Now showing items 29-48 of 238

  • Dekodér Morse 

   Author: Ondřej Tyle; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováváním zvukového signálu v reálném čase. Jejím cílem je vytvořit překladač Morseovy abecedy, který bude vysílaný text vypisovat souběžně se zvukovým výstupem. Celá práce je psaná v ...
  • Demodulace fluxgate senzoru přímým vzorkováním 

   Author: Marko Savić; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Fluxgate magnetometry se využívají v široké škále aplikací. Dnes jsou v publikacích dostupné a v praxi používané analogové a digitální přístupy zpracování dat. Novou metodu zpracování signálu přináší koncept přímého ...
  • Detekce akustických událostí 

   Author: Jamal Aslanov; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Toula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje detekci výstřelů v zájmových oblastech a jejich možnému zlepšení. Práce obsahuje 2 metody, které jsou rozděleny do několika algoritmů. Tyto metody jsou založené na současné technice detekce ...
  • Detekce alfa a beta záření 

   Author: Meduna Otakar; Supervisor: Podhájecký Petr; Opponent: Šimůnek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce obrazu z kamery a návrh řízení modelu vozidla 

   Author: Lehman Zdeněk; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Coufal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detektor ionizujícího záření pro mobilního robota 

   Author: Martin Indrych; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření ionizujícího záření. Cílem práce je sestavit a otestovat detektor ionizujícího záření za pomocí PIN diod a scintilačního krystalu na mobilního robota. Následně navrhnout řídicí ...
  • Diagnostický model elektrického motoru ABS jednotky 

   Author: Šotola Michal; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Dočekal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostický převodník Automotive Ethernet a WiFi 

   Author: Jan Fiala; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat převodník mezi komunikačními protokoly 802.11 (WiFi) a 802.3bw (Automotive Ethernet). V práci jsou popsány oba protokoly a princip překladu mezi sítěmi 802.3 a 802.11. Dále jsou ...
  • Diagnostický systém elektromagnetického urychlovače 

   Author: Štěpán Antonín; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Šimáně Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Digitální kytarový efekt 

   Author: Jakub Turinský; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Práce se zabývá návrhem digitálního kytarového pedálu přinášejícího mnoho různých možností zvukových efektů, který může sloužit i jako vývojová platforma. Jádro projektu je založeno na zvukovém procesoru FV-1 od firmy Spin ...
  • Dlouhodobý monitoring pohybu lidského těla v prostoru 

   Author: Němý Milan; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Šimánek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronika navijáku kalibrační vlečné sondy 

   Author: Schinkmann Bruno; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Filtrace vibrací v signálech inerciálních senzorů 

   Author: Kubelka Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Flexibilní modul pro domácí automatizaci 

   Author: Patrik Vele; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby flexibilního modulu pro domácí automatizaci. Jsou zde popsány jednotlivě zvolené komponenty, jejich zapojení, následný návrh desky plošných spojů včetně závěrečného ...
  • Generace audiosignálů pomocí mikrořadiče 

   Author: Barbora Mašková; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací generátoru audio signálů s využitím bloků PWM a DAC mikrořadiče řady STM32. Při použití bloku PWM je využita vhodná modulace střídy. V případě bloku DAC je využita metoda ...
  • Generátor testovacích signálů 

   Author: Škraňka Filip; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • HW modul pro podporu indoor lokalizace 

   Author: Kateřina Poláková; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá problémem lokalizace ve vnitřních prostorách. Možnosti lokalizace jsou rozebrány. \\Je zvolena vhodná metoda lokalizace a vytvořen HW modul. Tato bakalářské práce se taktéž zabývá SW řešením indoor ...
  • Implementace algoritmu FFT pro standard OpenCL 

   Author: Kříž Tomáš; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Šimeček Ivan
   Práce obsahuje problematiku a dokumentaci implementace algoritmu FFT pro grafické karty. V práci je popsán momentální stav různých implementací algoritmu FFT, popisuje řešení problému a ukazuje poznatky, které pomohou ...
  • Implementace dotazníků a testů pro pacienty v časných stadiích kognitivní choroby 

   Author: Jiřík Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Vyhnálek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace klasifikátoru v bezdrátové senzorové síti 

   Author: Bárta Tomáš; Supervisor: Neužil Jan; Opponent: Brnada Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)