Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 138

  • Použití GNSS modulů uBlox pro měření času a frekvence 

   Autor: Nováková Adéla; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Tento program slouží ke komunikaci s GNSS modulem uBlox LEA-6T. Program je schopný komunikovat s GNSS modulem, měnit ...
  • Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA 

   Autor: Novotný David; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Včelák Jan
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky fluxgate magnetometru s analogovým zpracováním signálu a digitálním výstupem. Magnetometr je řízen pomocí FPGA Actel se soft-core procesorem. Senzor je navrhován s ...
  • Měření elektromechanických parametrů reproduktorů 

   Autor: Štys Dalibor; Vedoucí práce: Červenka Milan; Oponent práce: Husník Libor
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro měření impedančních charakteristik elektrodynamických měničů pomocí LabView a měřící karty NI-USB 6211. Následně je třeba s využitím Matlabu a Curve Fitting ...
  • Algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Autor: Valenta Filip; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Vacek Vítězslav
   V předložené práci shrnuji stávající metody pro měření kvality ozvučení prostoru (např. algoritmu STI/RASTI a STIPA) a provedl jsem rozbor jejich výpočetní a časové náročnosti. Ve shrnutí objasňuji, jaké metody jsou výhodné ...
  • Nepriame meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies 

   Autor: Hostačný Lukáš; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá teoretickou analýzou požiadaviek vyhodnocovacieho zariadenia pre bezkontaktné meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies. Konkrétne závodného vozidla Formula Student FEE ...
  • WiFi senzor teploty 

   Autor: Buben Dominik; Vedoucí práce: Šimůnek Martin; Oponent práce: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty prostředí. Práce zahrnuje výběr a popis konkrétního hardwarového řešení společně s kompletním softwarovým řešením zařízení. Práce je rozdělena ...
  • Virtuální senzor pro měření hmotnostního průtoku 

   Autor: Schwank Filip; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem realizací virtuálního senzoru pro měření hmotnostního průtoku na vzduchotechnických jednotkách. Pro odhad využívá fyzikálního modelu a reálných dat z jednotky a je realizována na ...
  • Monitor kvality vnitřního prostředí 

   Autor: Buřičová Martina; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém pro monitorování kvality vnitřního prostředí s využitím vývojového kitu STM32F746 Discovery. Systém bude monitorovat vybrané fyzikální veličiny, které ovlivňují kvalitu ...
  • Optimalizace softwaru pro vyhodnocení navigačních dat 

   Autor: Paclík Martin; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na urychlení výpočtu algoritmu Kalmanova filtru na navigační jednotce s mikroprocesorem ARM Cortex-M4. Součástí práce je popis různých variant a způsobů implementace Kalmanova filtru, návrh ...
  • Využití sítí Ethernet v osobních automobilech 

   Autor: Bučkovský Dmitrij; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   S vývojem technologií přibývá ve vozidlech čím dál více elektronických zařízení. S tím roste i požadavek na větší šířku pásma a vyšší přenosovou rychlost. Řešením, jak uspokojit vyšší nároky, může být využití Ethernetu. ...
  • ARM9 platforma ako low-cost riešenie pre plnohodnotné embedded aplikácie 

   Autor: Drozd Stanislav; Vedoucí práce: Tomlain Ján; Oponent práce: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V predloženej práci prezentujeme využitie procesora s jadrom ARM9 vo vstavaných zariadeniach. Objektom skúmania bol procesor Freescale i.MX28 založený na architektúre ARM9, ktorý je implementovaný v priemyselne využívanom ...
  • Návrh vestavných přístrojů za použití mikrokontrolérů ST32 

   Autor: Svítil Tomáš; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi implementace funkce tradičních přístrojů např. voltmetru, měřiče frekvence či osciloskopu jako vestavných přístrojů realizovaných pomocí mikrokontrolérů. Tyto vestavné přístroje byly ...
  • Komunikační rozhraní modulu ST iNemo-M1 

   Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
   Cílem bakalářské práce je návrh elektroniky rozhraní modulu iNemo M1, které umožní přenos změřených dat do počítače pomocí vhodné bezdrátové technologie a jejich využití v programu pro 3D Motion Capture System. Součástí ...
  • Konstrukce autonomně stabilizované helikoptéry využívající všesměrovou relativní lokalizaci 

   Autor: Saslík Martin; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Chudoba Jan
  • Návrh virtuálních přístrojů s mikrořadiči STM32 

   Autor: Kožár Slavomír; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Dresler Tomáš
  • Použití přijímačů GNSS pro měření času a frekvence 

   Autor: Dittrich Jan; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   Tato bakalářská práce se věnuje realizaci softwaru určeného pro laboratoř přesného času FEL ČVUT. Software je napsán v jazyce C v programu LabWindows/CVI a skládá se ze tří programů, které na sebe navazují. První program ...
  • Komunikační rozhraní modulu ST iNemo-M1 

   Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
   Cílem bakalářské práce je návrh elektroniky rozhraní modulu iNemo M1, které umožní přenos změřených dat do počítače pomocí vhodné bezdrátové technologie a jejich využití v programu pro 3D Motion Capture System. Součástí ...
  • Sběr dat ze senzorů pro monitorování budov 

   Autor: Škvor Matyáš; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
  • Nízkopříkonový bezdrátový systém sběru dat 

   Autor: Rozsypal Dominik; Vedoucí práce: Fischer Jan
  • Měření tloušťky materiálů a detekce svarů s využitím vířivých proudů 

   Autor: Merzlov Danil; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Smutka Jiří
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit měřič tloušťky kovového neferomagnetického plechu a detektor svaru s využitím moderního obvodu LDC1000 od firmy Texas Instruments (tzv. převodník indukčnost - číslo). ...