Now showing items 190-209 of 223

  • Syntéza periodického průběhu z harmonických složek 

   Author: Bufka Václav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Syntéza periodického signálu z harmonických složek 

   Author: Tuláček Jiří; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Syntéza směrového zvukového pole v poslechové místnosti 

   Author: Voldán Michal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Červenka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém akustické navigace pro zrakově postižené 

   Author: Kudláček Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Lavergne Thomas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Systém pro administraci a vyhodnocování subjektivních testů 

   Author: Němeček Petr; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Práce se zabývá metodologií subjektivních testů v oblasti zvuku. Cílem práce je vytvoření systému v prostředí MATLAB, který bude schopen tyto testy vytvářet, administrovat a vyhodnocovat. Vytvořený systém je v práci popsán ...
  • Systém pro detekci impuzních vad mechanického analogového záznamu využívající model slyšení 

   Author: Marek Semanský; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá detekcí impulzních degradací v analogovém záznamu zvuku. Jsou zde popsány typické modely pro detekci těchto vad. Dále jsou představeny modely slyšení, které jsou implementovány do pěti detekčních ...
  • Systém pro klasifikaci vad analogového záznamu 

   Author: Václav Moldan; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá tématem modelování a klasifikace vad gramofonových desek. Cílem je vytvořit modely základních typů vad a navrhnout a implementovat v prostředí MATLAB metody automatické klasifikace těchto vad. Modelování ...
  • Systém pro snímání panoramatických fotografií s vysokým rozlišením 

   Author: Štemberg Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   Práce je zaměřená na návrh systému pro tvorbu panoramatických fotografií ve vysokém rozlišení. První část popisuje existující řešení, důvody pro vývoj vlastního systému, požadavky pro takový systém a metody pro skládání ...
  • Technologie pro streaming videa 

   Author: Popelka Václav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Svítek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Tempo řeči u dětí 

   Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
  • Terminál s RFID identifikací a GSM komunikací pro měření času při běžeckých závodech 

   Author: Körber Karel; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Test kvality audiovizuálních signálů 

   Author: Pekhart Martin; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Test kvality multimediálních signálů 

   Author: Sedláček Michal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Testováni lokalizace ve virtualním akustickém prostoru 

   Author: Baráth Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování virtuálního akustického prostoru s využitím HMD 

   Author: Viktor Jarolímek; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce pojednává o průběhu návrhu, vývoje a testování aplikace využitelné pro testování virtuálního akustického prostoru. Práce popisuje celý proces výběru správných parametrů ke sledování, vycházející z ...
  • Tranzistorový mikrovlnný směšovač 

   Author: Janout Petr; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Peterka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Univerzální rozhraní pro správu telefonní ústředny v jazyce MML 

   Author: Martin Pont; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V oblasti telekomunikačních zařízení existuje jazyk, který byl vyvinut za účelem sjednocení různorodých metod jejich konfigurace a správy. Tento jazyk nazýváme MML (Man-Machine Language), a obecně definuje komunikaci mezi ...
  • Účinné metody klasifikace barev vozidel 

   Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce se zabývá problematikou klasifikace barev dopravních prostředků a segmentace obrazu jako součást problému. Tato práce obsahuje přehled, implementace a porovnání vybraných metod, které byly navíc rozšířeny o algoritmy ...
  • Vliv dynamické komprese signálu na parametr STI určovaného přímou metodou 

   Author: Václav Patočka; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá stavbou dynamického kompresoru, jeho částí a parametrů. Dále je popsán parametr srozumitelnosti STI a metody jeho získání. Nakonec je studován vliv jednotlivých parametrů dynamického kompresoru na ...
  • Vliv HRTF na polohu zdroje zvuku ve VR 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá kvalitou prostorové lokalizace zdrojů zvuku ve VR systémech v závislosti na různých HRTF. Čtenář je v práci nejprve stručně seznámen se základní podstatou směrového slyšení, měření HRTF a využití ...