Now showing items 140-159 of 238

  • Realizace řídicí jednotky spalovacího motoru s využitím platformy NI CompactRIO 

   Author: Strapko Michal; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Bednář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace univerzálního digitálního leteckého přístroje pro pohyblivý letový simulátor 

   Author: Petras Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Batěk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Regulátor objektivu 

   Author: Čižmár Andrej; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Robotická ruka pro mobilního robota 

   Author: Jan Škvrna; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Obsahem této práce je sestavení a zprovoznění robotické ruky určené pro mobilní outdoorové vozítko. V práci jsou porovnány mechanické konstrukce od různých výrobců a jsou zde popsány úpravy, které zvýšily robustnost ...
  • Robotický dohled v budovách 

   Author: Gebauer Ondřej; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Štefan Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Robustní segmentace binárního obrazu 

   Author: Růta Zdeněk; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Rozklad tvaru kmitu osově symetrického akustického měniče do řady Gaussových funkcí 

   Author: Beňo Adam; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpoznávání objektů v obrazu viditelné kamery pomocí FPGA 

   Author: Rózsa Tibor; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Po enormním úspěchu architektury hluboké sítě AlexNet v roce 2012, se stalo hluboké učení spolehlivým řešením pro aplikace zpracování obrazů. Nicméně do nedávné minulosti byly tyto aplikace limitovány na vysoce výkonný ...
  • Rozšíření testovacího nástroje Taster 

   Author: Kobza Ondřej; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Jeniš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je rozšířit nástroj Taster. Rozšíření spočívá v implementaci náhodného časování událostí, dále pak nového intepretu modelovacího jazyka a syntaktického analyzátoru, jehož gramatika generuje ...
  • Rukavice se senzory pohybu 

   Author: Vojtěch Vrba; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem rukavic osazených senzory pohybu. Výsledkem celé práce by mělo být funkční řešení včetně prostorové vizualizace naměřených ohybů prstů, tedy gestikulace rukou uživatele rukavic. Čtenář ...
  • Rychlá jednotka sběru dat s ADSP-BF504 

   Author: Kastner Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Rychlý vstup dat pro Raspberry PI 

   Author: Ondrička Matej; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídicí jednotka s USB rozhraním pro optoelektronické inkrementální snímače 

   Author: Petr David; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Práce se zabývá vývojem řídící jednotky pro vyhodnocení signálu optoelektronických inkrementálních snímačů s nulovým pulzem. Při návrhu je využito mikrořadičů řady STM32. Konkrétně jsou v této práci využity čipy STM32F042, ...
  • Řídicí modul akčních členů 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení kogenerační jednotky ORC 

   Author: Janoušek David; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práce se zabývá návrhem a programováním řídicího programu pro kogenerační jednotku na bázi ORC (organický Rankinův cyklus). Regulátory pro veličiny vyskytující se v procesu ORC jsou také popsány. Dále je obsaženo vyhodnocování ...
  • Řízení polohy obráceného kyvadla s využitím zpracování obrazu 

   Author: Hladík Jiří; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat a lokalizace z velmi vzdálených oblastí 

   Author: Krotil Tomáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sběr dat ze senzorů pro monitorování budov 

   Author: Škvor Matyáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
  • Senzor vlhkosti a teploty stavebních prvků 

   Author: Jánský Václav; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Fexa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Senzory v synchronním systému sběru dat 

   Author: Bulán Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)