Now showing items 88-107 of 238

  • Nástroj pro modelování pohybu lidí a generování dat pro vývoj sledovacích algoritmů 

   Author: Silvia Goldasová; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Získávání dat pro vývoj a testování algoritmů pro sledování lidského pohybu je obtížné a nákladné. Dobrou alternativou by místo toho bylo modelování lidského pohybu a generování dat. Avšak složitost lidského chování činí ...
  • Návrh a implementace algoritmu simulace sítí časovaných automatů 

   Author: Matěj Šťastna; Supervisor: Krejčí Lukáš; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nového simulačního algoritmu průchodu sítí časovaných automatů simulačního nástroje Taster. V úvodní části je nejprve seznámení s problematikou integračního testování a ...
  • Návrh a implementace aplikačního protokolu pro přenos senzorových dat 

   Author: Flachs František; Supervisor: Hégr Tomáš; Opponent: Kukrál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce nabízí prehled používaných senzoru, datových modelu a zpusobu prenosu dat v IoT. Hlavními body této práce jsou porovnání datových modelu na základe navržených testovacích scénáru a návrh vlastního aplikacního ...
  • Návrh a programové vybavení synchronizační jednotky 

   Author: Ešner Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace programového vybavení pro detektor kovů v grafickém prostředí LabVIEW 

   Author: Pinc Michal; Supervisor: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, ...
  • Návrh HW prototypu vyčítacího zařízení pro pixelový detektor Timepix 2 na bázi MCU 

   Author: Ondřej Pavlas; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Holík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh HW prototypu vyčítacího zařízení pro pixelový detektor Timepix2 na bázi MCU. Navržený HW prototyp, lze variabilně připojit na různé vývojové kity, které obsahují definovaný konektor. ...
  • Návrh inteligentního zařízení domácí lékovky 

   Author: Jakub Jíra; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této práce bylo provést analýzu a návrh inteligentního dávkovače léků, který usnadní chronicky nemocným snazší dávkování. Navržené zařízení je připraveno na uzpůsobení specifickým požadavkům uživatelů. Systém je ...
  • Návrh měřicího řetězce pro testování A/Č převodníků 

   Author: Trnka Ivo; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Andrle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh mobilního uživatelského rozhraní pro seniory 

   Author: Frček Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh simulační jednotky jízdních vlastností automobilu pro systém ABS 

   Author: Halcin Jakub; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Táborský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh vestavných přístrojů za použití mikrokontrolérů ST32 

   Author: Svítil Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi implementace funkce tradičních přístrojů např. voltmetru, měřiče frekvence či osciloskopu jako vestavných přístrojů realizovaných pomocí mikrokontrolérů. Tyto vestavné přístroje byly ...
  • Návrh virtuálních přístrojů s mikrořadiči STM32 

   Author: Kožár Slavomír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  • Neintruzivní algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru 

   Author: Šplíchal Jiří; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nepriame meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies 

   Author: Hostačný Lukáš; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá teoretickou analýzou požiadaviek vyhodnocovacieho zariadenia pre bezkontaktné meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies. Konkrétne závodného vozidla Formula Student FEE ...
  • Nízkopříkonový bezdrátový systém sběru dat 

   Author: Rozsypal Dominik; Supervisor: Fischer Jan
  • Obvod fázového posuvu 

   Author: Kozelka Martin; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Styblíková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Omezovač datových toků 

   Author: Šimko Branislav; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Bezpalec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Open Street Maps pro navigaci mobilních robotů 

   Author: Blažíček Jan; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Rakovec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimalizace softwaru pro vyhodnocení navigačních dat 

   Author: Paclík Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na urychlení výpočtu algoritmu Kalmanova filtru na navigační jednotce s mikroprocesorem ARM Cortex-M4. Součástí práce je popis různých variant a způsobů implementace Kalmanova filtru, návrh ...