Now showing items 183-202 of 238

  • Telemetrie pro RC modely letadel 

   Author: Vodička Aleš; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Třeštík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tester protokolu DMX512 

   Author: Benda Tomáš; Supervisor: Pohanka Jan; Opponent: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tester statických charakteristik s mikrokontrolérem 

   Author: Josef Burda; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro měření statických charakteristik polovodičových součástek. K měření je využit vývojový kit NUCLEO osazený mikrokontrolérem z řady STM32, který má za úkol provádět měření ...
  • Testování odolnosti vůči elektrostatickým výbojům 

   Author: Končický Zdeněk; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testování primárních článků a kapacitorů pro napájení embedded zařízení 

   Author: Hanuš Ondřej; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Testování robotické jednotky pro měření hluku v interiéru 

   Author: Jan Jakub Baroň; Supervisor: Drábek Tomáš; Opponent: Jiříček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce rozšiřuje experimentální metodiku měření krátkodobého pravidelného a dlouhodobého stacionárního hluku. V kapitole 2 je zpracována rešerše na téma měření hluku. Kapitola 3 popisuje hardware mobilní ...
  • Testování robotické jednotky pro měření osvětlenosti v interiéru 

   Author: Alena Viktorová; Supervisor: Drábek Tomáš; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce řeší nový způsob výpočtu kontrolních bodů pro měření umělého osvětlení v interiéru (viz Úvod). Cílem práce bylo implementovat software, který bude určovat kontrolní body na základě naměřených hodnot ...
  • Trojrozměrná registrace point cloudu 

   Author: Novotný David; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šmíd Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tutoriál digitálního návrhu v Cadence pro studenty informatiky 

   Author: Ščuková Jana; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je zaměřena na diskrétní návrh digitálních obvodů a jejich simulaci v programu Cadence Virtuoso. V příloze jsou vytvořeny doprovodné materiály, které je možno využít ve vysokoškolské výuce.
  • Univerzální excitační jednotka pro vývoj fluxgate senzorů 

   Author: Nepožitek Jakub; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • USB zvukové zařízení použité pro měření vibrací 

   Author: Říha David; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Havránek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uživatelská aplikace pro detektor akustické události 

   Author: Peter Suchý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie na~detekciu akustických udalostí. K~aplikácii bolo implementované API, ktorého hlavná funkcia je spracovanie týchto udalostí a následna notifikácia používateľov ...
  • Velkoplošný textilní senzor pro snímání plochy zatížené lidským tělem 

   Author: Vlašimský Martin; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem této práce je výběr a realizace vhodného typu senzoru zatížení využitelného pro výrobu textilního velkoplošného senzoru a naprogramování sběru dat a jejich grafického zobrazení. Navržený senzor by mohl být využit jak ...
  • Vestavný systém zpracování obrazu pro počítání objektů 

   Author: Steidl Richard; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Řípa Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce analyzuje jednotlivé standardní metody segmentace obrazu a nastiňuje jejich možnost pro využití za nízkých výpočetních a paměťových kapacit, které vestavné systémy nabízejí. V rámci práce byly některé metody následně ...
  • VGA rozhraní na vývojovém kitu Spartan-3E 

   Author: Pinc Pavel; Supervisor: Pravda Ivan; Opponent: Lafata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Virtuální přístroj s mikrořadičem pro analýzu signálu v modulační doméně 

   Author: Cejp Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Císař Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro vyhodnocování parametrů signálu, jako jsou perioda, délka impulsů, časový posun impulzů, a zaznamenávání těchto parametrů v čase. Přístroj umožňuje i funkce klasického ...
  • Virtuální senzor pro měření hmotnostního průtoku 

   Author: Schwank Filip; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem realizací virtuálního senzoru pro měření hmotnostního průtoku na vzduchotechnických jednotkách. Pro odhad využívá fyzikálního modelu a reálných dat z jednotky a je realizována na ...
  • Vícekanálový UV osvětlovač 

   Author: Křepelková Marta; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vlastnosti a struktura sazí a jejich vliv na strukturu sazových kompozitů 

   Author: Hejna Ondřej; Supervisor: Lipták Jan; Opponent: Pilarčíková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

   Author: Štěpánek Tomáš; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...