Now showing items 217-236 of 238

  • ¨xperimentální sestava pro testování senzorů CMOS 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zajišťování vysoké dostupnosti služeb v distribuovaných systémech 

   Author: Šebek Martin; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Základní měřicí přístroje pro výukové laboratoře, realizované mikrořadičem 

   Author: Matúš Obrk; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou základných meracích prístrojov pre hromadné využitie vo výukových laboratóriach. Pri návrhu meracích prístrojov je využitá metóda softvérovo definovaných prístrojov. Prístroje ...
  • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

   Author: Albershteyn Andrey; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
  • Záznamník dat pro vektorový magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Záznamové zařízení pro závodní elektromobil 

   Author: Borýsek Martin; Supervisor: Levora Tomáš; Opponent: Gazdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zdroj proudu pro testovací cívkový systém 

   Author: Dressler Michal; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro napájení tříosého testovacího cívkového systému. Zařízení se skládá ze tří nezávislých zdrojů proudu, ovládacího panelu a desky řídicího mikrokontroléru. Koncový ...
  • Zobrazení modelu plic pomocí OpenGL/DirectX 

   Author: Kolman Josef; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zobrazení modelu plic pomocí OpenGL/DirectX 

   Author: Pruner Václav; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobrazení vertikální rychlosti letu LCD displejem 

   Author: Kubát Adam; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Kaňovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zobrazovací modul pro vektorový magnetometr 

   Author: Břinčil Tomáš; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zobrazovací systém navigační jednotky 

   Author: Houdek Přemysl; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kaňovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zobrazovač magnetického pole 

   Author: Václav Zelený; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu škálovatelného zobrazovacího zařízení magnetického pole s pomocí programovatelných tříbarevných LED a Hallových senzorů na bázi mikrokontroléru STM32. Jednotlivé desky ...
  • Zpětnovazební regulátory s mikrořadičem pro demonstrační účely 

   Author: Světlík Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zpětnovazební regulátory s využitím mikrořadiče řady STM32 pro demonstrační účely. Tyto regulátory jsou navrženy za účelem použití ve výuce. Z tohoto důvodu je při ...
  • Zpracování dat z laserového skeneru pomocí FPGA 

   Author: Filip Kučera; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá zpracováním dat z 3D laserového skeneru pomocí programovatelného hradlového pole (FPGA). Práce předkládá kompletní návrh pipeline pro zpracování surových dat z 3D laserového skeneru až do podoby point ...
  • Zpracování obrazu pro sledování optické stopy 

   Author: Toms Daniel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování obrazu vestavným mikrořadičem 

   Author: Dokoupil Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zpracování radiových dat pro účely lokalizace lidí v budovách 

   Author: Urbaník Libor; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování signálu a obrazu procesorem STM32F405 

   Author: Bílý Marek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování signálu EEG při testech kvality a srozumitelnosti řeči s paralelní zátěží 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Řezníček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce navazuje na výzkum testů srozumitelnosti dle normy ETSI TR 103 503 probíhající na katedře měření. Tento výzkum by měla usnadnit, a to ve smyslu odfiltrování nerelevantních dat, která nemá smysl zpracovávat. Při měření ...