Now showing items 63-82 of 238

  • Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA 

   Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky fluxgate magnetometru s analogovým zpracováním signálu a digitálním výstupem. Magnetometr je řízen pomocí FPGA Actel se soft-core procesorem. Senzor je navrhován s ...
  • Meteorologická stanice pro autonomní provoz bezpilotních prostředků 

   Author: Šach Marek; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat meteorologickou stanici pro podporu budoucího plně samostatného provozu autonomních bezpilotních prostředků (UAV). Řešení sestává z volby vhodných hardwarových a ...
  • Metody měření kvality internetového připojení 

   Author: Knapp Jan; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Toula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Metody řízení kaskád kotlů 

   Author: Bílek Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...
  • Měření elektromechanických parametrů reproduktorů 

   Author: Štys Dalibor; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Husník Libor
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro měření impedančních charakteristik elektrodynamických měničů pomocí LabView a měřící karty NI-USB 6211. Následně je třeba s využitím Matlabu a Curve Fitting ...
  • Měření parametrů elektrických motorů s malým výkonem 

   Author: Sultus Oldřich; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření rychlosti letu anemometrickou metodou 

   Author: Houštecký Lukáš; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření rychlosti vozidel pomocí magnetických senzorů 

   Author: Vojtěch Čechura; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V rámci této práce bylo navrženo zařízení pro měření rychlosti vozidel za pomoci magnetických senzorů a metody vzájemné korelace. Pro zařízení byla navržena a otestována deska plošných spojů s magnetickými senzory a další ...
  • Měření tloušťky materiálů a detekce svarů s využitím vířivých proudů 

   Author: Merzlov Danil; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit měřič tloušťky kovového neferomagnetického plechu a detektor svaru s využitím moderního obvodu LDC1000 od firmy Texas Instruments (tzv. převodník indukčnost - číslo). ...
  • Měřicí jednotka pro synchronní distribuovaný systém 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mnohokanálový systém pro monitorování pohybu se senzory MEMS 

   Author: Mucala Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém sběru dat pro mnohokanálové monitorování pohybu objektu. Systém obsahuje inerciální měřící jednotky osazené mikrokontrolérem ARM o jádru Cortex-M0 a MEMS senzorem MPU-9150, ...
  • Model kontroléru CAN FD v emulátoru QEMU 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Jeřábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce začíná teoretickou částí, která obsahuje analýzu standardu CAN 2.0 a jeho rozdíly s nejnovějším standardem CAN FD. Teoretická část pokračuje s popisem CAN subsystémů v QEMU. Hlavní cíl práce je přispět do vývoje ...
  • Model okolí řídicí jednotky vozidla v prostředí VERISTAND 

   Author: Grus Tomáš; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Matouš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování elektrického chování točivých strojů typických pro výbavu automobilu 

   Author: Homolka Pavel; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Burda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace systému uvodorovnění radiolokátoru 

   Author: Makeš Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modul pro precizní měření s tenzometry 

   Author: Vít Vlasák; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce se zabývá návrhem modulu pro excitaci tenzometrického snímače zatížení a zpracování jeho výstupního signálu za účelem vážení zavěšeného závaží. Modul je realizován jako deska plošných spojů s možností připojení k ...
  • Modul pro sběr dat s podporou IEEE 1588 

   Author: Vančura Vít; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro synchronizaci sběru dat 

   Author: Hájek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modulární multiplexer 

   Author: Kováč Jakub; Supervisor: Kučera Jan; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Moduly s rozhraním Ethernet pro systém sběru dat 

   Author: Bařtipán Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)