnocování parametrů signálu, jako jsou perioda, délka impulsů, časový posun impulzů, a zaznamenávání těchto parametrů v čase. Přístroj umožňuje i funkce klasického ...
  • Vestavný systém zpracování obrazu pro počítání objektů 

   Autor: Steidl Richard; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Řípa Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce analyzuje jednotlivé standardní metody segmentace obrazu a nastiňuje jejich možnost pro využití za nízkých výpočetních a paměťových kapacit, které vestavné systémy nabízejí. V rámci práce byly některé metody následně ...
  • Metody řízení kaskád kotlů 

   Autor: Bílek Martin; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...
  • Sleep diary - aplikace pro hodnocení kvality spánku 

   Autor: Polan Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Tomlain Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro chytré telefony, která nahradí dosud využívané spánkové deníky. Tato aplikace sbírá data o spánku z běžně dostupného fitness náramku a dává je dohromady s informacemi ...
  • Kamerový systém pro snímání vibrací 

   Autor: Vodseďálek Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro snímání vibrací s využitím obrazové informace z CMOS senzoru. CMOS senzor je řízen mikrořadičem z řady STM32, který má za úkol řízení odběru snímků v přesně definované ...
  • Porovnání průtokoměrů při měření vícefázových směsí 

   Autor: Hájek Michal; Vedoucí práce: Slepička David; Oponent práce: Platil Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce je zaměřena na měření vícefázového průtoku. Na základě teoretické znalosti principů měření jednotlivých přístrojů, byl sestaven testovací model, který bude po dokončení práce využit jakožto předmět studentských ...
  • Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů 

   Autor: Klíma Jakub; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, ...
  • Zpětnovazební regulátory s mikrořadičem pro demonstrační účely 

   Autor: Světlík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zpětnovazební regulátory s využitím mikrořadiče řady STM32 pro demonstrační účely. Tyto regulátory jsou navrženy za účelem použití ve výuce. Z tohoto důvodu je při ...
  • Řízení kogenerační jednotky ORC 

   Autor: Janoušek David; Vedoucí práce: Šusta Richard; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práce se zabývá návrhem a programováním řídicího programu pro kogenerační jednotku na bázi ORC (organický Rankinův cyklus). Regulátory pro veličiny vyskytující se v procesu ORC jsou také popsány. Dále je obsaženo vyhodnocování ...
  • Návrh a implementace aplikačního protokolu pro přenos senzorových dat 

   Autor: Flachs František; Vedoucí práce: Hégr Tomáš; Oponent práce: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce nabízí prehled používaných senzoru, datových modelu a zpusobu prenosu dat v IoT. Hlavními body této práce jsou porovnání datových modelu na základe navržených testovacích scénáru a návrh vlastního aplikacního ...
  • Zdroj proudu pro testovací cívkový systém 

   Autor: Dressler Michal; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro napájení tříosého testovacího cívkového systému. Zařízení se skládá ze tří nezávislých zdrojů proudu, ovládacího panelu a desky řídicího mikrokontroléru. Koncový ...
  • Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence 

   Autor: Nováková Adéla; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit ...
  • Měření elektromechanických parametrů reproduktorů 

   Autor: Štys Dalibor; Vedoucí práce: Červenka Milan; Oponent práce: Husník Libor
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro měření impedančních charakteristik elektrodynamických měničů pomocí LabView a měřící karty NI-USB 6211. Následně je třeba s využitím Matlabu a Curve Fitting ...
  • Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA 

   Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Včelák Jan
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky fluxgate magnetometru s analogovým zpracováním signálu a digitálním výstupem. Magnetometr je řízen pomocí FPGA Actel se soft-core procesorem. Senzor je navrhován s ...